İçinde KALM geçen kelimeler

İçinde KALM geçen kelimeler 422 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde KALM geçen kelimeler

25 harfli

(bir yere) kakılıp kalmak, asıda olmak (veya kalmak), çoluk çocuk elinde kalmak, kadük olmak (veya kalmak), katır kuyruğu gibi kalmak, mazlumun ahı yerde kalmaz, sevinci kursağında kalmak, tuttuğu dal elinde kalmak

24 harfli

doğum-gebe kalma aralığı, iki ateş arasında kalmak, lakırtısı ağzında kalmak

23 harfli

(bir şey) akılda kalmak, (birinin) başına kalmak, (birinin) hatırı kalmak, (birinin) üstüne kalmak, cascavlak ortada kalmak, dımdızlak ortada kalmak, iki eli böğründe kalmak, kan revan içinde kalmak, kara gün kararıp kalmaz, minnet altında kalmamak

22 harfli

(birinin) eline kalmak, ahı gitmek vahı kalmak, av köpeği avdan kalmaz, çağın gerisinde kalmak, eli taş altında kalmak, gözleri takılıp kalmak, yapı taşı yerde kalmaz

21 harfli

benzinde kan kalmamak, kapanın elinde kalmak, köşede bucakta kalmak, muradı gözünde kalmak, oğuldan kızdan kalmak, tadı damağında kalmak, töhmet altında kalmak, yersiz yurtsuz kalmak

20 harfli

ağzında yaş kalmamak, arda kalma olasılığı, borç iyi güne kalmaz, eksüklüğüne kalmamak, geri kalmış kromozom, gezen kurt aç kalmaz, hayretten donakalmak, kalmodulin, CAM, CaM, kıyıda köşede kalmak, laf altında kalmamak, namı nişanı kalmamak, söz altında kalmamak, sözün altında kalmak, vebal altında kalmak

19 harfli

... demeye kalmamak, açık ağız aç kalmaz, beti benzi kalmamak, eli böğründe kalmak, eli koynunda kalmak, geri kalmış ülkeler, işsiz güçsüz kalmak, işten güçten kalmak, kulağı yolda kalmak, kuru tahtada kalmak, lafı ağzında kalmak, meytellâlide kalmak, nefes nefese kalmak, ölüsü ortada kalmak, soluk soluğa kalmak, sözü ağzında kalmak, sözüne sadık kalmak

18 harfli

beş parasız kalmak, bozuk kalma süresi, bütünlemeye kalmak, cana başa kalmamak, çekincemede kalmak, elden ağıza kalmak, gözü arkada kalmak, güç mevkide kalmak, iş (birine) kalmak, işi Allah´a kalmak, kontrpiyede kalmak, kuru başına kalmak, solda sıfır kalmak, suyu seli kalmamak, yapmadığı kalmamak, yüzü yazılı kalmak

17 harfli

başı darda kalmak, bütünlemeye kalma, canı kılca kalmak, dal açıkta kalmak, dam diñgil kalmak, devre dışı kalmak, don gömlek kalmak, düdük gibi kalmak, ettiğine kalmamak, geri kalmış bölge, kalburüstü kalmak, liste dışı kalmak, meri mecar kalmak, murdarlığa kalmak, soyhasında kalmak, ut altında kalmak, yanına kâr kalmak, yürürlükte kalmak

16 harfli

ağzı açık kalmak, altında kalmamak, asancakta kalmak, asangaçta kalmak, azınlıkta kalmak, boğazında kalmak, cereyanda kalmak, deñezirip kalmak, ettiğiyle kalmak, eyeri boş kalmak, gebe kalma oranı, hatırında kalmak, iki arada kalmak, ilişiği kalmamak, karanlığa kalmak, kuşkusu kalmamak, madırıbda kalmak, minnettar kalmak, ocağı kör kalmak, sergen olakalmak, su içinde kalmak, ...

15 harfli

aç susuz kalmak, ah yerde kalmaz, arasatda kalmak, asamakta kalmak, asaratta kalmak, bağlanıp kalmak, baş başa kalmak, berabere kalmak, boynunda kalmak, cevapsız kalmak, çarmukta kalmak, çözümsüz kalmak, dal gibi kalmak, daña kalmak (I), erlikten kalmak, esarette kalmak, gıynışık kalmak, göñlü yufkalmak, gönlünde kalmak, hevesi kalmamak, ikilemde kalmak, ...

14 harfli

acabada kalmak, aç açık kalmak, aklında kalmak, aylakta kalmak, baskıda kalmak, başıboş kalmak, belerip kalmak, çakılıp kalmak, çaresiz kalmak, dışında kalmak, domuşup kalmak, Fransız kalmak, gatıdak kalmak, geri kalmışlık, hacet kalmamak, ınakada kalmak, kalmalı tümleç, Kalman süzgeci, kamaşıp kalmak, kaybana kalmak, kaykıla kalmak, ...

13 harfli

abazan kalmak, afişte kalmak, akşama kalmak, alanda kalmak, andıra kalmak, antant kalmak, apışıp kalmak, arkada kalmak, arkaya kalmak, arzusu kalmak, askıda kalmak, askuda kalmak, assıya kalmak, ayakta kalmak, ayazda kalmak, babadan kalma, badala kalmak, başsız kalmak, beleni kalmak, belere kalmak, beleri kalmak, ...

12 harfli

acebe kalmak, altta kalmak, ander kalmak, andır kalmak, arada kalmak, asıla kalmak, aşağa kalmak, aşağa kalmış, bağlı kalmak, bekçi kalmak, bodur kalmak, boşta kalmak, cahil kalmak, can kalmamak, cartı kalmak, çocuk kalmak, darda kalmak, donup kalmak, düzde kalmak, enyan kalmak, epsem kalmak, ...

11 harfli

âciz kalmak, akim kalmak, aklı kalmak, baki kalmak, comp kalmak, dağa kalmah, diri kalmak, elde kalmak, esen kalmak, evde kalmak, gebe kalmak, geri kalmak, geri kalmış, gerü kalmış, gözü kalmak, güdük kalma, osup kalmak, oturakalmak, seke kalmak, tana kalmak, tapi kalmak, ...

10 harfli

adı kalmak, alu kalmak, artakalmak, bakakalmak, boş kalmak, dolakalmak, donakalmak, dul kalmak, durakalmak, evlekalmak, gebe kalma, geç kalmak, kalakalmak, kat kalmak, Konakalmaz, oturakalma, sağ kalmak, şaşakalmak, tan kalmak, tay kalmak, uyuyakalma, ...

9 harfli

aç kalmak, alıkalmak, artakalma, bakakalma, donakalma, durakalma, gaykalmak, kalakalma, kalmışlık, solukalma, suskalmak, şaşakalma, yufkalmak

8 harfli

dıkalmak, eş kalma, gokalmak, kakalmak, kalmakal, kokalmak, sıkalmak, tokalmak, yokalmak, yukalmak

7 harfli

fokalma, kalmalı, kalmast

6 harfli

akalma, kalmak, kalmaş, kalmık, kalmış, kalmuk

5 harfli

kalma, kalmi

Kelime Ara