İçinde İKTİ geçen kelimeler

İçinde İKTİ geçen kelimeler 307 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ikti aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ikti anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde İKTİ geçen kelimeler

25 harfli

dengeli iktisadi kalkınma, İktisadi ve Sosyal Komite, Kamu İktisadi Kuruluşları, makroiktisadi büyüklükler, makroiktisadi göstergeler, potansiyel iktisadi artık, Reagan iktisat politikası, zayıf tekillikti çekirdek

24 harfli

Afrika İktisat Komisyonu, endüstrilerarası iktisat, iktisadi belirlenimcilik, iktisadi rasyonalizasyon, Kamu İktisadi Müessesesi, kentleşme biriktirimleri, klasik iktisat yaklaşımı, tekno-iktisadi paradigma, verilerin biriktirilmesi, vülger iktisat yaklaşımı

23 harfli

İktisadi Kalkınma Vakfı, İktisadi Kamu Kurumları, Kamu İktisadi Teşebbüsü, klasik iktisat doktrini, makroiktisadi çözümleme, makroiktisat politikası, neoklasik iktisat okulu

22 harfli

değer biriktirme aracı, iktisadi milliyetçilik, kâr biriktirim dengesi, makroiktisadi değişken, yeni iktisadi coğrafya

21 harfli

davranışsalcı iktisat, iktisadi karar birimi, iktisadi sömürgecilik

20 harfli

biriktirici bitkiler, biriktirim işlemleri, dışsal biriktirimler, iktisadi emperyalizm, iktisadi entegrasyon, iktisadi göstergeler, iktisadi rasyonalite, iktisadi rasyonalizm, iktisadi rasyonellik, iktisadi seferberlik, klasik iktisat okulu, makroiktisadi analiz, matematiksel iktisat, panmiktik populasyon, su biriktirme dokusu, temel iktisadi sorun, töz biriktirme alanı, uluslararası iktisat

19 harfli

biriktirmeden cayma, davranışsal iktisat, geciktirilmiş devim, ikili iktisadi yapı, iktidarsızlaştırmak, iktisadi bütünleşme, iktisadi dalgalanma, iktisadi eşitsizlik, iktisadi liberalizm, makroiktisadi model, özel iktisadi bölge, sunum yanlı iktisat

18 harfli

geciktirici bağlaç, geciktirici çevrim, geciktirme kablosu, geleneksel iktisat, iktidarsızlaştırma, iktisadi çözümleme, iktisadi demokrasi, iktisadi genişleme, iktisadi previzyon, iktisadi teşvikler, iktisadi ulusçuluk, iktisat politikası, kentleşme iktisadı, oligomiktik göller, ödemeyi geciktirme, ulaştırma iktisadı

17 harfli

arz yanlı iktisat, arz yönlü iktisat, Bileziktik tabanı, biriktirilebilmek, biriktirim ödenci, biriktirme aygıtı, endüstri iktisadı, geciktirme satırı, geciktirme teması, göñül biriktirmek, iktidardan düşmek, iktisadi coğrafya, iktisadi etkinlik, iktisadi istikrar, iktisadi kalkınma, iktisadi kararlar, iktisadi kestirim, iktisadi müeyyide, iktisadi olgunluk, iktisadi paradoks, iktisadi planlama, ...

16 harfli

ağız biriktirmek, anayasal iktisat, arka biriktirmek, biriktirilebilme, çalışma iktisadı, iktidarsızlaşmak, iktisadi bilânço, iktisadi bunalım, iktisadi çelişki, iktisadi doktrin, iktisadi eşitlik, iktisadi rekabet, iktisadi sermaye, iktisadi veriler, iktisadi yasalar, iktisat siyaseti, işletme iktisadı, normatif iktisat, sehebsiz iktisâb, veri biriktirici, yapı biriktirimi, ...

15 harfli

anaakım iktisat, biriktirebilmek, çiziktirebilmek, çiziktirivermek, dimiktik göller, geciktirebilmek, gönenç iktisadı, iktidarsızlaşma, iktisadi adalet, iktisadi analiz, iktisadi birlik, iktisadi buhran, iktisadi büyüme, iktisadi gönenç, iktisadi kaynak, iktisadi öğreti, iktisadi öngörü, iktisadi reform, iktisadi sistem, iktisadi tahmin, iktisadi vizyon, ...

14 harfli

amiktik göller, bir bu eksikti, biriktirebilme, çiziktirebilme, çiziktirim iği, çiziktiriverme, diktiyat oosit, fiktif antrepo, fiktif ihracat, geciktirebilme, iktisadi aktör, iktisadi artık, iktisadi bakış, iktisadi baskı, iktisadi insan, iktisadi kayıp, iktisadi kuram, iktisadi model, iktisadi refah, iktisadi rejim, iktisadi seçim, ...

13 harfli

biriktirilmek, diktirebilmek, fiktif varlık, geciktirilmek, iktibas etmek, iktidar fiili, iktidarsızlık, iktiran etmek, iktisadi ajan, iktisadi kriz, iktisadi ömür, iktisadi rant, iktisadi ufuk, iktisap etmek, iktisat etmek, iktisatsızlık, kamu iktisadı, kent iktisadı, millî iktisat, niktitant zar, sınai iktisat

12 harfli

biriktirilme, çiziktirimce, diktirebilme, fiktif aktif, fiktif satış, geciktirilme, hiyniktirmek, iktidarlılık, iktidarsızca, iktifa etmek, iktisadi kâr, iktisadi mal, iktisatçılık, iktisatlılık, iktiza etmek, makroiktisat, mikroiktisat, iktisadi güç

11 harfli

biriktirici, biriktirmek, çiziktirmek, diktirilmek, feniktirmek, finiktirmek, geciktirmek, iktilepidin, iktisadiyat, kiniktirmek, kiriktirmek, kiziktirmek, nöroiktisat, periktirmek, piciktirmek, teriktirmek, teziktirmek, ciziktirmak, ciziktirmek

10 harfli

beliriktip, biriktireç, biriktirim, biriktiriş, biriktirme, çiziktiriş, çiziktirme, dikticeğim, diktirilme, diktirtmek, diktiyozom, ediktirmek, fiktif kâr, geciktirim, geciktirme, iktidarsız, iktileşmek, iktisatsız, iktiyoform, iktiyokola, iktiyoloji, ...

9 harfli

apodiktik, diktirmek, diktirtme, iktidarlı, iktisaden, iktisatçı, iktisatlı, iktiyolat, iktiyozis, niktitans, panmiktik, siktirmek, yiktirmek, siktirici

8 harfli

diktirme, iktisâbî, iktisadi, iktisadi

7 harfli

amiktik, iktibas, iktidar, iktilik, iktiran, iktisâb, iktisâd, iktisap, iktisat, iktiyol, siktir!

6 harfli

fiktif, iktifa, iktiza

5 harfli

dikti, iktim

4 harfli

ikti

Kelime Ara