İçinde İNFR geçen kelimeler

İçinde İNFR geçen kelimeler 27 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde İNFR geçen kelimeler

25 harfli

infrared spektrofotometre

24 harfli

limfonodus infraspinatus, parazit infrapopülasyonu

23 harfli

infrared spektroskopisi

22 harfli

muskulus infraspinatus, nervus infratroklearis

21 harfli

foramen infraorbitale, infrared spektrometre, nervus infraorbitalis

20 harfli

regio infraorbitalis, sinus infraorbitalis

19 harfli

infratemporal delik, vena infraorbitalis

18 harfli

fossa infraspinata, regio infraspinata

17 harfli

infraruj tedavisi

16 harfli

infrared ışınlar

15 harfli

infrapopülasyon

13 harfli

infrasilyatür

12 harfli

infralitoral, infraorbital, infrarobital

10 harfli

infrahalin, neosinfrin

9 harfli

infraoral

8 harfli

infrason

5 harfli

infra

Kelime Ara