İçinde KAPA geçen kelimeler

İçinde KAPA geçen kelimeler 679 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde KAPA geçen kelimeler

25 harfli

alt göz kapağının düşmesi, kapalı kümeler için taban, kapalı zarf usulü artırma, toplam akciğer kapasitesi, yönlendirilmiş kapah eğri

24 harfli

aortik yarım ay kapaklar, (birinin) ağzını kapamak, cismin cebirsel kapanışı, diz kapağı kemiği çıkığı, eski defterleri kapatmak, gırtlak kapağı kıkırdağı, indirgenemez kapalı küme, kalp kapağı endokarditis, kapakburunluyarasagiller, kapalı bez, içsalgı bezi, kapalı birim dikey dizge, kapalı denklik bağıntısı, kapalı veya iç sözdizimi, kirpikçil kapanak yalımı, yaşarımlı kapanak yalımı, yılansı kapan kaplumbağa, yılansı kapan-kaplumbağa, endüstri atıl kapasitesi

23 harfli

akımsaklar bölme kapağı, ateşleme sargısı kapağı, (bir yere) kapağı atmak, göz kapaksız kertenkele, göz-kapaksız kertenkele, işleme kapalılık koşulu, kapalı duruş (bacaklar), kapanak-yin zarı yalımı, kapasite kullanım oranı

22 harfli

bakan yemez, kapan yer, demir kaparcıl ıldırık, gedik kapatan işlemler, inspirasyon kapasitesi, kapaklı tavlama fırını, kapalı devre temizleme, kapalı dolaşım sistemi, kapalı (gergin) atlama, kapalı işletme sistemi, kapalı okuma çerçevesi, kapalı yerlerde korkma, kapan kaplumbağagiller, kapanaksal beze yalımı, kapatkıcıl yetersizlik, motor kapak sızdırmazı, toprağın su kapasitesi, yöneten deyim kapanışı

21 harfli

açma kapama belirteci, (bir şey) kapak atmak, cebirsel kapalı cisim, firma atıl kapasitesi, kapalı ardışık taslak, kapalı atölye sistemi, kapalı çevrim sistemi, kapalı duruşma yapmak, kapalı kalp ameliyatı, kapana kısılma etkisi, kapanın elinde kalmak, kapankaplumbağagiller, sıvılı yönetme kapacı, soluk alma kapasitesi, üç uyluk-diz kapakçıl, yaş bezi kapak tomuru

20 harfli

ak yakalı sinekkapan, ak-yakalı sinekkapan, benimseme kapasitesi, cebirsel kapala oyut, çiftleşme kapasitesi, göz kapağı yapışması, iki yelkenli kapatkı, kalp kapağı hematomu, kapalı birleşme yeri, kapalı çember kuramı, kapalı piyasa işlemi, kapalı uçlu kiralama, kapatkı yetersizliği, oyunun kapalı olması, taşıma kapasitesi, K, tekerlek kapanıklığı, triküspital kapakçık, üstten kapaçlı motor, yarımband sinekkapan, yulaf kapalı rastığı

19 harfli

akyakalı sinekkapan, Anamil yatak kapağı, arpa kapalı rastığı, beynin kapağı atmak, böcekkapan bitkiler, çizgili sinek-kapan, dış kulak kapakçığı, difüzyon kapasitesi, diz kapağı refleksi, eksik gedik kapamak, gırtlak kapantılısı, güven kapağı tıkacı, halka kapalı şirket, içe kapanık düşünce, içe kapanık kişilik, kalp kapak hataları, kapak-bağlak yalımı, Kapaklı perçinleme, kapalı biçim çözümü, kapalı devre yayını, kapalı kan dolaşımı, ...

18 harfli

benekli sinekkapan, çizgili sinekkapan, düşme kapak makası, göz kapağı yangısı, halkalı sinekkapan, hava kapağı motoru, kapalı kızlık zarı, kapalı kompozisyon, kapalı yarı düzlem, kapalı yay lambası, kapalı yer korkusu, kapalı yer yılgısı, kapana sıkıştırmak, kapanak irinlenimi, otlatma kapasitesi, sanak-diz kapakçıl, semilunar kapakçık, sigma kapakçıkları, sürme kapak kilidi, üç yelkili kapatkı, yağımsı göz kapağı, ...

17 harfli

adipöz göz kapağı, bantlı sinekkapan, basit kapalı eğri, biküsbit kapakçık, çekiş ayar kapağı, çenesini kapatmak, çizgilisinekkapan, demirkapar emlemi, diz kapağı kemiği, diz-kapağı kemiği, gırtlak kapantısı, gözü kapalı olmak, ırlak kapantılısı, kalp kapakçıkları, kapaç zamanlaması, kapak beze yalımı, kapak yapışıklığı, kapalı dikdörtgen, kapalı eğretileme, kapalı iğretileme, kapalı tohumlular, ...

