İçinde İBRİ geçen kelimeler

İçinde İBRİ geçen kelimeler 136 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde İBRİ geçen kelimeler

24 harfli

fibrinli akciğer yangısı, fibrinöz akciğer yangısı

23 harfli

fibrinsizleşme sendromu, ventriküler fibrilasyon, Vibrio parahaemolyticus

22 harfli

dot-blot hibridizasyon

21 harfli

fibrinli lenfadenitis, filtre hibridizasyonu, in situ hibridizasyon, koloni hibridizasyonu, monohibrit çaprazlama, somatik hücre hibridi, uzun kuyruklu kolibri, uzun-kuyruklu kolibri

20 harfli

miyofibriler parezis

19 harfli

allı yeşilli kibrit, atriyal fibrilasyon, hibridizasyon probu, ibriksi kıkırdaklar, kibrine yedirememek, kükürt kibritciliği

18 harfli

hiperfibrinojenemi, sıvı hibridizasyon, sitoplâzmik hibrit, Vibrio anguillarum

17 harfli

DNA hibridizasyon, hipofibrinojenemi

16 harfli

fibrinoid nekroz, ibriksi kıkırdak, ibriksi-kıkırdak, kibrine dokunmak

15 harfli

DNA RNA hibridi, fibrinohücresel, profibrinolizin

14 harfli

afibrinojenemi, fîbrinli yangı, fibrinsizleşme, hibrit orbital, hibrit reaktör, kol ibrigiller, suibriğigiller

13 harfli

Bibrik koyunu, defibrinasyon, fibrinojenemi, hibridizasyon, ibrikdar usta, ibrişim kurdu, kibrit çakmak, kibrit otları, kolibrigiller, nörofibriller, Vibriyo fetüs

12 harfli

fibrinojenaz, fibrinojenez, fibrinolitik, fibrinolizin, hibrit hücre, hibritleşmek, ibrik gagalı, ibrik-gagalı, kibritotları, kral kolibri, serofibrinöz

11 harfli

arı kolibri, dev kolibri, fibrilasyon, hibridasyon, hibritleşme, ibrikdemiri, ibrim ibrim, kibrit suyu, kibritçilik, leğen ibrik, Makrofibril, mikrofibril

10 harfli

fibrinogen, fibrinojen, fibrinoliz, gülibrişim, ibrikçilik, Kızılibrik, miyofibril, monohibrid, monohibrit, nörofibril, polihibrid, polihibrit, tonofibril, vibriyozis

9 harfli

ex libris, fibrinoid, fibrinüri, hibridoma, İbriktepe, kibritlik, trihibrid, trihibrit

8 harfli

dihibrid, dihibrit, fibrilla, fibrinaz, fibrinli, fibrinöz, hibridom, ibrikotu, ibriktar, ibriyini, kibritçi, suibriği, vibrissa, vibriyon, Vibriyoz

7 harfli

İbribey, ibrikçi, İbrikli, ibrişim, kolibri, librium, vibriyo

6 harfli

Cibril, dibriz, fibril, fibrin, gibrin, hibrid, hibrit, İbrice, ibrişe, kibrik, kibrin, kibrit, Vibrio

5 harfli

ibrig, ibrik, ibrim, şibri

Kelime Ara