İçinde KÜ geçen kelimeler

İçinde geçen kelimeler 5168 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde KÜ geçen kelimeler

25 harfli

(birinin) ağzına tükürmek, arık öküze bıçak çalınmaz, aşağı yönlendirilmiş küme, Avrupa kültür başkentleri, baccelli küreksel açı imi, Bir pürüzmanın ökül alanı, BM Bilim ve Kültür Örgütü, bölümleyici yüklem kümesi, büyük küçük harf dönüşümü, büyük küçük harfe duyarlı, çinko temelli kalıp döküm, çubuklu disk birim kümesi, damga kümesi eşleştirmesi, digital-digital perküsyon, eksiksiz birim dikey küme, eksternal seminal vezikül, en küçük değişirlik oranı, enküçük kareler yanlılığı, fakültatif heterokromatin, fare kulaklı küçük yarasa, foliküler dendritik hücre, ...

24 harfli

(birine) külah giydirmek, akciğer perküsyon sahası, almaşık çözümleyici küme, Almaşık devimli kütleler, alttoplamsal küme işlevi, atı alan Üsküdar´ı geçti, boranbulut, kümülonimbüs, çapraz menşe kümülasyonu, dil altı küçük kanalları, dolaylı en küçük kareler, en küçük kareler yordamı, en küçük kareler yöntemi, en küçük-en büyük ilkesi, enküçük yanlılık yordamı, ertelenmiş yükümlülükler, eşey deliği küçük dudağı, folikül sitimulan hormon, formülün cümlecik kümesi, hükümet başarısızlıkları, hükümet menkul değerleri, iç merkezli kübik sistem, ...

23 harfli

(bir şeye) düşkün olmak, atriyoventriküler demet, atriyoventriküler düğüm, Avrupa kültür anlaşması, baltası kütükten çıkmak, belitsel kümeler kuramı, benzin püskürtme basacı, bilinen kümeler yordamı, Bitum püskürme makinesi, bükülmez kuzu hastalığı, çiziktaş, çizgili külte, delik büyük, yama küçük, döviz iç yükümlülükleri, en iyi altküme denklemi, en küçük kareler metodu, göreceli tıkızımsı küme, ilksavlı kümeler kuramı, interfoliküler hücreler, intraventriküler blokaj, kalaylı bakır küflenmez, kardiyovasküler kollaps, ...

22 harfli

almaşık küme bağıntısı, asenkron hücre kültürü, atriyoventrikül düğümü, atriyoventriküler blok, Bakü Türkiyat Kongresi, bildirici kütüğe yazım, birinci kutup küreciği, birincil hücre kültürü, birincil kıl dökülmesi, boş olmayan öz altküme, buğday embriyo küspesi, damak küçük atardamarı, damızlık kümes hayvanı, doğrusal bağımsız küme, fakülte yönetim kurulu, fibrovasküler papillom, geçerli denetim kümesi, gram moleküler ağırlık, güvenceli kütük sayısı, içinin ateşi küllenmek, ikincil kutup küreciği, ...

21 harfli

ağaç kökünden yıkılır, alt çene tükürük bezi, altın külçe standardı, aşın bağlantısız küme, aşırı tükürük salgısı, atomik kütle numarası, ayrık olmayan kümeler, badak badaküsü yalımı, bükünsüzleşmiş diller, çapraz kültür yöntemi, çevresel halk kültürü, çöküklü sağrak kırığı, damak küçük delikleri, dar vergi yükümlülüğü, devamlı hücre kültürü, dış püskürük kayaçlar, dil altı tükürük bezi, dilkü, (dilgü, dilki), diploit hücre kültürü, dirimsel halk kültürü, doğrusal bağımlı küme, ...

20 harfli

AB kültür politikası, alışkanlık çöküntüsü, artritis tüberküloza, atomsal kütle birimi, basınç divertikülümü, benzi kül gibi olmak, bir yancıl büküldeme, çok küçük işletmeler, çomatlayan küçüyuvar, çökülcul damar yalım, d-tübokürarin klorür, dev foliküler lenfom, dizinli sıralı kütük, doğrusal sıralı küme, düşülküsel tasarlama, elektrik akümülâtörü, etkin küme sağaltımı, gecikmiş ejakülasyon, geçersiz kılıcı küme, gerçeküstücü tiyatro, glandula vezikülaris, ...

19 harfli

... düşkünü (olmak), afin kümenin boyutu, ağıryuvar, ağırküre, ak alınlı küçük kaz, aktifleşmiş molekül, akümülatör bitkiler, Allah´a (bin) şükür, altın külçe sistemi, alttan sınırlı küme, apoletleri sökülmek, atomik kütle birimi, basit küresel üçgen, birinci ulamlı küme, Buruk elektrik yükü, büyümüş de küçülmüş, çekme divertikülümü, çöküntü çanağı gölü, dar vergi yükümlüsü, dilküceklik eylemek, domates yaprak küfü, esmer küfmantarları, ...

18 harfli

Afanasyevo kültürü, afarayıp küfüremek, afin bağımsız küme, al takke ver külah, alt küme kısıtları, altın külçe kuralı, altın külçe ölçünü, badaküstü kıvırmık, beyin yarım küresi, birim dikey kümesi, bitki doku kültürü, borsa spekülasyonu, boyun-bük-kürekçil, börkenek çöküntüsü, bulgur püskürtmesi, cari yükümlülükler, çalkantılı çöküntü, çanaklı kümeleyici, çobanpüskülügiller, çoğul küme yöntemi, delgidöküm çaprazı, ...

