İçinde İME geçen kelimeler

İçinde İME geçen kelimeler 1535 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ime aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ime anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde İME geçen kelimeler

25 harfli

Amphimerus pseudofelineus, elektrogravimetrik analiz, gayrimenkul sertifikaları, pedikulozis vestimentorum, RNA bağımlı DNA polimeraz, simetrik ikidoğrusal form, Sternheimer-Malbin boyası, ters simetrik determinant, yönetime katılmayan ortak

24 harfli

(birinin) başına ekşimek, fotoelektrik kolorimetre, gam yimek, (gussa yimak), gayrimenkul yatırım fonu, iki kesime bölmeli arama, izoperimetrik eşitsizlik, izotop değişim tepkimesi, kaime-i mutebere-i nakdi, muskulus semimembranozus, primer alimenter timpani, primer seks karakterleri, primer uterus tembelliği, simetrik yüz dermatozisi, zincir bölünme tepkimesi

23 harfli

canlı veya etken kelime, Eimeria subepitheliasis, kelimenin tam anlamıyla, mercimeği fırına vermek, mevsime bağlı çiftleşme, ölü veya edilgen kelime, pirokatekol dimetileter, primer lenfoit organlar, primer mide dilatasyonu, real-timeultrasonografi, Schlotterbeck tepkimesi, seçime dayalı örnekleme, sedimentasyon katsayısı, termogravimetrik analiz, ters simetrik fonksiyon, yakın sesli (kelimeler), yerdeğiştirme tepkimesi

22 harfli

alimenter toksik alöki, asimetrik karbon atomu, cam iyonomer çimentosu, ek gayrimenkul vergisi, emre yazılı konşimento, fırsatı ganimet bilmek, görüntü erime frekansı, gravimetrik titrimetri, ısılçekirdek tepkimesi, itibarlı nakit kaimesi, kesime bağlı eyaletler, nama yazılı konşimento, nimeti ayağıyla tepmek, primer rumen timpanisi, simetrik bilineer form, süprülme, yüzden erime, trietoksimetoksipropan, triizooktiltrimellitat, trimetilen klorohidrin, üç kelimeli adlandırma, yakın anlamlı (kelime), ...

21 harfli

asbestli çimento boru, Duboscq kolorimetresi, gelişigüzel kopolimer, geosedimentum abomazi, karboksimetil selüloz, kürdimek, (kürdükmek), Lambrecht polimetresi, monomoleküler tepkime, Nierenstein tepkimesi, öğretime başlama izni, polimerleşme derecesi, sindiyotaktik polimer, subprime kredi piyasa, tesellüm konşimentosu, vimentin iplikçikleri, yimeği sırtına dutmak, zincir polimerleşmesi, zincirsi su mercimeği

20 harfli

ademimerkeziyetçilik, ağırlık titrimetrisi, alimenter indigesyon, Arşimed sıralı uzayı, Arşimet sıralı uzayı, asimetri potansiyeli, asimetrik federalizm, bal mumu gibi erimek, başını bağrını yimek, düzleme göre simetri, fotokimyasal tepkime, ısıl nükleer tepkime, ısılçekinsel tepkime, kanalis alimentaryus, kütle polimerleşmesi, Loviband kolorimetre, nitrozodimetilanilin, noktaya göre simetri, parçalanma tepkimesi, Pediculus vestimenti, pekiştirilmiş kelime, ...

19 harfli

1,2-dimetoksibenzen, Alzheimer hastalığı, Arşimet Riesz uzayı, Arşimet-Riesz uzayı, bağlaşık tepkimeler, başını bârını yimék, biyolojik dozimetri, bomba kalorimetresi, çimenimcil (kapsıl), doğal gaz tepkimesi, doğrudan konşimento, efendime söyleyeyim, eksene göre simetri, eş anlamlı (kelime), fotonükleer tepkime, gayrimenkul kredisi, genime gerrah etmek, hemimetabol gelişme, iç redoks tepkimesi, iklime uymuş türler, ikozahedral simetri, ...

18 harfli

Alzheimerhastalığı, Amphimerus noverca, Arşimet sıralaması, aynı potada erimek, Baudovin tepkimesi, Codex Alimentarius, çekirdek tepkimesi, çevrime giriş hızı, dimediğini gomamak, ekzotermik tepkime, endotermik tepkime, eskime-aşınma payı, eş zamanlı tepkime, gravimetrik analiz, gravimetrik faktör, içinin yağı erimek, katı-hal tepkimesi, kelime karışıklığı, kelime olumsuzluğu, kimesne, (kimsene), küçük su mercimeği, ...

17 harfli

ademimerkeziyetçi, asimetrik solunum, ayrışma tepkimesi, batimetrik harita, bilateral simetri, Cimex lectularius, Cimex pipistrella, Claisen tepkimesi, çimentolayabilmek, Darıyerimengencik, dimetilnitrozamin, dokunca ve eksime, edebiyat kelimesi, erimeyen elektrot, gayrimenkul rehni, geçkin konşimento, gramatikal kelime, hava konşimentosu, Hofmann tepkimesi, imeklemeğe gelmek, inorganik polimer, ...

