İçinde İS geçen kelimeler

İçinde İS geçen kelimeler 13941 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

is aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. is anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde İS geçen kelimeler

25 harfli

(birini) mütehassis etmek, Abel interpolâsyon serisi, açık sistemler bağlantısı, ad valorem gümrük vergisi, adın belirtilmesi yetkisi, akaryakıt tüketim vergisi, aklının terazisi bozulmak, akut kataral endometritis, akut sümüksü endometritis, alerjik ensefalomiyelitis, alerjik temas dermatitisi, Amerikan tel tüylü kedisi, ampulla duktus deferentis, ana izlenimlerinin etkisi, anasının nikâhını istemek, anastomozis arteryovenoza, Anderson-Hsiao tahmincisi, antibalistik füze sistemi, apertura pelvis kranyalis, apertura torasis kaudalis, Arap taylarının pnömonisi, ...

24 harfli

(birini) terkisine almak, (birinin) başını istemek, ABO kan grupları sistemi, adventisyal plasentasyon, Afrika İktisat Komisyonu, Afrika tripanosomiyazisi, akciğer strongiloidozisi, akral yalama dermatitisi, akut romatizma artritisi, almaç engelleyicisi ilaç, Altıncı Koalisyon savaşı, alveoler lipoproteinozis, ambulakral kanal sistemi, Amerikan tripanosomozisi, anteretrograd sistografi, apertura nazomaksillaris, apertura pelvis kaudalis, Aphyosemion occidentalis, araç değişken tahmincisi, Arellano-Bond tahmincisi, aristocu olmayan tiyatro, ...

23 harfli

(birini) istihdam etmek, (birinin) ismini vermek, ABD temsilciler meclisi, açık sistemler mimarisi, adenoid kistik karsinom, Aedes pseudoscutellaris, affinite kromatografisi, akciğer karsinomatozisi, akciğer toksoplasmozisi, akut puerperal metritis, alveoler fosfolipidozis, Amblyrhynchus cristatus, amortisman karşılıkları, ampulla ossea lateralis, Ancistrus dolichopterus, Ancylostoma tubaeformis, Anguillula intestinalis, angulus okuli lateralis, angulus okuli mediyalis, angulus zolea aksiyalis, antagonistik simbiyozis, ...

22 harfli

« benckiser » ultalığı, abecesel damga dizgisi, Abel-Poisson integrali, Acrocephalus palustris, açık oturum yöneticisi, Addis Ababa konferansı, afin koordinat sistemi, akut purulent metritis, Allah yazdı ise bozsun, Amerikan istisnacılığı, Amerikan kıvrık kedisi, Amphisbaena fuliginosa, Anguillula stercoralis, angulus iridokornealis, Anopheles maculipennis, Antidorcas marsupialis, antispesifik faktörler, apparatus urogenitalis, Arap´ın yalellisi gibi, area sentralis rotunda, arterya angularis oris, ...

21 harfli

AB genişleme komiseri, AB teknoloji komiseri, Abel-Goncharov serisi, Abel-Poisson dönüşümü, acil durdurma sistemi, ad kayıt istek paketi, ad sorgu istek paketi, adrenerjik agonistler, ağız nekrobasillozisi, Ahn-Schmidt tahmicisi, akciğer anjiyografisi, akciğer distomatozisi, akciğer habronemozisi, akciğer şistosomozisi, aktinomikotik misetom, altruistik adaptasyon, amniyon sıvı embolisi, ana denetim görevlisi, Andrews dosya sistemi, Anisolobis euborellia, anotojenöz sivrisinek, ...

20 harfli

A grubu hisse senedi, acil ihtiyaç kredisi, acil soğutma sistemi, acquis communautaire, açık dolaşım sistemi, adenokistik karsinom, ağırlık titrimetrisi, ağız papillomatozisi, ahbap çavuş ilişkisi, akantoşeilonemiyozis, akarsu pislik tutmaz, akciğer hidatidozisi, akşam ticaret lisesi, akut irinli metritis, Alectis alexandrinus, Alocinma longicornis, alopesia universalis, Amerikan keudakedisi, anatomia sistematika, anti-damping vergisi, antibiyotik tedavisi, ...

19 harfli

... kisvesi altında, 2,3 bifosfogliserat, 2,3-difosfogliserat, Abacus cisimcikleri, acil kurtarma diski, Actinidia chinensis, açık atölye sistemi, açlık osteoporozisi, Aedes polynesiensis, Afganistan Türkleri, Afyonkarahisarlılık, ağzına kira istemek, akantozis nigrikans, akaryakıt istasyonu, akciğer amebiyozisi, akciğer askariozisi, akım-gerilim eğrisi, akord ücret sistemi, aktiflenme enerjisi, aktivasyon enerjisi, akustik ses bilgisi, ...

18 harfli

... delisi (olmak), AB eğitim komiseri, AB sağlık komiseri, abomazum timpanisi, Acanthias vulgaris, Accipiter gentilis, Achantias vulgaris, açılış yükleyicisi, açısal dispersiyon, ad hoc komisyonlar, ademi tahsis usulü, adventisya hücresi, Afrika misk kedisi, ailevi akantolizis, akantomatöz epulis, Aksakallar meclisi, alerjik alveolitis, alerjik dermatozis, alfa-L-fukosidozis, alım seçme yetkisi, alıp verme yetkisi, ...