17 harfli

ağzından dökülmek, ak yuvarcıl döküt, amfoterik molekül, Andronovo kültürü, bakteriyel kültür, başın bükücü kası, Batı Yarım Küresi, benimseyiş kümesi, bezelye küllemesi, biküsbit kapakçık, borsa spekülatörü, boyunsal-küreksel, bulgur püskürmesi, bükük adım duruşu, bükülme esnekliği, bükülüm titreşimi, bükün ara katkısı, bükün bükün olmak, bükünlü şekilleme, bülbülbükü çuvalı, çapraz kümülasyon, ...

16 harfli

afur küfür etmek, aklına tüküreyim, aşşadan küreşmek, ayaklı kütüphane, ayçiçeği küspesi, ayrılmış kümeler, bağlantısız küme, başkaları kümesi, beyaz kan küresi, biküspital kapak, bilgisayar köşkü, birincil folikül, bitişik kümekent, Bitişik yükümler, boş olmayan küme, böbrek çöküntüsü, buğday küllemesi, bükülü ağ ipliği, büyük moleküller, coğrafi temerküz, çapraz kümelenme, ...

15 harfli

açık tüberküloz, adaptör molekül, ağrı düşkünlüğü, ağrı perküsyonu, alt küme modeli, altkültür alanı, atretik folikül, bağlantılı küme, bakteri kültürü, belirtisiz küme, beyin küçülmesi, bilmeceli türkü, biyoakümülasyon, boğazına düşkün, boyun bükürlüğü, böbrek börkümsü, böbreküstü bezi, bükülme noktası, bükülmeli takla, büküntülü kırık, büyüklü küçüklü, ...

14 harfli

abidik kübidik, afı küfü yemek, ağzına ökünmek, ahlaki çöküntü, aksenik kültür, aktöresel ülkü, alabanda köşkü, alabanda kürek, antral folikül, asma küllemesi, aşıt altkümesi, ateş püskürmek, avkuru büvkürü, aykırı büykürü, azınlık kümesi, bahtına küsmek, baskın folikül, billûrlu külte, boynu büküklük, boyun-kürekçil, Bozkır kültürü, ...

13 harfli

açık alt küme, açık teşekkür, ağız küçülüğü, akküf peyniri, Akörensöküler, ansal çöküntü, anti-partikül, arınık bükünü, Aşağıküpkıran, âşık öyküleri, aşırı küçülme, atalar kütüğü, aydın kültürü, ayrık kümeler, bağımlı kütük, balgam sökümü, balık kültürü, baltur kültür, beli büküklük, beli bükülmek, bellek dökümü, ...

12 harfli

ağız ökünmek, akciğer kökü, aküsü bitmek, aleykümselam, alıcı dökümü, Anav kültürü, anma türküsü, artikülasyon, Aşağıkülecik, Aşağıkülünçe, aşama kümesi, ayak kündesi, ayırtık küme, baca kürsüsü, Baire kümesi, balgam söküm, banyo küveti, baskı kümesi, bayot öyküsü, bileşik küme, bilgi kümesi, ...

11 harfli

(tüskürtmek, ahur seküsü, akarsu yükü, akümülasyon, altın külçe, altküme imi, altokümülüs, arabankürdi, asetil kökü, atom kümesi, ayaklı küpe, baca külahı, bal tükürüm, bel kündesi, beşlikdöküm, bitümlü küm, biyomolekül, boyacı küpü, boynu bükük, bükük dalgı, bükük duruş, ...

10 harfli

ağaçküpesi, akuakültür, akü takımı, akümülatör, al döküntü, alay köşkü, alt kültür, altın kökü, altın küpü, Altınkürek, amir hüküm, ana kültür, anlam yükü, ara sökümü, asıl kütük, Aşağıkükür, Aşıküzeyir, ateşküreği, Avlağısökü, ayrık kökü, ayrık küme, ...

9 harfli

acemkürdi, açık küme, afin küme, ağır küre, akıl küpü, akü asidi, akümletor, Aliküllek, almesküpe, altkültür, ana kütük, artiküler, asit kökü, askı küpe, Aşağıküme, Aşağısökü, ateş küre, Atürküten, ayaküzeri, beğ börkü, belküreği, ...

8 harfli

açık küp, adamkökü, Ağaçbükü, ağırküre, akü ömrü, Alpkülük, alt küme, arbuskül, Aşıkbükü, aşırıküp, ayaküstü, badıküdü, baraskün, bir küme, birimküp, birküçük, boş küme, Boyabükü, bulkümek, büküklük, bükülgeç, ...

7 harfli

ad kökü, Adaküre, alaoküz, Alasökü, altküme, artküme, astküme, barbekü, Başsökü, Beybükü, birikük, bisküvi, börtkün, bugünkü, bükücük, büküdek, bükülek, bükülme, bükülüm, bükülür, bükülüş, ...

6 harfli

abaküs, aküfer, Akünal, alkücü, baskül, başkün, Berkün, bükücü, bükülü, büküre, bükürü, bürküm, Bürküt, bütkün, çökkün, çünküt, dedökü, dökkün, dökücü, düşkün, eküntü, ...

5 harfli

aküre, arkür, Aykün, Baküs, börkü, buküş, büküç, bükük, büküm, bükün, bükür, büküş, bülkü, bürkü, cökük, cükül, cükür, cülkü, çeküç, çeküg, çekül, ...

4 harfli

Akün, bükü, cekü, çekü, çökü, dökü, eküs, hekü, kübü, küce, küci, kücü, küçe, küçü, küde, küfe, küfi, küfü, küge, küke, küki, ...

3 harfli

akü, ekü, küd, küf, küğ, kül, küm, kün, küp, kür, küs, küş, küt, küv, küy, ökü

2 harfli

Kelime Ara