İçinde KÖR geçen kelimeler

İçinde KÖR geçen kelimeler 527 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

kör aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. kör anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde KÖR geçen kelimeler

25 harfli

kangalcıl-kör bağırsakçıl, kör değneğini beller gibi

24 harfli

kör bağırsak kırıştırımı, kör bağırsak takı yalımı, kör sendelemesi sendromu, köre renkten bahsolunmaz, Körfez İşbirliği Konseyi, testeregagalı-büyükördek

23 harfli

bir görüş bir kör biliş, dokuz körün bir değneği, kör bağırsak ağızlatımı, kör bağırsak takı alımı, kör kör parmağım gözüne, körebe yansıtma yöntemi, köreltici göz kamaşması, körle yatan şaşı kalkar, selamünaleyküm kör kadı

22 harfli

bir Köroğlu, bir Ayvaz, H1 reseptör blokörleri, H2 reseptör blokörleri, kahverengi kör-yılansı, kör bağırsak tutturumu, körlüğüne, (körliğine), vurdumduymaz kör ayvaz, yangına körükle gitmek

21 harfli

anasının körpe kuzusu, Birinci Körfez Savaşı, cinsel örgen köreltme, çıkmaz vâdi, kör vâdi, kırmızı-yeşil körlüğü, kör bağırsak ağızlamı, kör bağırsak irilenim, kör barsak kırıştırım, likör serebrospinalis

20 harfli

bekâr gözü, kör gözü, gece işi, körler işi, kilimci ile kör hacı, kör bağırsak gevşemi, kör bağırsak yangısı, kör şeytandan bulmak, körsek körsek yanmak, külrengi kör yılansı

19 harfli

gece gözü, kör gözü, iki gözüm kör olsun, incelek-körcelekçil, kahverengi köryılan, kör bağırsak takısı, kör barsak-öd kınca, kör itin öldüğü yer, Körfez sahil kenesi, körgesinden gorkmak, nefsini kör eylemek

18 harfli

âşığın gözü kördür, dönüşümceli körlük, Ebemkuşağı körfezi, keli körü toplamak, kör bağırsak açımı, kör barsak tutmacı, körbağırsak takısı, yangını körüklemek

17 harfli

kör görmez, sezer, kör mağara balığı, kör-yılansıgiller, Köroğlu makamları, külrengi köryılan

16 harfli

bonkörleşebilmek, Çadırlıkörmehmet, deneysel körelme, körpe ılıncıklar, nankörlük görmek, ocağı kör kalmak, tırnak kör olmak

15 harfli

araköriye almak, bonkörleşebilme, boynuz köreltme, doğuştan körlük, domuzelininkörü, domuzölününkörü, Hint kör yılanı, ikincil körelme, kör bağırsaksal, kör yılangiller, kör-yılangiller, körfez akıntısı, körge goğalamak, körkemer dizisi, körmük oyunları, körmüs deliliği, körmüs tapanlık, Köroğlu türküsü, körükleyebilmek, nankörlük etmek, sabahın köründe

14 harfli

bellek körlüğü, büyük kör fare, eğitsel körlük, gündüz körlüğü, kör faregiller, kör nişancılık, kör-faregiller, Körahmethüyüğü, körelmiş organ, körkafa çiklit, körükleyebilme, körükleyicilik, körüklü otobüs, köryılangiller, küçük kör fare, sesyayar körük

13 harfli

Akabe körfezi, Akörensöküler, Basra Körfezi, beyin körlüğü, çene körüklük, donuzoğlukörü, Dönerkörükler, gizil körelme, ilkörnekçilik, körelme oranı, köreltebilmek, körletebilmek, körlük vermek, körlük yapmak, likör bardağı, nehir körlüğü, parlak körlük, Türkmenakören

12 harfli

Akörençarşak, ansal körlük, Arap körfezi, Aşağıkörücek, baht körlüğü, bakar körlük, bonkörleşmek, Büyüktekören, Çatakörencik, gece körlüğü, kör bağırsak, kör barsakça, kör ektekeri, kör karanlık, kör köstebek, körbe bostan, köreltebilme, körez yanmak, Körhacıobası, körler okulu, körleştirmek, ...

11 harfli

Akörenkışla, Aşağıakören, beşikörtüsü, bonkörleşme, Büyükakören, Büyükörence, Büyükörtülü, çekmekörüğü, Çiftlikören, Derecikören, elinin körü, elüğun köri, Gazlıakören, ilkörnekler, kara körlük, kör bellaşı, kör çıkıntı, kör düvaası, kör nişancı, kör yazmaçı, körbağa kuş, ...

10 harfli

Büyükördek, el körgesi, ellin körü, Eskiakören, Göynükören, gün körlük, kör cikcan, kör cinget, kör dınnak, kör dikmek, kör dövüşü, kör kandil, kör kurşun, kör şeytan, kör tutmaç, körezlemek, körlemeden, Körpeçayır, körselemek, körsenimek, körsülemek, ...

9 harfli

as körmek, bakar kör, beşikörtü, bonkörlük, Bölükören, Budakören, Büyükören, Çatakören, Çetikören, Çoçukören, Dibekören, donuzkörü, Gedikören, Göbekören, İlçikören, Kavakören, Konakören, kör ağıdı, kör almak, kör biliş, kör boğaz, ...

8 harfli

Alıkören, Arıkören, bonkörce, cinkörez, elinkörü, Işıkören, ilkörnek, irkörmek, kabakörs, kökörnek, kör ağaç, kör alan, kör baca, kör çapa, kör fare, kör kadı, kör kaya, kör kese, kör kuyu, kör meme, kör ocak, ...

7 harfli

Çokören, Gökören, kör hat, kör kör, körağaç, körbağı, kördeli, kördere, Kördeve, köregen, Körekem, köreken, köreliş, körelme, köremez, körkösü, Körkuyu, körocağ, körocak, köroğlu, Körpeli, ...

6 harfli

Akören, akörtü, bonkör, kelkör, klakör, kör ağ, körapa, körarı, kördek, körebe, körebi, köreke, körepe, köreşe, körezi, körfez, Körklü, körkör, körkuş, körküz, körlek, ...

5 harfli

Akörü, körde, körek, köreş, körez, körge, körik, körit, Körkü, körlü, Körme, köröz, körpe, körpi, körpü, Körsu, körsü, körük, körüs, körüş, körüt, ...

4 harfli

köre, körk, Körs, kört, körü

3 harfli

kör

Kelime Ara