İçinde İV geçen kelimeler

İçinde İV geçen kelimeler 1757 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

iv aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. iv anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde İV geçen kelimeler

25 harfli

çivi çıkar ama yeri kalır, çivi sokmak (veya sürmek), divan-ı hümayun çavuşları, endemik eroziv stomatitis, hiperhidrozis universalis, keratokonjuktivitis sikka, konjunktiva altı uygulama, Lentivirüs enfeksiyonları, nötron aktivasyon analizi, pekelleşik yürek ivikliği, perivasküler deri yangısı, polivinil alkol çözeltisi, sivri kafalı sedef balığı, sivri tatlı su salyangozu, traktus olivoserebellaris, üniversite yönetim kurulu

24 harfli

aydıvermek, (eydivermek), besin hipersensitivitesi, çift kollu boru yivaçarı, devşirikli, (divşürüklü), gelecek zamanın rivayeti, göründü Sivas´ın bağları, işgal-aktivasyon teorisi, ivecek, (ivecen, ivecük), konjunktivitis granuloza, konjunktivitis kataralis, konjunktivitis purulenta, Nectophrynoides vivipara, pars ossea tuba auditiva, saplı konjunktiva grefti, siviş oluna haber vermek, sivri kuyruk kaya balığı, sivri-tatlısu salyangozu, stomatitis proliferativa, yumuşak civciv hastalığı

23 harfli

aktivasyon ileti süresi, başaklı su civanperçemi, Chiracanthium diversium, civciv ensefalomalazisi, Cochliomyia hominivorax, doz inaktivasyon eğrisi, halkalı su civanperçemi, ivedi-danışma kitapları, minimal invaziv cerrahi, perivulvar deri yangısı, prepusyum divertikülümü, rektal muayene eldiveni, rivayet birleşik zamanı, sivri kuyruklu makropod, sürekli yürek ivikleşim, traksiyon divertikülümü

22 harfli

Aphyosemion bivittatum, artımlı yürek ivikliği, Bacteriodes gingivalis, Dictyocaulus viviparus, dikeycil yürek iviliği, divan-ı hümayun kalemi, istek kipinin rivayeti, iveceklik, (ivecenlik), kalsinozis universalis, kazasker ikindi divanı, konjunktivitis krupoza, konstruktiv simbiyozis, konstrüktivist tiyatro, Montifringilla nivalis, Opisthorchis viverrini, overdrive (elektronik), özdevinimli arşivlemek, özofagus divertikülümü, pulsiyon divertikülümü, sivrili ton veya vurgu, solgun civciv sendromu, ...

21 harfli

anotojenöz sivrisinek, başpehlivanlık kemeri, çivisiz kalkan balığı, deli civciv hastalığı, Dolichonyx oryzivorus, geniş zamanm rivayeti, göğe merdiven dayamış, irinli konjunktivitis, konjunktiv simbiyozis, konjunktivooralostomi, negatif kooperativite, Plectrophenax nivalis, polivinil klorür, PVC, sarıhumma sivrisineği, sivil toplum kuruluşu, sivri burunlu karagöz, sivri sincapçıkgiller, sivrisincapçikgillier, steyogamöz sivrisinek, subüretral divertikül

20 harfli

açıklar livası olmak, alopesia universalis, anatomia komparativa, antiviviseksisyonist, antiviviseksisyonizm, artritis suppurativa, Avrupa Adalet Divânı, basınç divertikülümü, çivisiz kalkanbalığı, Entamoeba gingivalis, Hippolais olivetorum, indikasyo palliativa, istmus tuba auditiva, konjunktivorinostomi, mathesis universalis, merdiven altı üretim, ogive dağılım eğrisi, Olivera-Tanzi etkisi, özofagus divertikülü, poliviniliden klorid, polivinilklorit, PVC, ...

19 harfli

aktivasyon enerjisi, arigamöz sivrisinek, Asphodelus aestivus, bivalan kromozomlar, Cichlosoma festivum, cinleri civirdeşmek, çekme divertikülümü, Dasyurus viverrinus, ivini divini bilmek, keratokonjuktivitis, kolektivist ekonomi, konstruktiv tiyatro, merdivenli hokkabaz, otojenöz sivrisinek, perivajinal flegmon, perivasküler kafing, plöritis eksudativa, polivinil reçineler, postmortem lividite, rektum divertiklümü, resistivite indeksi, ...

18 harfli

aktivasyon hormonu, Coriandrum sativum, değerlendirivermek, deliveli üstüstüne, Düz tüylü retrivır, Entomobrya nivalis, ergenlik sivilcesi, fagositik aktivite, ışıklık geriverimi, itme divertikülümü, ive ive, (eve eve), ivikli düzensizlik, kaplan sivrisineği, kırmızı civa oksit, makula germinativa, merdiven korkuluğu, merdiven sahanlığı, mide divertikülümü, perivajinal kanama, perivasküler hücre, polivinil prolidon, ...

