İçinde HES geçen kelimeler

İçinde HES geçen kelimeler 298 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

hes aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. hes anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde HES geçen kelimeler

25 harfli

(birinin) hesabına gelmek, borçlu cari hesap kredisi, hesaplanmış değer yöntemi

24 harfli

dizey cebiri hesaplaması, geliştirilmiş fon hesabı, hesabını kitabını bilmek, hesap etmek, kitap etmek, Hyphessobrycon callistus

23 harfli

(bir şeyi) hesaba almak, (biriyle) hesabı kesmek, Azerbaycan Halk Cephesi, Hyphessobrycon flammeus, Hyphessobrycon scholzei, kendi hesabana çalışmak, sosyal hesaplar matrisi, sosyal hesaplar sistemi, ulusal hesaplar sistemi

22 harfli

hesaba kitaba gelmemek, Hyphessobrycon ornatus, resmi rezervler hesabı

21 harfli

ay aydın, hesap belli, hesaplama eniyilemesi, hesaplamak kitaplamak, hesaplı hareket etmek, hizmet hesabı kurgusu, Hyphessobrycon innesi, Menyanthes trifoliata, millî gelir hesapları, puan hesabıyla yenmek

20 harfli

basit fâiz hesapları, cari işlemler hesabı, dizin hizmeti hesabı, döviz tevdiat hesabı, düzenleyici hesaplar, mathesis universalis

19 harfli

Avrupa hesap birimi, Chesterbeyaz domuzu, fon akımları hesabı, Hess, Germain Henri, ibranî tarih hesabı, infinitezimal hesap, “perthes” sayrılığı, synthesizer (synth)

18 harfli

cari hesap cüzdanı, cari hesap defteri, cari hesap kredisi, çizgisel hesaplama, diferansiyel hesap, Ephestia kuhniella, guitar synthesizer, hicrî tarih hesabı, ihtimaliyet hesabı, integral hesapları, kesin hesap kanunu, kesin hesap yasası, Manchesterteriyeri, Rhesus faktörü, Rh

17 harfli

adi emanet hesabı, Bayesçi hesaplama, heri-heri-hesdani, hesaba katılmamak, hesabı temizlemek, hesapsız kitapsız, ihtimaller hesabı, ortalama hesaplar, Perthes hastalığı, uygulayıcı hesabı

16 harfli

durdurulan hesap, haddi hesabı yok, hesap bildirgesi, hesap işleticisi, hesap yöneticisi, hesaplama deneyi, hesaplama motoru, kâr-zarar hesabı, kullanıcı hesabı, Manchester Okulu, şaheser yaratmak, varlık hesapları

15 harfli

aktif hesapları, bankalar hesabı, Chester Projesi, geçici hesaplar, hadsiz hesapsız, hesabı kapatmak, hesabını bilmek, hesabını görmek, hesap çizelgesi, hesap müfettişi, hesaplaşabilmek, hesaplayabilmek, hesapliyabilmek, hesapta olmamak, mal olma hesabı, Nemathelminthes, olasılık hesabı, Platyhelminthes, sosyal hesaplar, yüzde hesapları

14 harfli

(...) hesabına, Acheson kararı, aracı hesaplar, Archaeornithes, Dekart şüphesi, hesabı kapamak, hesabını almak, hesap çıkarmak, hesap denetimi, hesap ekstresi, hesap hülasası, hesap kamarası, hesap makinesi, hesap pusulası, hesap vaziyeti, hesaplaşabilme, hesaplattırmak, hesaplayabilme, hesbetenlillah, Hessian dizeyi, Hessian matris, ...

13 harfli

Acheson planı, aheste aheste, Aschelminthes, barmak hesabı, çömlek hesabı, darak melhesi, Hesâb-ı kat`î, hesaba çekmek, hesaba dökmek, hesaba gelmez, hesaba katmak, hesap belgesi, hesap cetveli, hesap cüzdanı, hesap defteri, hesap devresi, hesaplattırma, hizmet hesabı, isimsiz hesap, kredili hesap, matris hesabı, ...

12 harfli

Aepyornithes, aheste beste, banka hesabı, Batı Cephesi, döviz hesabı, ebced hesabı, ebcet hesabı, güven hesabı, hesâba katma, hesap birimi, hesap dönemi, hesap durumu, hesap görmek, hesap ilkesi, hesap kesmek, hesap parası, hesap sahibi, hesap senesi, hesap sormak, hesap tutmak, hesap uzmanı, ...

11 harfli

bloke hesap, depo hesabı, Dinornithes, hesâb etmek, hesap açmak, hesap etmek, hesap kitap, hesap özeti, hesap planı, hesaplanmak, hesaplaşmak, hesaplatmak, hesaplayıcı, hesapsızlık, heseyhlemek, hesperidyum, Hess yasası, kalıp hesap, kasa hesabı, kesin hesap, ortak hesap, ...

10 harfli

açık hesap, cârî hesâb, cari hesap, hesabı yok, hesap günü, hesap türü, hesap yılı, hesapçılık, hesaplamak, hesaplanış, hesaplanma, hesaplaşma, hesaplatma, hesaplayış, hesaplılık, hesapsızca, hesdelemek, Menyanthes, metathesis, Neornithes, uzak hesap

9 harfli

ahestelik, alelhesap, hesap adı, hesap işi, hesaplama, hesaplıca, hesdehana, hesdeliyh, heserlegh, hesilemek, hesiremek, heslenmek, mehesimek, son hesap

8 harfli

goşhesar, hesapsız, hesbihel, heselmek, hesetten, Hesiodik, heskilik, hesnalıh, hestelıh, hestelig, hesteluh, şüphesiz

7 harfli

hesapça, hesapçı, hesaplı, hesenet, heseret, hesirde, hesiyet, Hessian, mehesiz, önhesap, şaheser

6 harfli

aheste, ehesde, hesabi, heseni, heside, hesili, hesini, hesret, hester, hestir, hesûde, terhes

5 harfli

hesap, hesar, hesat, hesbi, hesde, hesek, heses, hesim, hesir, hesna, hesne, heste, hesud

4 harfli

hese, hesi, hest

3 harfli

hes

Kelime Ara