İçinde İNTİ geçen kelimeler

İçinde İNTİ geçen kelimeler 348 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

inti aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. inti anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde İNTİ geçen kelimeler

25 harfli

anadingil gezinti yatağı, dokunca karşılığı kesinti

24 harfli

(birini) kesintiye almak, dışsatımda fon kesintisi, girintili çıkıntılı kıyı, göbek üstü aralı gerinti, kesintili bireysel gelir

23 harfli

birikinti çıkaran işlev, can evi kesikli gerinti, dışsatım prim kesintisi, ebediyete intikal etmek, ihracatta fon kesintisi, kesintisiz ulusal gelir, kocaltı damar pekintisi, saygınlık ilintili soru, sıvı sintilasyon sayımı, tane sınırı birikintisi

22 harfli

ihracat prim kesintisi, Karintiyan sarı sığırı, kesintili ulusal gelir, kesintisiz güç kaynağı

21 harfli

girintisiz çıkıntısız, katılma intifa senedi, kemik perkinti yalımı, kesintisiz süreklilik, kesintisiz yatırımlar

20 harfli

dallantı birikintisi, girintili (yazılmış), isteğe bağlı kesinti, kesintisiz anımsatma

19 harfli

birikinti yelpazesi, değinti (değmekten), girintili çıkıntılı, ikiterimli ilintisi, intima cisimcikleri, intirinsik etkinlik, kesintili anımsatma, kesintisiz değişken, kızanlık esintileri, paries labirintikus, radyoaktif serpinti, yiyinti dirimlenimi

18 harfli

balık helmintiyazı, girintili paragraf, karbon birikintisi, Karşılıklı irginti, kesintili değişken, kesintisiz dönüşüm, özdevinimli ilinti, süryancıl (eşinti)

17 harfli

Balkan intifadası, birikinti ovaları, çirinti, [çirtik], damar pekinticesi, girintisiz yapmak, intihar saldırısı, kesintili suverme, kesintili yatırım, kesintisiz evirim, kesintiye uğramak, sevintili delilik

16 harfli

birikinti konisi, birikinti yenimi, Birinci İntifada, bumbar yelintisi, çizinti önleyici, Eğindü, (eğinti), girintili yazmak, kemik perkintisi, kesintili evirim, kesintili ısıtma, kesintisiz gelir, kursak yelintisi, otomatik kesinti, sıvı sintilasyon, yağmur ilgintisi, yeygi tiksintisi, yinelge ilintisi

15 harfli

benlik ilintisi, bulut geçintisi, çamur çimintisi, damar pekintisi, esinti gösteren, eşesinti eğrisi, girinti-çıkıntı, girinticiklilik, girintili liste, girintili yazma, intibak yardımı, intikal safhası, kesintili gelir, kesintiye almak, lenfosintigrafi, vergi kesintisi, yılancıl eşinti, zorunlu kesinti

14 harfli

damar eşintisi, devinti emlemi, esinti çokluğu, helmintik apse, hücre intiharı, ıraktan ilinti, ilinti gürelik, ilintili görüm, intikalî hukuk, ivinti yerleri, kesintili ürün, sağdan girinti, sinir ezintisi, vena labirinti

13 harfli

antihelmintik, asılı girinti, çevrinticilik, girinti (sap), intibak etmek, intibaksızlık, intihap etmek, intihar etmek, intikal etmek, intikam almak, intisap etmek, intişar etmek, intizamsızlık, intizar etmek, irinti seçmek, kan yelintisi, kesintisizlik, küllî intikal, seyrintileyen, silinti yazma, tunica intima, ...

12 harfli

anthelmintik, birikinti su, çizintilenim, eğinti olmak, eli eğintili, erinti kesen, gezinti yeri, ilintilenmek, ilintisizlik, intifa hakkı, intikamcılık, intizamsızca, pintikleşmek, sintillasyon, ters girinti, yeğintilemek, yeni yirinti

11 harfli

çevrintisiz, çintik taşı, çintiklemek, helmintisit, helmintiyaz, ilinticilik, ilintilemeg, ilintilemek, iş ivintisi, ivinti yeri, kuintillion, pintiklemek, pintileşmek, silintileme, sintilasyon, tintin bağı

10 harfli

çekintilik, çevrintili, çintilemek, çizintisiz, genosintip, girintisiz, helmintizm, ilintileme, intibaksız, intizamsız, kesintisiz, ön kesinti, pintileşme, sığ eşinti, silintisiz, sintigrafi

9 harfli

beyintipi, binişinti, biriginti, biriğinti, birikinti, çintirmek, çizintili, değişinti, dirintili, ekinti öz, ekinticil, esintisiz, girintili, helmintik, ilinticil, ilintilik, ilintisiz, intihabat, intikamcı, intilemek, intizamlı, ...

8 harfli

cevrinti, cintiyon, çerpinti, çevrinti, çilpinti, çintimek, çintirik, çintiyan, çirpinti, devrinti, dircinti, eğintili, esintili, ferkinti, ilintili, intifada, intileme, mintirik, pintilik, sepkinti, serpinti, ...

7 harfli

belinti, besinti, biçinti, bilinti, birinti, çekinti, çilinti, çipinti, çisinti, çizinti, değinti, delinti, depinti, derinti, didinti, dirinti, efsinti, eksinti, elpinti, eysinti, geçinti, ...

6 harfli

afinti, ahinti, çintik, edinti, eginti, eğinti, ekinti, eminti, erinti, esinti, ezinti, ırinti, içinti, ilinti, intiba, intifa, intiha, intima, intizâ, irinti, ivinti, ...

5 harfli

çinti, finti, intin, minti, pinti, şinti, vinti

4 harfli

inti

Kelime Ara