İçinde HİP geçen kelimeler

İçinde HİP geçen kelimeler 660 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

hip aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. hip anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde HİP geçen kelimeler

25 harfli

birim mitokondri hipotezi, endometriyum hiperplazisi, hayat boyu gelir hipotezi, hiperhidrozis universalis, hiperkürenin alan formülü, hipertrofik korpus luteum, hipertrofik osteodistrofi, hipofiz ön lop hormonları, hipoglisemik ensefalopati, hipokalemik böbrek hasarı, izotonik hiperhidratasyon, Rhipicephalus decoloratus, sitoplâzma akımı hipotezi, ters hiperbolik fonksiyon, ters hiperbolik kotanjant, Trachipterus trachypterus

24 harfli

besin hipersensitivitesi, deri hipersomatotropizmi, Friedman-Savage hipotezi, hipereozinofilik sendrom, hiperestetik lökotrikiya, hipertonik dehidratasyon, hipofizin anteriyor lobu, hipofizin gama hücreleri, hipokalemik polimiyopati, hipokalsemik doğum felci, hippurat hidrolizi testi, idari fiyatlama hipotezi, imkânsız üçleme hipotezi, meme kanalı hiperplazisi, nervus iliohipogastrikus, Rhinolophus hippisideros, Rhinolophus hipposideros, Rhipicephalus sanguineus, teknoloji açığı hipotezi, ters hiperbolik işlevler, üstlenme sorunu hipotezi, ...

23 harfli

adenohipofiz hormonları, bir kanatlı hiperboloid, biryapraklı hiperboloit, doğal işsizlik hipotezi, hiperalfalipoproteinemi, hiperbetalipoproteinemi, hiperbolik fonksiyonlar, hiperbolik GARCH modeli, hiperbolün asimptotları, hiperviskozite sendromu, hipotonik dehidratasyon, Hippocampus hippocampus, iki kanatlı hiperboloid, ikiyapraklı hiperboloit, interdigital hiperplazi, kalabalıklaşma hipotezi, önsel hiperparametreler, rölatif hipovolemik şok, taahhüt sorunu hipotezi, ters hiperbolik kosinus, ters hiperbolik tanjant, ...

22 harfli

Aesculus hippocastanum, akciğer hipertansiyonu, atardamar hipertrofisi, birincil hiperoksalüri, doğuştan hipotiroidizm, hiperbolik uzambilgisi, hipergeometrik dağılım, hipertrofik gastropati, hipobetalipoproteinemi, hipokloremik alkalozis, hipotalamus hormonları, Hippopotamus amphibius, iç-aya budu, hipotenar, kalp kası hipertrofisi, limfonodi hipogastrisi, McKinnon-Shaw hipotezi, muskulus hipofaringeus, nörohipofiz hormonları, pulmoner hipertansiyon, Rhipicephalus capensis, sürekli gelir hipotezi, ...

21 harfli

doğuştan hiperostozis, doğuştan hipotrikozis, etkin piyasa hipotezi, geç gelenler hipotezi, hiperadrenokortikoizm, hiperbolik eşdikmelik, hiperbolik eşkesenlik, hiperbolik eşteğetlik, hiperbolik paraboloid, hiperbolik paraboloit, hiperhidrozis lokalis, hiperimmünglobülinemi, hipertrofik osteopati, hipokalemik alkalozis, hipomagnezemik tetani, hipotonik sulandırıcı, kas teli hiperplazisi, klitoris hipertrofisi, mutlak gelir hipotezi, pay sahipleri defteri, Rhipicephalus evertsi, ...

20 harfli

beyincik hipoplazisi, er bezi hiperplazisi, er bezi hipertrofisi, hiperadrenokortikizm, hiperadrenokortisizm, hiperelastozis kutis, hiperglisemik hormon, hipertrofik antritis, hipertrofik nöropati, Hippolais olivetorum, ikili karar hipotezi, ikincil hipogonadizm, kedi hipertiroidizmi, neonatal hipoglisemi, nervus hipogastrikus, nispi gelir hipotezi, pankreas hipoplazisi, portal hipertansiyon, prostat hiperplazisi, regio hipokondriyaka, Rhipicentor bicornis, ...

19 harfli

Apolonyüs hiperbolü, bütçe hiper düzlemi, De Broglie hipotezi, doğal oran hipotezi, durgunluk hipoksisi, ek çalışan hipotezi, er bezi hipoplazisi, eşlenik hiperboller, ev sahipliği yapmak, hiperbolik dikmelik, hiperbolik geometri, hiperbolik işlevler, hiperbolik kesenlik, hiperbolik teğetlik, hiperbolün köşeleri, hiperbolün odakları, hiperestezi sendrom, hipergeometrik seri, hiperlipoproteinemi, hipermineralizasyon, hipertrigliseridemi, ...

18 harfli

at hiperlipidemisi, Bernoulli hipotezi, böbrek hipoplazisi, ekzojen hipertermi, endojen hipertermi, fossa hipofizyalis, gonat hiperplazisi, hiperaldosterinemi, hiperaldosteronizm, hiperaldosteronüri, hiperamino asidemi, hiperbarik çözelti, hiperbolik dönüşüm, hiperbolün merkezi, hiperelektrolitemi, hiperfibrinojenemi, hiperhemoglobinemi, hiperkolesterolemi, hiperparatiroidizm, hiperpolipeptidemi, hiperproinsülinemi, ...

