İçinde HİY geçen kelimeler

İçinde HİY geçen kelimeler 169 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde HİY geçen kelimeler

25 harfli

hiyosin-n- azometilbromür, muskulus hiyoepiglottikus, persiste arterya hiyolida, resim yazısı (hiyeroglif)

24 harfli

keratohiyalin granülleri

23 harfli

hiyalin kıkırdak dokusu, kalıcı arterya hiyolida, muskulus geniohiyoideus, muskulus miylohiyoideus, muskulus sternohiyodeus, muskulus stilohiyoideus

22 harfli

angulus stilohiyoideus, atardamar hiyalinozisi, hiyomandibül kıkırdağı, muskulus tirohiyoideus

21 harfli

hiyalin dejenerasyonu, hiyalin zar hastalığı, membrana tirohiyoidea, muskulus omohiyoideus, özofago-hiyatal herni, prosessus hiyaloideus

20 harfli

hiyalin damlacıkları, hiyalin silindirleri, korneada hiyalin zar, muskulus hiyoglossus, nervus milohiyoideus

19 harfli

hiyatus maksillaris, şathiyat-ı sofiyane

18 harfli

hiyalinize tromboz, linea milohiyoidea

17 harfli

anjiyohiyalinozis, hiyalin cisimciği, hiyatus özofageus, regio subhiyoidea

16 harfli

hiyalin kıkırdak, hiyalürinik asit, hiyalüronik asit, hiyatus aortikus, hiyovertebrotomi, Kayalarmemduhiye

15 harfli

hiyeroglif yazı, Malloryhiyalini, mevhibeiilahiye, salahiyetsizlik, fotohiyalografi, hiyaloserözitis

14 harfli

geniohiyoideus, hiyaloit arter, hiyeratik yazı, hiymenopterizm, hiyomandibular, hiyoyid kemiği, methiye düzmek

13 harfli

hiyalin bölge, hiyaluronidaz, hiyalüronidaz, hiyatal fıtık, hiyatus fıtkı, hiymenopteran, hiyobrankiyum, hiyobranşiyum, hiyoit kemiği, ilahiyatçılık, keratohiyalin, Marchiyöntemi, nahiye müdürü, salâhiyyetdâr, tirohiyoideum

12 harfli

hâletiruhiye, hiyalodentin, hiyaloiditis, hiyaloplazma, hiyniktirmek, hiyoit kemer, os hiyoideum, salahiyetsiz, salahiyettar, Şirinsulhiye, ruhiyatçılık

11 harfli

glossohiyal, hiyalin zar, hiyalinozis, hiyalüronat, hiyam etmek, hiyoit yayı, salahiyetli, seratohiyal

10 harfli

bazihiyoit, erlişhiyal, hiyalinüri, hiyallamak, hiyanetloh, hiyerarşik, hiyeroglif, hiyiklemek, ilahiyatçı, interhiyal, salâhiyyet

9 harfli

bazihiyal, epihiyoit, eşhiyaloh, hiyalinos, hiyalitis, hiyerarşi, hiykirmek, hiyoideus, ruhiyatçı, salahiyet, selehiyet, sıhhiyeci, ürohiyale, hiyalozis

8 harfli

behiyeci, dâhiyane, Felâhiye, hiyaloit, hiysiyet, ilahiyat, İslâhiye, mâhiyyet, menhiyat, Refahiye, Salihiye, Selahiye, şathiyat, uluhiyet, ürohiyal

7 harfli

bahiyer, Fethiye, hiyalık, hiyalin, hiyalit, hiyalos, hiyanet, hiyarto, hiyatus, mahiyet, methiye, pohiyan, ruhiyat, sanhiye, sathiye, sıhhiye, Subhiye, Sulhiye, Suphiye, şathiye, türhiye, ...

6 harfli

Behiye, eşhiya, hiyare, hiyoid, mahiye, nahiye, Rahiye, sıhiye, tehiye, Ruhiye

5 harfli

hiyar, hiyet, hiyya, hiyye, nehiy, vahiy

4 harfli

ahiy, hiya, hiye

Kelime Ara