İçinde HİD geçen kelimeler

İçinde HİD geçen kelimeler 512 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde HİD geçen kelimeler

25 harfli

hidroklorik asid, tuzruhu, hiperhidrozis universalis, izotonik hiperhidratasyon, klorlanmış hidrokarbonlar, rosanilin monohidroklorür, trihidroksietilamin oleat

24 harfli

balık hidroliz kalıntısı, hidrat alüminyum silikat, hidrolize mısır proteini, hipertonik dehidratasyon, hippurat hidrolizi testi

23 harfli

alkol dehidrojenaz, ADH, aromatik hidrokarbonlar, bozacının şahidi şıracı, Echidnophaga gallinacea, hidrofluosilisilik asit, hidrojen iyonu derişimi, hidrojen-subuğusu oranı, hidrolize kazein kurusu, hipotonik dehidratasyon, kazanılmış hidrosefalus, klofedianol hidroklorür, kömürün hidrojenlenmesi, mekamilamin hidroklorür, nitrozohidroksilaminler, sodyum hidroksit yunağı, tevhîd-i îctihâd karârı

22 harfli

alfentanil hidroklorür, balık hidrolize kurusu, eksternal hidrosefalus, hidrolik kaplama presi, izositrat dehidrojenaz, izotonik dehidratasyon, kapsüler hidronefrozis, karaciğer hidatidozisi, katalitik hidrojenleme, kemik hidatit kistleri, klobutinol hidroklorür, pnömohidroperikardiyum, poikilohidrik bitkiler, sodyum hidroksit testi, trimetilen klorohidrin, yavru zarları hidropsu

21 harfli

1-hidroksi-2-propanon, antipirinkloralhidrat, birleşik hidrosefalus, bütil hidroksi anizol, doğuştan hidrosefalus, doymuş hidrokarbonlar, glutamat dehidrogenaz, hidroelektrik santral, hidrojen sulfit testi, hidrolik pres yöntemi, hidropik dejenerasyon, hiperhidrozis lokalis, kuinakrin hidroklorür, mangan (II) hidroksit, rozanilin hidroklorit, sorbitol dehidrogenaz, süksinat dehidrogenaz, tatlısu-polipi, hidra, tolazolin hidroklorür

20 harfli

akciğer hidatidozisi, balık hidrolizatları, birincil dehidrasyon, bütil hidroksianizol, bütil hidroksitoluen, Cerithidia cingulata, doymamış hidrokarbon, formaldehid monomeri, hidrofobik etkileşim, hidrojen sülfür gazı, hidrojen-metan oranı, hidrolize tavuk tüyü, hidrolizlenmiş madde, multiloküler hidatit, nalokson hidroklorür, nalorfin hidroklorür, ninhidrin reaksiyonu, potasyum hidrosülfat, ritodrin hidroklorür, sodyum hidrür süreci, tetrahidrobiyopterin, ...

19 harfli

5-hidroksitriptamin, 7-dehidrokolesterol, aluminyum hidroksit, alüminohidrosilikat, dehidrasyon sentezi, denge hidrosefalusu, hidrojen gevretmesi, hidroksilli bileşik, iditol dehidrogenaz, ketamin hidroklorür, laktat dehidrogenaz, magnezyum hidroksit, polihidrik alkoller, Syngnathus ophidian, Syngnathus ophidion

18 harfli

7 alfa-hidroksilaz, alkol dehidrogenaz, Chlamydoselachidae, dihidrotestosteron, doymuş hidrokarbon, hiddetten kudurmak, hidrojen atmosferi, hidrojenli tavlama, hidrokarbon sıvısı, hidrolize deri unu, hidrolizlenmiş yağ, kadmiyum hidroksit, ketohidroksiestrin, krom-III-hidroksit, natriyum hidroksit, peptit hidrolazlar, potasyum hidroksit, sakkaroz hidrolizi, triklorohidrokinon

17 harfli

dehidrokolesterin, dihidrotakisterol, Entodiniomorphida, hemihiperhidrozis, hidatit hastalığı, hidatit toksemisi, hidrojen elektrot, hidrojen eşdeğeri, hidrojen peroksit, hidrojen tellürür, hidroksi naftalin, hidroksikobalamin, hidroksokobalamin, hidrolize kıl unu, hidrolize tüy unu, hidropati indeksi, hidroperikarditis, hidroperikardiyum, hidroperinefrozis, hidrosiyanik asit, kalay tetrahidrür, ...