16 harfli

Aluminli çimento, Alzheimer boyası, ardıl tepkimeler, Arşimed özelliği, Arşimet özelliği, Arşimet terazisi, asimetrik tehdit, aşınma ve eskime, bağlama kelimesi, bayat konşimento, Bodvin tepkimesi, Cimex hemipterus, Cimex pilosellus, Cimex rotundatus, çekinsel tepkime, çekirdek erimesi, çimentolayabilme, çoktürel tepkime, dimetilsülfoksit, Eimeria carpelli, ekleme tepkimesi, ...

15 harfli

ad soylu kelime, ademimerkeziyet, Arşimed spirali, Arşimet sarmalı, asimetrik bilgi, asimetrik savaş, aşağılık kelime, bağımsız kelime, Balkan hezimeti, benliğime lânet, bilimlik kelime, bir iki dimemek, birleşik kelime, çekimli kelime:, dam dokuz dimek, denge tepkimesi, destekli kelime, dimetilglioksim, doz debimetresi, Eimeria tenella, Ergiyik çimento, ...

14 harfli

alfa polimeraz, anahtar kelime, Arşimet beliti, Arşimet itmesi, bağımlı kelime, beta polimeraz, bıyıklı fadime, bileşik kelime, bitişik kelime, Büyüksöbeçimen, cimcime kuması, çift desimetre, Çimenbitkileri, çocuk kelimesi, degirmi yimeni, desimetre kare, dimetil benzen, edilgen kelime, ergime noktası, erime sertliği, eriyip epzimek, ...

13 harfli

ahca mercimek, akça mercimek, alıntı kelime, alimental göç, antimetabolit, arap hélimesi, Arşimed cismi, Bahçelimeydan, biçime gelmek, çiftdesimetre, Çimeliyeniköy, çimentolanmak, çimentolatmak, desimetre küb, desimetre küp, dimenhidrinat, Dimension-150, dimetil keton, dimetilbenzen, dimetilglisin, DNA polimeraz, ...

12 harfli

alimentaryus, alimentasyon, ana tecimevi, aşırı ergime, atılıp gimék, azimet etmek, basit kelime, başını yimék, bokunu yimek, canlı kelime, Cimex boueti, cümle kelime, çimen ördeği, Çimento künk, çimentoculuk, çimentolamak, çimentolanma, çimentolatma, çimentolu ek, çitime oyunu, desimetrelik, ...

11 harfli

alkalimetre, alkalimetri, aşırı erime, ayaña gimek, biyopolimer, cimcimeliyh, çimentolama, Çimenyenice, çimeşlenmek, çirkinsimek, dime gitsin, dimerkaprol, dimetilamin, dingildimeg, dissepiment, diş yerimek, DNA erimesi, dolu kelime, eimeriyozis, eli nimetli, epmek yimek, ...

10 harfli

Amphimerus, anneşlimek, asetimetre, asidimetre, aş yerimek, aşlayvimek, beşirlimek, bimetalizm, boş kelime, cimcimelik, Çayırçimen, çiçeksimek, Çimenceğiz, çimentosuz, Çukurçimen, Damlaçimen, dansimetre, densimetre, destimenci, dinğizimek, Eimeriidae, ...

9 harfli

Ahimehmet, alberimek, alimenter, altimetre, anaergime, asimetrik, aşyerimek, baş yimek, batimetre, batimetri, bibimetto, biribimek, bu kesime, cimizimek, çelerimek, çiçeksime, Çimenbağı, Çimendere, Çimenkaya, Çimenkuyu, Çimentepe, ...

8 harfli

alakimek, Asimegül, asimetri, beksimet, berkimek, bertimek, besgimet, bessimet, beynimek, bidimede, bilekime, büdrimek, büğlimek, büklimek, cillimek, cimdimek, cimeteci, çeğrimek, çeknimek, çentimek, çiğrimek, ...

7 harfli

aliment, Arşimed, bâsimet, bekimek, belimek, belkime, berkime, berzime, bêsimet, beşimek, bitimek, böyimek, bürimek, cımcime, cibimek, cimcime, cimecik, cimeker, cinimek, citimek, çellime, ...

6 harfli

-cimen, azimet, bâlime, barime, behime, Besime, bezime, cecime, cicime, cimete, Çimeli, çimepe, çimete, çitime, dimece, dimede, dimelü, ecimek, ekşime, ellime, elpime, ...

5 harfli

Alime, anime, Asime, Atime, Azime, cimek, cimem, cimeş, cimet, Cimex, çimeç, çimek, çimen, çimeş, Daime, dimek, dimen, dimer, egime, erime, esime, ...

4 harfli

çime, dime, gime, imek, imer, imez, lime, nime, sime

3 harfli

ime

Kelime Ara