16 harfli

alaca sinekkapan, bağlak-kapanakça, bebenek kapanımı, biküspital kapak, borcunu kapatmak, cüce sinek kapan, doğrusal kapanış, gözleri kapanmak, kapak iç devrimi, kapalı uçlu soru, kapalı yarı uzay, kapanak ayırgısı, kapanak kıpışımı, kapanak pürtükçe, kapanak seğirimi, kapanak tekersel, kapanak yapışımı, kapanak yirtmeci, kapanış ederleri, kapanış yazılımı, kapanmış sayışım, ...

15 harfli

asit kapasitesi, cilt arkakapağı, cüce sinekkapan, çığırı kapatmak, dağıtıcı kapağı, Doldurma kapağı, göz ev kapakçıl, güvenlik kapacı, hermetik kapama, hesabı kapatmak, kapağını sökmek, kapak bıçkıcısı, kapak kısıklığı, kapak süslemesi, kapak yumgalamı, Kapalı demetler, kapalı eksiltme, kapalı gönderim, kapalı jeodezik, kapalı ortaklık, kapalı sözleşme, ...

14 harfli

anahtar kapağı, aort kapakları, aşırı kapasite, bahtı kapanmak, balık kapaması, burun-kapaksal, dağıtım kapağı, devrilir kapak, dışatım kapacı, diz kapak yöre, gırtlak kapağı, göz-kapanakçıl, gözü kapalılık, gri sinekkapan, hesabı kapamak, ısı kapasitesi, ışıldak kapağı, içe kapanıklık, ideal kapasite, ikili kapakcık, kapaklı kapsül, ...

13 harfli

arka dışkapak, atıl kapasite, bahsi kapamak, basınç kapacı, çene-kapaksal, geçici kapama, gedik kapamak, gizli kapaklı, Hava kapanağı, hava kapanmak, içe kapanıkça, iki kapatkılı, ikili-kapacık, istorlu kapak, kapaç boşluğu, kapak bıçkısı, kapak düşürme, kapak indiren, kapak kavşağı, kapak sarkımı, kapak tahtası, ...

12 harfli

açık kapamak, ağır kapatım, akımı kapama, antır kapağı, bagaj kapağı, bölme kapağı, çıkış kapacı, çift içkapak, diz kapakçıl, ekmek kapağı, fırın kapağı, hoşgü kapağı, içi kapanmak, kapaç kafası, kapaç konisi, kapaç örtüsü, kapak duması, kapak kabarı, kapak takımı, kapak tomuru, kapak vurmak, ...

11 harfli

Ağız kapağı, ağzı kapalı, alt kapakça, cilt kapağı, çekme kapan, demir kapar, düşme kapak, ekmekkapağı, emme kapacı, gözü kapalı, hava kapağı, içe kapanık, incikkapağı, iş kapatımı, kapacıkları, kapak atmak, kapak basan, kapak ölçen, kapaklanmak, Kapaklıkaya, Kapaklıkuyu, ...

10 harfli

arka kapak, böcekkapan, burunkapan, çift kapan, demirkapan, diz kapağı, ek içkapak, göz kapağı, halıkapağı, içekapanış, işkapatımı, kapaç yayı, kapak kızı, kapak taşı, kapaklamak, kapaklaman, kapaklanma, kapaklıcık, kapalı göl, kapalı küp, kapalı ses, ...

9 harfli

çöp kapan, dış kapak, gözkapağı, hap kapan, kapakkaya, kapalılık, kapanakça, Kapanalan, kapansele, kapatılış, kapatılma, kapatımlı, kapatkılı, kör kapak, pirekapan, ser kapan, su kapanı, taş kapak, tek kapan, uşakkapan, kapa kapa, ...

8 harfli

arakapak, dışkapak, Dilkapan, iç kapak, kapakçık, kapaklık, kapaksal, kapaksız, kapalı e, kapalıca, kapamacı, Kapancık, kapaniçe, kapanmak, kapasite, kapatmak, kılkapan, kızkapan, selkapan, sinkapan, şapkapan, ...

7 harfli

içkapak, kapacık, Kapagan, kapağan, kapakça, kapaklı, kapaltı, kapamaç, kapamak, kapanak, kapanav, kapanaz, kapanca, kapancı, kapança, kapanık, kapanım, kapanış, Kapanlı, kapanma, kapantı, ...

6 harfli

akapağ, akapak, kapalı, kapali, kapama, kapara, kapari, kaparo, likapa, kapana

5 harfli

kapaç, kapağ, kapak, kapan, Kapar, kapaz

Kelime Ara