17 harfli

aktivatör protein, akyuvar şivşirimi, ameliyat eldiveni, antiviral protein, Aotus trivirgatus, Babesia divergens, civa zehirlenmesi, civankaşı kundura, Civatte cisimciği, çapraz reaktivite, çekiver kuyruğunu, çivi çiviyi söker, çivi yukarı yenme, De Moivre formülü, değerlendiriverme, değiştirilivermek, denkleştirivermek, divertikülüm nazi, dividant getirisi, gingivostomatitis, inzivaya çekilmek, ...

16 harfli

acayipleşivermek, ActiveX denetimi, Anthus trivialis, antivirüs tedavi, Ben Akiva ölçüsü, birleştirivermek, bulaşık eldiveni, cırcırlı yivaçar, çirkinleşivermek, çivi proteinleri, değiştiriliverme, denkleştiriverme, derivatif tedavi, dingilbaş çivisi, divertikülektomi, dizginleyivermek, doğrusal ivdireç, fotoreaktivasyon, garazsız ivazsız, genel derivasyon, gingivoglossitis, ...

15 harfli

acayipleşiverme, acemileşivermek, arşivlenebilmek, arşivleyebilmek, at sivrikuyruğu, belgeleyivermek, belirleyivermek, beneklenivermek, benimsenivermek, benimseyivermek, besteleyivermek, betimleyivermek, biçimlenivermek, birleştiriverme, bitiştirivermek, Cannabis sativa, Castanea sativa, celallenivermek, cırcrlı yivaçar, ciddileşivermek, civciv çıkarıcı, ...

14 harfli

acemileşiverme, açıklar livası, aktivite ısısı, alevlenivermek, Allium sativum, Altın ritrivır, arşivlenebilme, arşivleyebilme, ateşleyivermek, Bankiva tavuğu, basım ivikliği, başpehlivanlık, belgeleyiverme, belirleyiverme, benekleniverme, benimseniverme, benimseyiverme, besteleyiverme, betimleyiverme, biçimleniverme, bitirilivermek, ...

13 harfli

active pickup, adileşivermek, alevleniverme, Aliçopehlivan, Ananas sativa, asma merdiven, ateşleyiverme, bekletivermek, bekleyivermek, belleyivermek, biçtirivermek, bildirivermek, birleşivermek, bitiriliverme, bitlenivermek, bolivya kezik, boru yivaçarı, Caliciviridae, civciv sarısı, civil peyniri, Columba livia, ...

12 harfli

absorptivite, adileşiverme, alivre satış, Aşağıcivanlı, aşkmerdiveni, Avena sativa, becerivermek, beğenivermek, bekletiverme, bekleyiverme, belirivermek, belleyiverme, biçtiriverme, bildiriverme, bileyivermek, birikivermek, birleşiverme, bitirivermek, bitleniverme, böğür çivisi, civanmertlik, ...

11 harfli

abeşivermek, açısal ivme, al pehlivan, amotivasyon, antivitamin, arep şivanı, arşivlenmek, arşivletmek, arterivirüs, ayak divanı, bahcivannıh, bahcivannuh, başpehlivan, beceriverme, beğeniverme, beliriverme, bileyiverme, birikiverme, bitiriverme, Bivalvulida, civcivanası, ...

10 harfli

ağa divanı, aktivasyon, arşivcilik, arşivlemek, arşivlenme, arşivletme, aydivermek, azı çivisi, baş çivisi, bel çivisi, biçivermek, biliverdin, bilivermek, binivermek, bitivermek, Büyükdivan, cam çivisi, civcelemek, civcilemek, civeleklik, civildemek, ...

9 harfli

af (afiv), ağaç çivi, aktivatör, antivenin, antiviral, arşivleme, auditivus, biçiverme, biliverme, biniverme, bitiverme, Bolivyalı, Carnivora, civalamak, Civanbaht, Civandere, civangaşı, civankaşı, civanmert, civcivlik, civdirmek, ...

8 harfli

açık yiv, ağban iv, aktivite, aktivizm, alivelek, Aliveren, avı yivi, bahtivar, bentivor, Bilgivar, biskivit, bivalent, biventer, bivoltin, civanım!, civanlık, Civanşir, Civciler, civcilik, civcivli, civdıran, ...

7 harfli

Akcivan, Akdivan, aktivin, aktivus, algivor, arşivci, benivaz, bivalan, Bolivya, cinivit, ciniviz, civ civ, civalak, civarna, civcive, civelek, civilgi, civilti, civvede, çekçivi, çerçive, ...

6 harfli

alivre, ban iv, bivefa, civare, civcar, civcen, civcer, civcik, civcin, civcir, civciv, civcür, civgar, civgin, civlaz, Civler, civlik, civril, çivgar, çivgin, çivici, ...

5 harfli

acive, arşiv, avive, bivet, civan, civar, civce, civci, civek, civez, civga, civge, civih, civik, civil, civir, civiş, civit, civiz, Civli, çivçi, ...

4 harfli

civa, cive, çivd, Çive, çivi, çivt, givi, ivaz, ivek, ivet, ivez, ivgi, ivik, iviz, ivme, kiva, kivi, liva, live, Siva, sive, ...

3 harfli

civ, çiv, div, HİV, kiv, şiv, tiv, yiv, ziv

2 harfli

iv

Kelime Ara