İçinde KAPI geçen kelimeler

İçinde KAPI geçen kelimeler 347 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

kapı aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. kapı anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde KAPI geçen kelimeler

25 harfli

(birinin) kapısını çalmak, kırk kapının ipini çekmek

24 harfli

avrat malı, kapı mandalı, kapı almak (veya yapmak), kimyasal kapılı kanallar

23 harfli

(bir şeyden) kapı açmak, ikisi bir kapıya çıkmak

22 harfli

Paşakapısı kodamanları

21 harfli

havalandırma kapıcısı, kapı ışıtaç çevirgeci, kapı üstü boyunduruğu, kapıkulu sipah bölüğü, kapısına kilit vurmak, karaciğer kapı venası, karaciğer kapı-damarı, şöhret kapısı açılmak

20 harfli

açık kapı politikası, kapıları açık tutmak

19 harfli

arka kapıdan çıkmak, dış kapının mandalı, havalandırma kapısı, kapıcılar kethüdası, masraf kapısı açmak, ocak kapı kethüdası, yağlı kapıya konmak

18 harfli

açık kapı bırakmak, açık kapı siyasası, açık kapı siyaseti, aynı kapıya çıkmak, el kapısına düşmek, kapış kapış gitmek, kapış kapış yapmak, kapıyı büyük açmak, komplekse kapılmak, koşut kapı arayüzü, kuruntuya kapılmak, şeyhülislam kapısı, yanlış kapı çalmak

17 harfli

açık kapı bırakma, açık kapı hırsızı, akıntıya kapılmak, bir kapıya çıkmak, cereyana kapılmak, heyecana kapılmak, kapı damar yalımı, kapı ferman olmak, kapı toplardamarı, kapıkulu süvarisi, sanısına kapılmak

16 harfli

ak ağalar kapısı, apış kapış etmek, çoklu kapı kartı, defterdar kapısı, hiddete kapılmak, infiale kapılmak, kapı hasekiağası, kapı kapı aramak, kapı karşı komşu, kapı üstü yazıtı, kapıdan çevirmek, kapıkulu ulufesi, kapıları kapamak, kapıp koyuvermek, kapıyı göstermek, karaciğer kapısı, korkuya kapılmak, şüpheye kapılmak, tiyatro kapıcısı, tutkuya kapılmak

15 harfli

çaylak kapışmak, gurura kapılmak, hayale kapılmak, ışımetkin kapım, iletişim kapısı, kapı sundurması, kapı yayabaşısı, kapıaltı geliri, kapılı yeniçeri, kapışan kapışan, kapıya dayanmak, koşut kapı kipi, ligant kapıları, nizamiye kapısı, öfkeye kapılmak, paniğe kapılmak, Saltanat Kapısı, serasker kapısı

14 harfli

başkapı gulamı, eksicik kapımı, göñlü kapılmak, göñlü kapılmış, harpharp kapın, hükûmet kapısı, hüzne kapılmak, ılıncık kapımı, kapı baca açık, kapı bir komşu, kapı kethüdası, kapı mahkemesi, kapı oğlanları, kapıdan kapıya, kapılan akarsu, kapılı ulufesi, kapısalıvermek, kapısız levent, kapışan gitmek, kuzuluk kapısı, mahkeme kapısı, ...

13 harfli

adalet kapısı, devlet kapısı, efendi kapısı, Eskidemirkapı, gümrük kapısı, kapı aralamak, kapı çuhadarı, kapı iskeleti, kapı kapamaca, kapıda kalmak, kapıdan hamam, kapılandırmak, kapılı levent, kısmet kapısı, koltuk kapısı, Mardın Kapısı, Mardın Kapısi, masraf kapısı, sele kapılmak, servis kapısı, yangın kapısı, ...

12 harfli

cümle kapısı, çıkış kapısı, dizisel kapı, ekmek kapısı, ennikli kapı, geçim kapısı, giriş kapısı, goltukkapısı, hacet kapısı, kapı dikmesi, kapı kâhyası, kapı mandalı, kapı perdesi, kapı tokmağı, kapı üstlüğü, kapı yoldaşı, kapılabilmek, kapılandırma, kapılıvermek, kapış basacı, kapışabilmek, ...

11 harfli

ayarlı kapı, bort kapısı, Büyükkapılı, çarpma kapı, çığrık kapı, enikli kapı, görk kapısı, ikinci kapı, kapı adresi, kapı aramak, kapı çatısı, kapı çavuşu, kapı içyüzü, kapı küpesi, kapı oğlanı, kapı panosu, kapı revakı, kapı yapmak, kapıcıkarga, kapılabilme, kapılganlık, ...

10 harfli

ağa kapısı, arz kapısı, çakma kapı, çatal kapı, çekme kapı, çelik kapı, demir kapı, döner kapı, Halkapınar, kapı ağası, kapı duvar, kapı halkı, kapı kadar, kapı komşu, kapı naibi, Kapıkargın, kapılanmak, kapısızlık, kapışılmak, kapışlamak, kapıştırma, ...

9 harfli

açık kapı, ayak kapı, Bahçekapı, çift kapı, Demirkapı, el kapısı, enik kapı, kapı ağzı, kapı gibi, kapı kolu, kapı kulu, kapı olma, kapı tacı, Kapıaçmaz, kapıağası, kapıarası, kapıcalık, Kapıcılar, kapıcılık, kapıgarsı, kapıhakkı, ...

8 harfli

Altıkapı, ana kapı, ara kapı, çat kapı, çiftkapı, Derekapı, dış kapı, dolukapı, Kapıağzı, kapıalta, kapıaltı, kapıbağı, Kapıbaşı, kapıcına, Kapıdere, Kapıkale, Kapıkaya, Kapıkırı, kapıkızı, kapıkule, kapıkulu, ...

7 harfli

alıkapı, Arakapı, Çaykapı, darkapı, Dışkapı, Kapıbağ, Kapıcak, kapıcık, kapıçak, Kapıçam, Kapıköy, kapılık, kapılış, kapılma, kapısal, kapısız, kapıska, kapışma, sağkapı, solkapı, taçkapı, ...

6 harfli

İnkapı, kapıca, kapıcı, kapıça, kapıda, kapığa, kapıka, kapılı, kapıma, kapıra

5 harfli

kapıl, kapım, kâpıs, kapış, kapız

4 harfli

kapı

Kelime Ara