İçinde İVA geçen kelimeler

İçinde İVA geçen kelimeler 326 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde İVA geçen kelimeler

25 harfli

divan-ı hümayun çavuşları, konjunktiva altı uygulama, nötron aktivasyon analizi, perivasküler deri yangısı

24 harfli

çift kollu boru yivaçarı, gelecek zamanın rivayeti, göründü Sivas´ın bağları, işgal-aktivasyon teorisi, pars ossea tuba auditiva, saplı konjunktiva grefti, stomatitis proliferativa

23 harfli

aktivasyon ileti süresi, başaklı su civanperçemi, doz inaktivasyon eğrisi, halkalı su civanperçemi, rivayet birleşik zamanı

22 harfli

Bacteriodes gingivalis, divan-ı hümayun kalemi, istek kipinin rivayeti, kazasker ikindi divanı, Montifringilla nivalis, süt şekeri derivatları, traktus spino-olivaris

21 harfli

başpehlivanlık kemeri, geniş zamanm rivayeti, Plectrophenax nivalis

20 harfli

açıklar livası olmak, anatomia komparativa, artritis suppurativa, Avrupa Adalet Divânı, Entamoeba gingivalis, indikasyo palliativa, istmus tuba auditiva, yeniçeriağası divanı

19 harfli

aktivasyon enerjisi, bivalan kromozomlar, perivajinal flegmon, perivasküler kafing, plöritis eksudativa, şıvan (şivan ak öz), transaktivatör etki, vena konjunktivales

18 harfli

aktivasyon hormonu, Entomobrya nivalis, kırmızı civa oksit, makula germinativa, perivajinal kanama, perivasküler hücre, sakkus konjunktiva, stomatitis eroziva, su civanperçemleri, tekalif-i divaniye, Trichinella nativa, tunika konjunktiva

17 harfli

aktivatör protein, civa zehirlenmesi, civankaşı kundura, Civatte cisimciği, inzivaya çekilmek, Trypanosoma vivax

16 harfli

Ben Akiva ölçüsü, cırcırlı yivaçar, derivatif tedavi, fotoreaktivasyon, garazsız ivazsız, genel derivasyon, İvanov belirteci, Microtus nivalis, nükleus olivaris, papilla insisiva, Plasmodium vivax, Privalov teoremi, subgingival plak, yalancı pehlivan, yalançı pehlivan, yerel derivasyon, zivanadan çıkmak

15 harfli

Cannabis sativa, Castanea sativa, cırcrlı yivaçar, çarşamba divanı, divan bağlanmak, divan çavuşları, divan edebiyatı, divan kâtipleri, divan sicilleri, divan solakları, divaneleştirmek, divaneye dönmek, ekivalan değeri, emrivaki yapmak, eskivarlıkbilim, haysiyet divanı, hipersalivasyon, kaymakam divanı, kazasker divanı, malikâne divanı, Mustela nivalis, ...

14 harfli

açıklar livası, Bankiva tavuğu, başpehlivanlık, biyoaktivasyon, demir pehlivan, divan efendisi, divaneleştirme, divanesi olmak, divani kırması, el pençe divan, hiposalivasyon, keçel pehlivan, konjunktivalis, Lactuca sativa, Nigetta sativa, padişah divanı, pehlivan duası, perivaskulitis, Rivalta deneyi, vivaks malarya

13 harfli

Aliçopehlivan, Ananas sativa, boru yivaçarı, Çolakpehlivan, divan üyeleri, Divanıhümayun, galebe divanı, gömülü civata, ikindi divanı, izdivaç etmek, livarlı tekne, peplivanüzümü, polivalan aşı, rivayet tarzı, Şivava köpeği, tuba auditiva, Yukarıcivanlı

12 harfli

Aşağıcivanlı, Avena sativa, civanmertlik, civanperçemi, Civanyaylağı, divan direği, divan durmak, divan kalemi, divan sürmek, divan vermek, divan yazını, divane olmak, divaneleşmek, Divanhüseyin, divara urmak, Eruca sativa, gömme civata, Hacıpehlivan, ihtiva etmek, inaktivasyon, istiva hattı, ...

11 harfli

al pehlivan, amotivasyon, arep şivanı, ayak divanı, bahcivannıh, bahcivannuh, başpehlivan, Bivalvulida, civcivanası, cuma divanı, Çobandivanı, deli divane, divan nesri, divan şairi, divan şiiri, divaneleşme, divanî kese, ecil ecivat, epivaginits, Hıdırdivanı, konjonktiva, ...

10 harfli

ağa divanı, aktivasyon, Büyükdivan, derivasyon, divan sazı, divan yeri, divanıharp, estivasyon, ivazsızlık, kültivatör, mepivakain, mirlivalık, motivasyon, pehlivanca, Pehlivanlı, pêlivannık, salivaryum, salivasyon, Sivaslılar, Sivaslılık, soru sival, ...

9 harfli

aktivatör, civalamak, Civanbaht, Civandere, civangaşı, civankaşı, civanmert, divanbağı, Divanbaşı, divanelik, divanhane, Divantürk, Dörtdivan, elidivanı, ivazlılık, ivazsızca, Karadivan, nıerzivan, trivalent, univalent, Yenidivan, ...

8 harfli

bahtivar, Bilgivar, bivalent, civanım!, civanlık, Civanşir, çımariva, deşdivan, Divanlar, emrivaki, festival, givanmak, hakivati, kerdivar, mentivar, merdivan, merzivan, nevcivan, pehlivan, pivazlık, Serdivan

7 harfli

Akcivan, Akdivan, benivaz, bivalan, civalak, civarna, divançe, Divanlı, Divarlı, ehtivar, elcivan, Eldivan, Ercivan, fidivan, gilivat, gingiva, Hacivat, ivazsız, izdivaç, livarlı, melivan, ...

6 harfli

civare, divana, divane, divani, divani, epivag, goliva, ihtiva, ilkiva, inziva, istiva, ivazlı, koliva, livata, saliva, sivari, şivare, zivana, zivane

5 harfli

civan, civar, dîvah, dival, divan, divar, ivava, livan, livar, livas, sival, Sivas, şivan, zivaf, zivan

4 harfli

civa, ivaz, kiva, liva, Siva

Kelime Ara