17 harfli

Amphipnous cuchia, gonat hipoplazisi, hemihiperhidrozis, hipaksiyal kaslar, hipalmiroplankton, hiper emperyalizm, hiperaminoasidüri, hiperaminoasitemi, hiperbilirubinemi, hiperbolik sarmal, hiperepinefrinemi, hiperkromik anemi, hiperpigmentasyon, hiperpolarizasyon, hiperprolaktinemi, hipertrofik siroz, hipoaldosteronemi, hipoaldosteronüri, hipoamino asidemi, hipobiyotik larva, hipofibrinojenemi, ...

16 harfli

at hiperlipemisi, ayrışma hipotezi, beyin hiperemisi, ek işçi hipotezi, eşlenik hiperbol, hiperbolik nokta, hiperekstensiyon, hiperfosfatasemi, hipergliseridemi, hiperglobulinemi, hiperglobülinemi, hiperguanidinemi, hiperhidratasyon, hiperkalsitonemi, hiperkatabolizma, hiperkortikalizm, hiperkortizolizm, hiperlaktasidemi, hipermetabolizma, hiperoksit iyonu, hiperöstrojenizm, ...

15 harfli

hiper enflasyon, hiper parametre, hiperadrenalizm, hiperalbüminemi, hiperarjininemi, hiperinsülinemi, hiperkarotenemi, hipermetamorfoz, hiperozmolalite, hiperöstrojenik, hiperparazitizm, hiperproteinemi, hipersalivasyon, hiperseksüalite, hipersementozis, hiperserotonemi, hipertrişiyazis, hipnotize etmek, hipnotize olmak, hipofiz adenomu, hipofiz devliği, ...

14 harfli

aktif hiperemi, anemik hipoksi, beta hipofamin, çekim hipotezi, hemihipertrofi, hiperakantozis, hiperalbüminoz, hiperamilazemi, hiperenflasyon, hiperferrisemi, hiperfleksiyon, hiperfonksiyon, hiperfosfatemi, hiperfosfatüri, hiperfosforemi, hiperglisinemi, hiperhidrasyon, hiperkalsinemi, hiperkeratozis, hiperkoagulemi, hiperkortisizm, ...

13 harfli

fetal hipoksi, hiperaktivite, hiperammonemi, hiperammonüri, hiperapolizis, hiperboloidal, hiperfötasyon, hiperhidrozis, hiperimmünite, hiperkalsiüri, hiperkupriüri, hiperlipidemi, hipermotilite, hiperoksalüri, hiperpotasemi, hiperreninemi, hipersensitif, hipertansiyon, hipertrikozis, hipobrankiyal, hipobranşiyal, ...

12 harfli

adenohipofiz, Amphipnoidae, antihipnotik, arka hipofiz, ev sahipliği, hiperamonemi, hiperazotemi, hiperazotüri, hiperendemik, hiperestetik, hiperferremi, hiperglisemi, hiperidrozis, hiperkalsemi, hiperkloremi, hiperkupremi, hipernatremi, hiperostazis, hiperostozis, hiperparazit, hiperpireksi, ...

11 harfli

başrahiplik, hiperaljezi, hiperapoliz, hiperboloit, hiperdiürez, hiperdüzlem, hiperekojen, hiperestezi, hiperkalemi, hiperkinezi, hiperlipemi, hipermarket, hipermetrop, hiperoreksi, hipertrofik, hipoazotüri, hipobiyozis, hipoendemik, hipofarenks, hipoferremi, hipogalaksi, ...

10 harfli

blue chips, hipantiyum, hiperaktif, hiperbolik, hiperekoik, hiperkapni, hiperplazi, hiperpoliz, hipersalin, hipersonik, hipertermi, hipertonik, hipertrofi, hiperyüzey, hipnotizma, hipobentoz, hipoboskit, hipobromit, hipodermis, hipoekojen, hipoestezi, ...

9 harfli

Amphipoda, chip card, hiperfaji, hiperöpne, hipersten, hipertrof, hipnotize, hipnozoit, hipobatik, hipoblast, hipoekoik, hipokapni, hipokotil, hipoksemi, hipometre, hipopiyon, hipoplazi, hipopotam, hipostasi, hipotenar, hipotenüs, ...

8 harfli

başrahip, hiperbol, hiperemi, hiperson, hipoderm, hipodrom, hipokamp, hipoksik, hipoloji, hipostaz, hipostil, hipostom, hipotoni, hipotrof, hippilik, hipsofil, müntehip, müzehhip, rahiplik, sahiplik, sahipsiz, ...

7 harfli

hiperon, hipofiz, hipogen, hipojen, hipokon, hipoksi, hipopnö, hipotez, hipotip, izohips, musahip, sahipli

6 harfli

acahip, hiper-, hipnoz, hipnum, hippos, tezhip

5 harfli

hipo-, hipon, hipop, hippi, Mehip, muhip, Mühip, Nehip, rahip, sahip, Vahip, Vehip

3 harfli

hip

Kelime Ara