İçinde KIM geçen kelimeler

İçinde KIM geçen kelimeler 843 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

kım aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. kım anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde KIM geçen kelimeler

25 harfli

abecesayısal damga takımı, akımölçümsel eşdeğerleyim, Rankçı ruhsal çözüm akımı, sitoplâzma akımı hipotezi, takımerkinin demir yasası, tümör yıkımlanma sendromu, yolda saatli takım yarışı

24 harfli

akımmıknatıssaI birimler, düğümlenmiş damga takımı, girdi-çıktı akım tablosu, titreşimli miniakımölçer, tuş takımı uygulama kipi, zodiyak takım yıldızları

23 harfli

akım derken bokum demek, akımmıknatıssal irkilim, akımsaklar bölme kapağı, aksaklık giderici bakım, bir sıkımlık canı olmak, dışarıda çevirim takımı, kurşunekşit akımsakları, salt toplanabilir takım, sayıya göre takım ödülü, silisyumlu takım çeliği, yüksek hız takım çeliği

22 harfli

dayanışmacı işbırakımı, duygu alışverişi akımı, faradayik olmayan akım, gezici gösterim takımı, hava akımı düzenlenimi, ılıncık akım yoğunluğu, ikinci takım yönetmeni, iletişim kuralı takımı, kımıl kımıl kımıldamak, saydam resim bakımlığı, yıkımlanamayan protein, yüksek rakım hastalığı

21 harfli

abecesel damga takımı, akım denkleşim bilimi, akımsaklarlı ateşleme, alaşımlı takım çeliği, Andromet takımyıldızı, bakım-onarım atölyesi, bakımcı yetki belgesi, dışarıda yayın takımı, imleç tuş takımı kipi, karbonlu takım çeliği, salkımlayan küçüyuvar, sarkımlı yatın dönümü, sınır akımı yoğunluğu, yavaşlatma işbırakımı

20 harfli

akım-potansiyelölçüm, akımmıknatıssal izge, bağımlı akım kaynağı, burçlar takımyıldızı, dalgalı akım üreteci, dölgü sıvıksal akımı, dölgü sümüksel akımı, faaliyet nakit akımı, hava akımı bölünmesi, ikişerli ayrık takım, işbırakımı gözcüleri, kalkımak, (kalgımak), kan bakımı ile tanım, lavabo musluk takımı, sayısal damga takımı, takım değiştirme ayı, tinsel kımıltısızlık

19 harfli

akım-gerilim eğrisi, bakım onarım gideri, bakım-onarım döneyi, burgaç akımı yitiği, bülbül gibi şakımak, çevre sıkım sızlığı, devinimsiz bakımlık, duvar musluk takımı, fon akımları hesabı, geyikler kırkımında, göden kımıç tuturum, işbırakım ölçütleri, işbırakım yasakları, kesme takımı çeliği, kımratmak, (kılını), sinirsel kötü yakım, Şilyak takımyıldızı, takım nitelik ödülü, tam bakım yaptırmak, üstten akımlı karaç, yasadışı işbırakımı, ...

18 harfli

akımtoplarlı çekit, Aslan takımyıldızı, birim dikey takımı, Burgaç akım yitimi, çatal bıçak takımı, çöğre-kımıç altçıl, devinimli bakımlık, dibir (dübür) akım, dönel akımlı üfleç, dural akım yöntemi, elektrikli bırakım, gelir akım devresi, havalandırma akımı, iki-çiçekli talkım, işbırakımı yetkisi, işbırakımını kırma, iyonlaştırma akımı, komşuluklar takımı, nakit akım tablosu, örgütlü işbırakımı, Pers takım yıldızı, ...

17 harfli

akımsaklar dizisi, bayağı sarısalkım, bırakım derinliği, çocuk bakım yurdu, çokçiçekli talkım, demirci takımları, doğa-bakım sorunu, donatım bakımcısı, elektron akımları, Foucault akımları, Gemi takımyıldızı, ıdık-kımıç ağrısı, içirik yora bakım, işbırakım yetkisi, kımıçsal-büzeksel, kımıçsal-çüğresel, kımıçsal-kakaçsal, kımıltılı yörüyüş, nakit akım etkisi, oturma işbırakımı, sıkım-açım aracıl, ...

16 harfli

akım düzenlemesi, akım verimliliği, atışlı akımölçer, bağır irin akımı, bir yanlı talkım, çöğre-kımıç altı, dölgü yel çıkımı, etkin kent akımı, galvano bakımcıl, genel işbırakımı, gırtlak bakımcıl, güzel kent akımı, içirik fal bakım, iki-koIlu talkım, indüksiyon akımı, işbırakımı hakkı, kıykım, (kıyhım), kuru göze takımı, mantar salkım ur, nakit akım oranı, perik zarı akımı, ...

