İçinde İYOD geçen kelimeler

İçinde İYOD geçen kelimeler 78 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde İYOD geçen kelimeler

23 harfli

karışık periyodik kesir, muskulus sternohiyodeus, serbest triiyodotironin

22 harfli

interdigital piyoderma, toplam triiyodotironin

21 harfli

fotoperiyodik parapoz, kalsiyum iyodobehenat

20 harfli

ara periyodik tabaka, basit periyodik eğri, ters triiyodotironin

19 harfli

endüksiyon periyodu, inkübasyon periyodu, iyodonofilus vakuol

18 harfli

iyod'lu yağ tanımı, mangan (II) iyodür

17 harfli

cıva proto iyodür, iyodo asetik asit, juvenil piyoderma, periyodik çizelge, periyodik oftalmi, radyoiyodin, 131I, tetraiyodotironin, periyodik solunum

16 harfli

anjiyodermatitis, eğrinin periyodu, fotoperiyodiklik, goniyodisgenezis, kesirin periyodu, periyodik uzatma, periyodik tabaka

15 harfli

cıva (I) iyodür, kadmiyum iyodür, kalsiyum iyodat, kalsiyum iyodür, periyodik kesir, potasyum iyodür, servis periyodu, triiyodotironin

14 harfli

dalga periyodu, fotoperiyodizm, periyodik asit, periyodik eğri, periyodik yasa, piyodermatitis, piyodermatozis, torakomiyodini

13 harfli

bizmut iyodür, deri iyodizmi, iyodozobenzen, sodyum iyodat, sodyum iyodür

12 harfli

monofiyodont, polifiyodont, timol iyodür

11 harfli

biyodeğişim, biyodönüşüm, iyodik asit, iyodo alkan, iyodoasetat, iyodoiyodür

10 harfli

difiyodont, ihtiyodont, iyodometri

9 harfli

biyodeney, biyodizel, iyodismus, iyodoform, iyodopsin, periyodat, periyodik, piyoderma

8 harfli

iyoderma, iyodofor

7 harfli

iyodizm, kiyodot

6 harfli

iyodat, iyodür

5 harfli

biyod

Kelime Ara