İçinde HİPE geçen kelimeler

İçinde HİPE geçen kelimeler 269 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde HİPE geçen kelimeler

25 harfli

endometriyum hiperplazisi, hiperhidrozis universalis, hiperkürenin alan formülü, hipertrofik korpus luteum, hipertrofik osteodistrofi, izotonik hiperhidratasyon, ters hiperbolik fonksiyon, ters hiperbolik kotanjant

24 harfli

besin hipersensitivitesi, deri hipersomatotropizmi, hipereozinofilik sendrom, hiperestetik lökotrikiya, hipertonik dehidratasyon, meme kanalı hiperplazisi, ters hiperbolik işlevler

23 harfli

bir kanatlı hiperboloid, biryapraklı hiperboloit, hiperalfalipoproteinemi, hiperbetalipoproteinemi, hiperbolik fonksiyonlar, hiperbolik GARCH modeli, hiperbolün asimptotları, hiperviskozite sendromu, iki kanatlı hiperboloid, ikiyapraklı hiperboloit, interdigital hiperplazi, önsel hiperparametreler, ters hiperbolik kosinus, ters hiperbolik tanjant

22 harfli

akciğer hipertansiyonu, atardamar hipertrofisi, birincil hiperoksalüri, hiperbolik uzambilgisi, hipergeometrik dağılım, hipertrofik gastropati, kalp kası hipertrofisi, pulmoner hipertansiyon

21 harfli

doğuştan hiperostozis, hiperadrenokortikoizm, hiperbolik eşdikmelik, hiperbolik eşkesenlik, hiperbolik eşteğetlik, hiperbolik paraboloid, hiperbolik paraboloit, hiperhidrozis lokalis, hiperimmünglobülinemi, hipertrofik osteopati, kas teli hiperplazisi, klitoris hipertrofisi, sığır hiperkeratozisi, ters hiperbolik sinüs

20 harfli

er bezi hiperplazisi, er bezi hipertrofisi, hiperadrenokortikizm, hiperadrenokortisizm, hiperelastozis kutis, hiperglisemik hormon, hipertrofik antritis, hipertrofik nöropati, kedi hipertiroidizmi, portal hipertansiyon, prostat hiperplazisi, serviks hipertrofisi

19 harfli

Apolonyüs hiperbolü, bütçe hiper düzlemi, eşlenik hiperboller, hiperbolik dikmelik, hiperbolik geometri, hiperbolik işlevler, hiperbolik kesenlik, hiperbolik teğetlik, hiperbolün köşeleri, hiperbolün odakları, hiperestezi sendrom, hipergeometrik seri, hiperlipoproteinemi, hipermineralizasyon, hipertrigliseridemi, hormonal hipertrofi, testis hiperplazisi, testis hipertrofisi, vajina hiperplazisi

18 harfli

at hiperlipidemisi, ekzojen hipertermi, endojen hipertermi, gonat hiperplazisi, hiperaldosterinemi, hiperaldosteronizm, hiperaldosteronüri, hiperamino asidemi, hiperbarik çözelti, hiperbolik dönüşüm, hiperbolün merkezi, hiperelektrolitemi, hiperfibrinojenemi, hiperhemoglobinemi, hiperkolesterolemi, hiperparatiroidizm, hiperpolipeptidemi, hiperproinsülinemi, hipersensitizasyon, hipertonik çözelti, hipertrofia kordis, ...

17 harfli

hemihiperhidrozis, hiper emperyalizm, hiperaminoasidüri, hiperaminoasitemi, hiperbilirubinemi, hiperbolik sarmal, hiperepinefrinemi, hiperkromik anemi, hiperpigmentasyon, hiperpolarizasyon, hiperprolaktinemi, hipertrofik siroz, kalp hipertrofisi

16 harfli

at hiperlipemisi, beyin hiperemisi, eşlenik hiperbol, hiperbolik nokta, hiperekstensiyon, hiperfosfatasemi, hipergliseridemi, hiperglobulinemi, hiperglobülinemi, hiperguanidinemi, hiperhidratasyon, hiperkalsitonemi, hiperkatabolizma, hiperkortikalizm, hiperkortizolizm, hiperlaktasidemi, hipermetabolizma, hiperoksit iyonu, hiperöstrojenizm, hiperparazitizim, hipersensibilite, ...

15 harfli

hiper enflasyon, hiper parametre, hiperadrenalizm, hiperalbüminemi, hiperarjininemi, hiperinsülinemi, hiperkarotenemi, hipermetamorfoz, hiperozmolalite, hiperöstrojenik, hiperparazitizm, hiperproteinemi, hipersalivasyon, hiperseksüalite, hipersementozis, hiperserotonemi, hipertrişiyazis, kötü hipertermi, psödohipertrofi

14 harfli

aktif hiperemi, hemihipertrofi, hiperakantozis, hiperalbüminoz, hiperamilazemi, hiperenflasyon, hiperferrisemi, hiperfleksiyon, hiperfonksiyon, hiperfosfatemi, hiperfosfatüri, hiperfosforemi, hiperglisinemi, hiperhidrasyon, hiperkalsinemi, hiperkeratozis, hiperkoagulemi, hiperkortisizm, hipermagnezemi, hipermetropluk, hiperparazitik, ...

13 harfli

hiperaktivite, hiperammonemi, hiperammonüri, hiperapolizis, hiperboloidal, hiperfötasyon, hiperhidrozis, hiperimmünite, hiperkalsiüri, hiperkupriüri, hiperlipidemi, hipermotilite, hiperoksalüri, hiperpotasemi, hiperreninemi, hipersensitif, hipertansiyon, hipertrikozis

12 harfli

hiperamonemi, hiperazotemi, hiperazotüri, hiperendemik, hiperestetik, hiperferremi, hiperglisemi, hiperidrozis, hiperkalsemi, hiperkloremi, hiperkupremi, hipernatremi, hiperostazis, hiperostozis, hiperparazit, hiperpireksi, hiperpiretik, hiperplastik, hiperpolitik, hiperpolizis, hiperstenüri, ...

11 harfli

hiperaljezi, hiperapoliz, hiperboloit, hiperdiürez, hiperdüzlem, hiperekojen, hiperestezi, hiperkalemi, hiperkinezi, hiperlipemi, hipermarket, hipermetrop, hiperoreksi, hipertrofik

10 harfli

hiperaktif, hiperbolik, hiperekoik, hiperkapni, hiperplazi, hiperpoliz, hipersalin, hipersonik, hipertermi, hipertonik, hipertrofi, hiperyüzey

9 harfli

hiperfaji, hiperöpne, hipersten, hipertrof

8 harfli

hiperbol, hiperemi, hiperson

7 harfli

hiperon

6 harfli

hiper-

Kelime Ara