16 harfli

alveoler hidatit, amniyon hidropsu, baryum hidroksit, Cryptobranchidae, dehidrobilirubin, demir hidroksit, dış hidrosefalus, dihidroksiaseton, dihidroksimorfin, Echidna aculeata, epoksit hidrataz, epoksit hidrolaz, hekzahidrobenzen, hiddete kapılmak, hidrobromik asit, hidrodinamometre, hidroflorik asit, hidrojen bağları, hidrojen bombası, hidrojen çevrimi, hidrojen giderme, ...

15 harfli

arahidonik asit, bromhidrik asit, Callithrichidae, Centracanthidae, dehidrojenasyon, difenil hidrazo, dihidromorfenon, hiddetlendirmek, hidrasyon ısısı, hidrojen sülfür, hidroksi apatit, hidroksil grubu, hidroksitiramin, hidrolize saman, hidromeningitis, hidromeningosel, hidronyum iyonu, hidroperikardit, hidroperitoneum, hidrops fetalis, kalsiyum hidrür, ...

14 harfli

Aepyornithidae, asetaldehidraz, bazik anhidrit, dölüt hidropsu, eklem hidropsu, fizohidrometra, heksahidroksi-, hidayete ermek, hiddetlendirme, hidranensefali, hidrasyon suyu, hidrat izomeri, hidroallantois, hidrobiyolojik, hidrofobik bağ, hidrojen iyonu, hidrojen oksit, hidrokarbonlar, hidroksiprolin, hidrometalurji, hidrops asites, ...

13 harfli

ağır hidrojen, anhidromiyeli, asit hidrolaz, baryum hidrür, bor hidrürler, dehidratasyon, dehidre etmek, difenhidramin, dihidropridin, dimenhidrinat, Dinornithidae, fetal hidrops, glutaraldehid, glütaraldehid, hidatidostomi, hidrallantois, hidrate iyonu, hidrate kireç, hidremik ödem, hidrobiyoloji, hidroboronlar, ...

12 harfli

amilenhidrat, asetanhidrit, dehidrojenaz, dihidralazin, görev şehidi, hemihidrozis, hidatidiform, hidatit kist, hidatit kumu, hiddet etmek, hiddetlenmek, hiddetsizlik, hidrit iyonu, hidroamniyoz, hidrodinamik, hidrogenozom, hidrojenleme, hidrojenozom, hidrojeoloji, hidrokrakink, hidroksiasit, ...

11 harfli

anhidrasyon, anhidritler, asetaldehid, dehidrasyon, formaldehid, heksahidro-, Hexanchidae, hidatidozis, hiddetleniş, hiddetlenme, hiddetlilik, hidillenmek, hidramniyon, hidroformik, hidrografya, hidrokarbon, hidrokarbür, hidroksilaz, hidrolazlar, hidromiyeli, hidrosefali, ...

10 harfli

aklorhidri, anhidrozis, benzhidrol, bromhidrik, Cerithidia, dehidrataz, Echidnidae, hidatidüri, Hidayettin, hidileşmek, hidrofilik, hidrofobik, hidrografi, hidrohalin, hidrojenaz, hidrojenit, hidrokinon, hidrolitik, hidrolojik, hidromedüz, hidrometra, ...

9 harfli

anhidremi, Certhidae, Crithidia, dishidroz, hidartroz, hiddetsiz, hidrasyon, hidrofili, hidrofobi, hidrogami, hidrograf, hidroksi-, hidroksil, hidroksit, hidrokso-, hidroloji, hidronyum, hidrosfer, hidrospor, izohidrik, Muvahhide, ...

8 harfli

ahidnâme, anhidrit, anhidroz, anhidröz, hiddenit, hiddetle, hiddetli, hidivlik, hidiyhli, hidralar, hidrasit, hidrataz, hidratlı, hidrazi-, hidrazin, hidrazo-, hidrazon, hidrido-, hidrofil, hidrofit, hidrofob, ...

7 harfli

-hidrik, hidatid, hidatit, hidatot, hidayet, hidrant, hidremi, hidroit, hidrops, hidrora, inhidam, mütahid, Ophidia, sahiden, Tevhide

6 harfli

bahidi, Cahide, hiddet, hidiri, hidrat, hidro-, hidron, hidrür, Nahide, Vahide, Zahide

5 harfli

ahide, hidik, hidiv, hidr-, hidra, nehid, şâhid

4 harfli

hide

Kelime Ara