İçinde İKİL geçen kelimeler

İçinde İKİL geçen kelimeler 308 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ikil aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ikil anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde İKİL geçen kelimeler

25 harfli

eşlenmiş ikililer yordamı, ikili çifteker hız yarışı, onikili sayıtlama dizgesi, tersdeğişmeli ikili işlem

24 harfli

bir dikili ağacı olmamak, çekimli eylemden ikileme, dağılımlı ikili işlemler, geçmiş yapılı şimdikilik, ikili çağrışım öğrenmesi, ikili döviz kuru sistemi, ikili tutarsızlık eklemi, paraziter ikili acayibat

23 harfli

bakışımlı ikili bağıntı, ikil olumsuzlama yasası, ikili çifteker sonaşımı, ikili değerleme yöntemi, ikili düğümlenmiş yazım, ikili geçerlilik eklemi, ikili kaçınma çatışması, ikili sayıtlama dizgesi, ikili sokulma çatışması, ikili ticaret anlaşması, on ikilikçil (bağırsak)

22 harfli

araç durumuyla ikileme, dikili tarım arazileri, enlemesine eşlik ikili, günde ikileyen (gezik), ikil tersüstel çizecek, ikili bağımlı değişken, karmaşık yapıcı ikilem, karmaşık yıkıcı ikilem, otoster ikili acayibat, poikilohidrik bitkiler, poikilozmotik canlılar

21 harfli

ikil oranlı kestirici, ikil Poisson dağılımı, ikilemeden düz tümleç, ikilenik içdeğerbiçim, ikili işgücü piyasası, ikili ödeme anlaşması, ikili seçim değişkeni, ikili seçim modelleri, ikili tepe formasyonu, interpolasyon ikilisi, olanaklı ikili sayısı, poikiloterm hayvanlar, üçte ikileyen (gezik)

20 harfli

gelecekte şimdikilik, ikili dip formasyonu, ikili karar hipotezi, ikili nitel değişken, ikili yapı kuramları, karakter başına ikil, yalınç yapıcı ikilem, yalınç yıkıcı ikilem

19 harfli

aktarma şimdikiliği, anizopoikilositozis, geçmişte şimdikilîk, ikili çifteker topu, ikili dikey dizgesi, ikili ekonomik yapı, ikili emek piyasası, ikili iktisadi yapı, ikili karşılaştırma, tikil tokman dönmek, zıt anlamlı ikileme

18 harfli

alışkı şimdikiliği, belirtmeli ikileme, eş anlamlı ikileme, eylemlikle ikileme, hapislerin ikilemi, hikâye şimdikiliği, ikil etki karışımı, ikil önerme kalıbı, ikil Pareto eğrisi, ikil üstel dağılım, ikilemeli yantümce, ikili çengel vuruş, ikili çift (tamır), ikili öbeklendirme, ikili para sistemi, ikili sayı dizgesi, ikili sayı sistemi, ikili tepki modeli, karşısına dikilmek, saniye başına ikil, sıralanmamış ikili, ...

17 harfli

benlik ikileşmesi, gün göğe dikilmek, ikil ikiye ayırma, ikilemeli tamlama, ikili bildirmelik, ikili kur sistemi, ikilsürekli işlev, kendi ikil önerme, mahkumlar ikilemi, yönelmeli ikileme

16 harfli

attika ikilemesi, bağlaçlı ikileme, geniş şimdikilik, gözlem ikilileri, ikil olumsuzlama, ikilenik denklem, ikili adlandırma, ikili çiftekerci, ikili görüşmeler, ikili ısıdenetir, ikili kod onlusu, ikili Malta haçı, ikillik yasaları, ikiluyumlu işlev, iyelikli ikileme, kelime ikilemesi, kendi ikil eklem, on ikilik yalımı, sıralanmış ikili, sözcük ikilileri

15 harfli

başına dikilmek, çıkmalı ikileme, hecelik ikileme, ikilemde kalmak, ikileme (gezik), ikilenme süresi, ikili burgu ucu, ikili gösterici, ikili kelimeler, ikili örnekleme, ikili yöntemler, ikilik özelliği, kalmalı ikileme, kulağı dikilmek, kültürel ikilem, ortaçlı ikileme, orunlamalı ikil, Triffin ikilemi

14 harfli

aktöre ikiliği, bağsız ikileme, dar şimdikilik, dikilme durmak, direk dikilmek, eksiltili ikil, ikil örnekleme, ikileme düşmek, ikilenik biçim, ikili antlaşma, ikili çifteker, ikili kapakcık, ikilineer form, nişan dikilmek, önüne dikilmek, poikilositozis, sorulu ikileme, tömbe dikilmek, ulaçlı ikileme

13 harfli

bağlı ikileme, duyum ikiliği, eşlek ikilimi, gün dikilmesi, ikili (damır), ikili bağıntı, ikili bileşik, ikili çiftlik, ikili denetim, ikili ekonomi, ikili güvence, ikili indirim, ikili izlence, ikili karışım, ikili kişilik, ikili oynamak, ikili öğretim, ikili sayamak, ikili sigorta, ikili söyleşi, ikili ticaret, ...

12 harfli

dikilebilmek, dikilivermek, esir ikilemi, gün dikilmek, ikil eşlemli, ikili alaşım, ikili averaj, ikili çekesi, ikili ekleme, ikili korunç, ikili kriter, ikili sistem, ikili yöntem, m`li ikileme, sıralı ikili

11 harfli

Büyükdikili, dikilebilme, dikiliverme, dikiltokmak, eşlik ikili, ikil eşküme, ikil konumu, ikil saniye, ikili arama, ikili bahis, ikili çekim, ikili dosya, ikili düzen, ikili eklem, ikili göreç, ikili görme, ikili işlem, ikili lojit, ikili melez, ikili sayıt, ikili süreç, ...

10 harfli

dikili taş, Dikilikaya, Dillikilit, gecikilmek, ikil çizgi, ikil eklem, ikil işlev, ikili açık, ikili bolü, ikili boya, ikili çatı, ikili dans, ikili ezgi, ikili kent, ikili oyun, ikili sayı, ikili ünlü, ikili yapı, ikilibirli, kırkikilik, poikilosit, ...

9 harfli

bizikiler, dikilenti, dikilitaş, gecikilme, ikil hızı, ikilemsiz, ikilenmek, ikileşmek, ikiletmek, ikileyden, ikileydin, ikili kot, ikili kök, ikili-bağ, Malikilik, on ikilik

8 harfli

dikilgen, dikilmek, ikilamak, ikiledin, ikilemek, ikilemli, ikilenme, ikileşik, ikileşim, ikileşme, ikiletme, ikili ek, ikili Te, ikilikli, im ikili, onikiler, onikilik, şikilsiz, tikilmek

7 harfli

dikilik, dikiliş, dikilme, ikilcik, ikileci, ikileme, şikilci

6 harfli

dikili, ikile!, ikilek, ikilem, ikilik, ikilim

5 harfli

cikil, dikil, ikili, kikil, nikil, şikil

4 harfli

ikil

Kelime Ara