İçinde KAM geçen kelimeler

İçinde KAM geçen kelimeler 938 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

kam aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. kam anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde KAM geçen kelimeler

25 harfli

hayvan benzeri kamçılılar, işlevsel kamu harcamaları, ithal ikameci sanayileşme, kambiyo denkleştirme fonu, kamış atmak (veya koymak), Kamu İktisadi Kuruluşları, kamu kesimi menkul değeri, kamuya yararlılık vargısı, ruhbilimsel göz kamaşması

24 harfli

(birinin) ağzını tıkamak, bitki benzeri kamçılılar, bulaşkan yangı kamçılısı, dermatitis medikamentoza, el yokamak, (el yohamak), fizyolojik göz kamaşması, fleksibl kambiyo kurları, kambiyo istikrar fonları, kamu altyapı yatırımları, Kamu İktisadi Müessesesi, kamu malı durumuna gelme, kamu tüketim harcamaları, kamusal mal ve hizmetler, kamusal suymuk boşaltımı, lakırtıyı ağzına tıkamak, stomatitis medikamentoza, uyku hastalığı kamçılısı, yansımayla göz kamaşması, yapıtın kamuya sunulması

23 harfli

altın kambiyo standardı, borç yiğidin kamçısıdır, çevre alan kamaştırması, İktisadi Kamu Kurumları, ince tabaka kama modeli, kambiyo denetim sistemi, kamera posteriyör bulbi, kamıkçıl yaşamcıl dokut, Kamu İktisadi Teşebbüsü, kamu malı olan yapıtlar, kamu meslek kuruluşları, kamusal kent işgörüleri, köreltici göz kamaşması, mekamilamin hidroklorür

22 harfli

(bir işten) el yıkamak, (bir şeyden) kâm almak, Auswitch toplama kampı, basamaklı renksiz kama, dolaysız göz kamaşması, faktör ikame esnekliği, Gomori-Takamatsuboyası, Halep çıbanı kamçılısı, işin içinden çıkamamak, kamera anteriyor bulbi, kamu güvenceli borçlar, kamu sağlığı önlemleri, kamu tutumsal girişimi, kamulaştırma karşılığı, kamusal toprak iyeliği, konsolide kamu sektörü, tıkama bölgesi devleti, zorunlu kamu giderleri

21 harfli

altın kambiyo dizgesi, dolaylı göz kamaşması, genel kamu hizmetleri, kambersiz düğün olmaz, kambiyo istikrar fonu, kamçağısal baş ağrısı, kamu sağlığına aykırı, kazan çektirme kaması, konsolide kamu kesimi, mükemmel ikame mallar, sabit ikame esnekliği, temel romen rakamları, tuberkulum hippokampi

20 harfli

altın kambiyo ölçünü, ikametgâh ilmühaberi, ilerlek kamusal inme, kambiyo borç belgiti, kambiyo değiş değeri, kambiyo geçer değeri, kambiyo operatörleri, kamu borç belgitleri, kamu düzenine aykırı, kamu kesimi yatırımı, kamu tercihi teorisi, kamu yararına aykırı, kamusal kireçlentice, kamuya sunma yetkisi, koy çıbanı kamçılısı, Kulukamba şempanzesi, marjinal ikame oranı, protein ikame değeri, Slutsky ikame etkisi, soğuk çözenli yıkama, yakalı kamçılı hücre, ...

19 harfli

altından kalkamamak, burgumsu kamçılılar, kambiyo işlemcileri, kamçılı dizanterisi, kamfilobakteriyozis, kamış yulun yumurca, kamu ortaklığı fonu, kamu seçimi teorisi, kamu tercihi kuramı, kamu tüzel kişileri, kamu yararı teorisi, kamulaştırma değeri, kursak kamıkçıllığı, lafı ağzına tıkamak, medikamatöz pnömoni, nazolakrimal yıkama, primli kambiyo kuru, rakamsal bilgisayar, sözü ağzına tıkamak, şeker kamışı melası, Trombicula akamushi, ...

18 harfli

Avrupa kamu hukuku, bataklık kamışçını, esnek kambiyo kuru, felekten kâm almak, göz kamaştırıcılık, Hicks ikame etkisi, ikame elastikiyeti, İstanbul kaymakamı, kalaazar kamçılısı, kamamsı kertenkele, kambiyo belgitleri, kambiyo pariteleri, kambiyo temsilcisi, kamburunu çıkarmak, kamera vitra bulbi, kamikaze fiyatlama, kampodeiform lârva, kamu davası tekeli, kamu seçimi kuramı, kamu seçme teorisi, kamu sektörü açığı, ...

17 harfli

akronematik kamçı, asitane kaymakamı, bayburt çalkaması, çekirge kamışçını, ekin kamburböceği, Gambiya kamçılısı, gaz yıkama şişesi, gedikleri tıkamak, Halkamsı, Halkalı, ikame elastikliği, itatsuki kamaboko, kambiyo senetleri, kamıkçıl sağınlık, kamıksal ilginlik, kamış başı soğanı, kammerspiel filmi, kamu kesimi açığı, kamu konut kurumu, kamu müesseseleri, kamu taşınmazları, kamu tüzel kişisi, ...