17 harfli

5 Nisan Kararları, AB tarım komiseri, acil servis arama, açılış yöneticisi, açısal diskordans, Addison hastalığı, adventisyal hücre, Aedes triseriatus, Aepyornis maximus, Afganistan savaşı, Afganistan sorunu, Afrika miskkedisi, Agriolimax laevis, ağ yönlendiricisi, ağır hapis cezası, Aitken tahmincisi, akaçlama galerisi, akımsaklar dizisi, akseptans kredisi, aksillar meristem, aktinik keratozis, ...

16 harfli

“ budin” bengisi, Aalen tahmincisi, Acaristan sorunu, açık kompozisyon, açlık alkalozisi, ad verme yetkisi, Addisonhastalığı, adi hisse senedi, adyabatik sistem, Aedes canadensis, Aedes scapularis, Aeolis papillosa, Afrika dikenlisi, Afyonkarahisarlı, ağ dosya sistemi, aksonal distrofı, aktinobasillozis, Alburnus orontis, Alectoris graeca, algılama teorisi, alım satım ofisi, ...

15 harfli

2SLS tahmincisi, 3SLS tahmincisi, Abel kategorisi, abisal derinlik, abstraksiyonist, Accipiter nisus, açık istihbarat, ad veya ad isim, ADF istatistiği, aditus faringis, aditus laringis, Afrika manatisi, Agama mutabilis, agranülositozis, ağız sadistliği, Ahtisaari planı, akantamebiyozis, akantosefalozis, akarodermatitis, Akdeniz hamsisi, akis uyandırmak, ...

14 harfli

AB komiserleri, Acarapis woodi, açılış disketi, açlık atrofisi, adenosklerozis, Adonis türleri, afanipteriozis, afet istasyonu, aflatoksikozis, Afyonkarahisar, agangliyonozis, Agave sisalana, ağızlık eğrisi, ahlak öğretisi, ak kan sistemi, akarca keskisi, Akdeniz mavisi, akondrogenezis, akrodermatitis, aktif getirisi, aktinomisetler, ...

13 harfli

abisal bentik, abisal düzlük, Abramis brama, açık pozisyon, adli polislik, adres listesi, Agnesi eğrisi, ağ topolojisi, ağ yöneticisi, ağızlıkeğrisi, ağnam vergisi, ahır tetanisi, airsakkulitis, ak dağ keçisi, akantositozis, akarsu sekisi, akarsubilgisî, aktinomikozis, aktinomisetom, aktinomisin A, aktinomisin B, ...

12 harfli

Abel matrisi, abisal bölge, abisiyal zon, abolisyonist, abrahisefali, abramis zonu, açilgliserol, açkı belgisi, ad senterisi, aday listesi, Addison çörü, adenomatozis, adenomiyozis, adı bellisiz, agamogenezis, agangliyozis, agonist ilaç, ağaç delgisi, ağaç listesi, ağıl vergisi, aile bilgisi, ...

11 harfli

|dilbilgisi, abdominalis, abisal alan, ABM sistemi, acil servis, açık sistem, adriyamisin, adventisyus, agnostisizm, agrandisman, ağıl etkisi, ağız eskisi, ağız gerisi, ağız hunisi, ahır besisi, ahır sekisi, ahlaki risk, ahor sekisi, ahur sekisi, aile dizisi, akademisyen, ...

10 harfli

abisal ova, abomazitis, adli polis, adventisya, aerotaksis, Afganistan, aglütisyon, agrandisör, ağ teorisi, aile reisi, akademisel, akarinozis, aksillaris, alaimisema, albinismus, aleyiselam, Âli Meclis, allantoyis, alt sistem, Altayistik, Altunhisar, ...

9 harfli

Acaristan, açık disk, açık lise, adadizisi, adi hisse, adisplazi, agonistik, ağaç pisi, Ağaçhisar, Ahırhisar, aile ismi, akantozis, akariozis, Akçahisar, Akropolis, aksiyalis, aktüalist, albenisiz, alerjisiz, Alisayvan, alkalozis, ...

8 harfli

abiyozis, Acarapis, Adahisar, adenitis, adipozis, aerosist, agenezis, aglisemi, agrostis, ağzı pis, akarisit, akistiya, aksiseda, akuarist, akvarist, Alisaray, Aliseydi, allahise, alpinist, alşimist, Altayist, ...

7 harfli

ad isim, ad issi, adisyon, aferist, agathis, agonist, Agrotis, Akhisar, alakise, algisit, Alhisar, Alisofu, allisin, ametist, amfisol, amiksis, analist, anjitis, ankiste, apandis, apantis, ...

6 harfli

abbisi, afisit, agatis, Akkise, aktris, alaris, albise, Alisma, analis, anisaz, anisol, aorist, arabis, arista, artist, ateist, avisit, avisto, Aynisa, aynisi, babisa, ...

5 harfli

abisi, abris, adîsa, adîse, akisi, aksis, Alisa, Alise, anise, apdis, apsis, artis, asist, auris, badis, bahis, basis, bazis, Bedis, behis, bibis, ...

4 harfli

abis, afis, akis, anis, avis, beis, bise, bisi, bist, bisü, çisa, çise, disk, ebis, Edis, egis, eğis, ekis, Enis, evis, eyis, ...

3 harfli

bis, cis, çis, dis, fis, his, isa, isi, ism, ist, kis, mis, nîs, pis, sis, tis

2 harfli

is

Kelime Ara