15 harfli

akım denkleşimi, akım kerteleyen, akım yinelenimi, akımmıknatıslık, akımsaklar kabı, alın bakımcılık, Alp sarısalkımı, alternatif akım, ana akım kesici, anaakım iktisat, aradişli takımı, artı üşer akımı, ayaktopu takımı, bakım giderleri, bakım karşılığı, bakıma bakıtmak, belirti salkımı, bırakımlı tümce, birleşik salkım, çalkantılı akım, çokkollu talkım, ...

14 harfli

akım denetleci, akım yeğinliği, akım yoğunluğu, akımsaklar ucu, bebek bakımevi, bileşik salkım, bol sıvık akım, buğulu bırakım, caba bakım evi, çalışma takımı, çamaşır takımı, çevirim takımı, çevre sıkımcıl, çüğre-kımıççıl, dakım daklavat, damzık akımcıl, difüzyon akımı, dirikıl bakımı, dirim yıkımcıl, eğriler takımı, elektrik akımı, ...

13 harfli

akım değişken, akımlı anamal, ayırgan takım, bağımsız akım, bakım nesnesi, bakımlı erkek, bebenek bakım, benekli yakım, bılkım bılkım, çalışma akımı, çıvgar takımı, dairesel akım, damgalı takım, damzık akımlı, değişken akım, değişmez akım, Eddy akımları, hakkımüktesep, ıdık-kımıççıl, ısık bakımcıl, ışı takımları, ...

12 harfli

aile salkımı, akım sarmalı, akım şiddeti, akım trafosu, akımı kapama, akımyönelimi, alıcı takımı, almaşık akım, ayakta bakım, bağır bakımı, bakım bakmak, bakım gideri, bakım yapmak, banyo takımı, beyaz salkım, beyin bakımı, beyin çıkımı, beyin takımı, bırakım hızı, boygur akımı, burgaç akımı, ...

11 harfli

akım çatağı, akım düzeni, akım izleri, akım kesici, akım kesmek, akım ölçümü, akım verimi, akım vermek, araç takımı, baftatakımı, bakım yurdu, bakımsızlık, balalıtakım, bu bakımdan, burun akımı, burun bakım, Büyüksalkım, çerbiş akım, çevre sıkım, çiğit akımı, dakım dayra, ...

10 harfli

akım çekme, akımlanmak, akımsaklar, akımtoplar, akü takımı, anlık akım, arı takımı, artık akım, asım dakım, asım takım, aşağı akım, aşırı akım, ayaktakımı, bakım kipi, bakım yeri, bakımcılık, bakımından, bakımlılık, bi kımıcık, bir bakıma, burun akım, ...

9 harfli

ağ takımı, akım açık, akımlanan, akımlanım, akımölçer, alt takım, alt-takım, arkabakım, bırakımak, bir çakım, bir kımık, dip bakım, Dişitakım, ev çıkımı, ışıl akım, İşbırakım, kakımaklu, kan akımı, kımcaşmak, kımcışmak, kımçınmak, ...

8 harfli

A takımı, alttakım, B takımı, bakımdan, bakımevi, bakımlık, bakımsız, balkımak, barkımak, baskımca, baykımak, bıçkımsı, bılkımak, bi dıkım, birkımık, birtakım, bu takım, bukımsız, calkımak, cınkımak, cıskımak, ...

7 harfli

ak akım, akımlık, avkımak, bakımcı, bakımlı, balkıma, bıcıkım, bıdıkım, bıkımık, bılkıma, bırakım, bidıkım, çalkıma, çapkıma, ılkımak, kakımak, kımalak, kımıcık, kımıldı, kımıltı, kımırtı, ...

6 harfli

Akıman, akımcı, akımlı, ayakım, belkım, birkım, çılkım, gırkım, kakıma, Kalkım, kımbıl, kımçan, kımçık, kımdık, kımfıs, kımkak, kımkım, kımpeş, kımpış, kımsır, kırkım, ...

5 harfli

alkım, Aşkım, bakım, bıkım, çakım, çıkım, dakım, dıkım, ılkım, kakım, kımçı, kımga, kımıç, kımık, kımıl, kımır, kımış, kımıt, kımız, kımlı, rakım, ...

4 harfli

akım, ıkım

3 harfli

kım

Kelime Ara