16 harfli

alayık kamçılısı, astronomik rakam, başkanlık makamı, belirtici yıkama, bıyıklı kamışçın, CelâliyeKâmiloba, göz kamaşkınlığı, ikametgâh kâğıdı, istikamet vermek, kama dişligiller, kama-dişligiller, kambiyo acentesi, kambiyo denetimi, kambiyo kontrolü, kambiyo paritesi, kambriyen öncesi, kambura makinesi, kamburbaş çiklit, kamburluk ölçümü, kamış yuluncacıl, kamu denetçiliği, ...

15 harfli

akamete uğramak, bebenek tıkammı, çıplaklar kampı, dışalım ikamesi, dölüt kamçılısı, ekin kamburbiti, fıstıki makamla, göz kamaştırıcı, ikame esnekliği, iskambil bakısı, iskambil kâğıdı, istihkâm sınıfı, ithalat ikamesi, kama fonksiyonu, kamacıl bitişik, kamadişligiller, kamalı boygeçme, kambiyo aracısı, kambriya dönemi, Kambriya öncesi, kambur majorant, ...

14 harfli

ağaç kamışçını, ahkâm çıkarmak, ahkâm yürütmek, arap rakamları, ayak kamçağısı, baritli yıkama, bezini yıkamak, böbrek tıkamaç, büyük kamışçın, çalı kamışçını, çaykam testisi, dekametre kare, dışa kamburluk, dirimsel kamık, dokutçul kamık, erkek iskambil, güğüm yıkamacı, hesap kamarası, kamaşıp kalmak, kamatlaz olmak, kambekir etmek, ...

13 harfli

ahkâm defteri, anlamlı rakam, ararot kamışı, asaca yıkamak, Avam Kamarası, ayırma kaması, beyin yıkamak, çalışma kampı, dekametre küp, diş kamaşması, doğru kambiyo, düğü kamıkçıl, düğü kamyacıl, eğcil-kamacıl, eline yıkamak, elini yıkamak, göz kamaşması, ikame-i da`vâ, intikam almak, istihkâmcılık, ithal ikamesi, ...

12 harfli

ahkâm kesmek, Aşağıkamışlı, bakampisilin, beyin yıkama, çene kamçağı, dekametrelik, dip çalkamak, el kamçağısı, gargı kamışı, ışı-kamyacıl, iddia makamı, ikame etkisi, ikame mallar, ikame sınırı, ikamet etmek, ikametgâhsız, intikamcılık, kama-inancıl, kambalak avı, Kamberhüyüğü, Kamberlikaya, ...

11 harfli

arda kambur, devrekamber, dış kambiyo, diğerkâmlık, dokut kamık, ges yıkamak, Hint kamışı, hippokampus, ikame etmek, kama basmak, Kama çekici, kama kuyruk, kama modeli, kamandırmak, kamaştırmak, kamburlaşma, kamcaklamak, kamçaklamak, kamçıkuyruk, kamçılakçıl, kamçılanmak, ...

10 harfli

adli makam, Aşağıkamış, bankamatik, bookamatic, Çukurkamış, daşırkamak, esir kampı, hipokampus, iç kambiyo, istihkâmcı, Kamallanoz, kamamsıcıl, kamarotluk, kamaştırma, Kambertepe, kamçağıcıl, kamçalamak, kamçılamak, kamçılanış, kamçılanma, kamçılaşma, ...

9 harfli

akambicik, azırkamak, çalakamçı, çalkamsal, dekametre, hodkâmlık, ımızkamak, ikame mal, ikametgâh, intikamcı, istikamet, kamacılık, kamalamak, kamaramsı, kamarezit, kamarilla, kamartlaz, kamartmak, Kamberler, kambiyocu, kambriyen, ...

8 harfli

Alakamış, balkamak, bulkamak, burkamak, cakkamak, çalkamaç, çalkamak, çalkamçı, çalkamış, diğerkâm, du bakam, fıskamak, fıskamsı, galkamak, gaymakam, ge bakam, gri kama, halkamaç, hipokamp, ıskambil, iskambil, ...

7 harfli

akamber, avkamak, bakamak, cankama, cızıkam, çalkama, çankama, çaykama, çıkâmak, çıtkama, çokamaç, dıkamak, dinkama, dokamak, eşkâmur, ıstıkam, intikam, kakamit, kakamsı, kamalah, kamalak, ...

6 harfli

akamat, akamet, Baykam, elkama, gaskam, hodkâm, ikamak, ikamet, kakami, kamacı, kamaka, kamala, kamalı, kamana, kamara, kamata, kambah, kambak, kambaş, Kambay, kambaz, ...

5 harfli

ahkâm, avkam, bakam, Bekâm, bıkâm, çokam, dıkam, ehkam, ikame, kamak, kamal, kaman, kamar, kamaş, kamat, kamaz, kambi, kamçı, kamçi, kamer, kamet, ...

4 harfli

kama, kame, kamp, kamu

3 harfli

kam

Kelime Ara