İçinde KÜTL geçen kelimeler

İçinde KÜTL geçen kelimeler 78 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde KÜTL geçen kelimeler

25 harfli

kütle/hacim yüzdesi (m/v), kütlesel etkileşim yasası

24 harfli

Almaşık devimli kütleler, kütlenin korunumu yasası

23 harfli

kütle denkliği eşitliği

22 harfli

kütle göçertme yöntemi, öğeciksel kütle birimi

21 harfli

atomik kütle numarası

20 harfli

atomsal kütle birimi, kütle korunum yasası, kütle polimerleşmesi, kütle spektrometresi, kütle spektrometrisi, kütleler etki yasası

19 harfli

atomik kütle birimi, kütlece yüzde (m/m), yeğni dökütlü yangı

18 harfli

kütle görüngeölçüm

17 harfli

indirgenmiş kütle, yük / kütle oranı

16 harfli

kütle izgeçizeri

15 harfli

göğsün kütlemek, kapanak kütlüğü, nükleidik kütle, öğeciksel kütle

14 harfli

Dönen kütleler, formül kütlesi, kavga kütlemek, kütle aktarımı, kütle denkliği, kütle korunumu, kütle numarası, kütle polimeri

13 harfli

dökütlü kezik, dönüşül kütle, eşdeğer kütle, kütle merkezi, kütle üretimi, organik kütle

12 harfli

durgun kütle, kritik kütle, kütle birimi, kütle çekimi, kütle eksiği, kütle izgesi, kütle sayısı, kütleştirmek

11 harfli

duruk kütle, karşı kütle, kısa kütlez, kütle açığı, kütle örnek, kütle özeği, kütleştirme, mol kütlesi, sabit kütle

10 harfli

eski kütle, gram-kütle, kütle hızı, kütlek tav, orta kütle

9 harfli

biyokütle, kütleklik, kütleşmek, kütletmek

8 harfli

kütlemek, kütlesel, kütleşme, kütletme, Ürkütler

7 harfli

kütleme, özkütle, Ürkütlü

6 harfli

kütlek, kütlez, kütlük

5 harfli

kütle, kütlü

Kelime Ara