İçinde KARŞ geçen kelimeler

İçinde KARŞ geçen kelimeler 564 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde KARŞ geçen kelimeler

25 harfli

alıcı yitircesi karşılığı, dokunca karşılığı kesinti, görsel-işitsel karşısürüm, karşılaştınlabilir öğeler, karşılaştırmalı fizyoloji, karşılaştırmalı morfoloji, karşılaştırmalı yapıbilim, karşılıklı tekel piyasası, karşılıklı yer değiştirme, karşılıklı-koşullu önerme, mal karşılığı ödünç verme, uyaran-karşılık ruhbilimi

24 harfli

(birini) karşısına almak, altın karşılığı borçalma, değerden düşme karşılığı, dilbilim karşılaştırması, genel giderler karşılığı, hava çekincelerine karşı, karşı dirençli karartıcı, karşı durma yarkurulları, karşı örnekle kanıttanım, karşıdeğişkin bileşenler, karşılaştırma bağlaçları, karşılaştırmalı dilbilim, karşılaştırmalı edebiyat, karşılaştırmalı patoloji, karşılaştırmalı sıralama, karşıolumların örtüşmesi, mevduat munzam karşılığı, pellegra karşıtı vitamin, sıfatlarda karşılaştırma, umulur dokunca karşılığı

23 harfli

amortisman karşılıkları, belge karşılığı öndelik, besisel kemikçe karşıtı, çevrim karşıtı değişken, çevrim karşıtı politika, dışalım karşılığı kredi, dışsatım karşıtı eğilim, emtia karşılığı öndelik, ipotek karşılığı tahvil, işsizliğe karşı güvence, karşılaşır düzgünlükler, karşılaştırma elektrotu, karşılaştırmalı anatomi, karşılıklı çıkar kuralı, karşılıklı istem yasası, karşılıklı talep kanunu, karşılıklı taviz ilkesi, karşılıklı ters sayılar, karşılıklı yükseklikler, karşılıklı-koşul eklemi, karşılıksız transferler, ...

22 harfli

(birinin) yüzüne karşı, çevrim karşıtı hareket, eylemde karşıt görünüm, kamulaştırma karşılığı, karşı yük-süren kuvvet, karşılaştırılabilirlik, karşılaştırma derecesi, karşılaştırma edatları, karşılaştırmalı eğitim, karşılaştırmalı gramer, karşılığı sayışımdadır, karşılıklı sözleşmeler, karşıtların birleşmesi, kefalet karşlığı kredi, kısmi karşılık sistemi, özsel tincik karşılamı, sıklık karşılaştırması, tutu karşılığı aktarım, uyandırım karşıtçılığı, vesaik karşılığı ödeme, zorunlu karşılık oranı

21 harfli

(birine) karşı durmak, (birine) karşı gelmek, aşınma payı karşılığı, belge karşılığı kredi, belge karşılığı ödeme, elemeli karşılaşmalar, emtia karşılığı avans, emtia karşılığı kredi, kanuni karşılık oranı, karşı düşürüm vergisi, karşıl vuruş (dürtüş), karşılaştırma düzlemi, karşılaştırma tüpleri, karşılaştırma yöntemi, karşılaştırmalı basım, karşılaştırmalı ölçek, karşılaştırmalı yazın, karşılığı ödenimdedir, karşılıklı irkilimlik, karşılıklı kınaklanım, karşısürtünme alaşımı, ...

20 harfli

dokuncayı karşıllama, düşürüme karşı vergi, faiz karşılama oranı, ihtiyat karşılıkları, kâğıt para karşılığı, karşı karşı söylemek, karşı karşıya gelmek, karşılaşır ilingeler, karşılaştırılamazlık, karşılaştırma deneyi, karşılaştırma sıfatı, karşılayıcı davranış, karşılayıcı ödemeler, karşılık borçlancısı, karşılıklı akreditif, karşılıklı alacaklar, karşılıklı asalaklık, karşılıklı dışarlama, karşılıklı düz vuruş, karşılıklı elemanlar, karşılıklı ket vurma, ...

19 harfli

altkarşıtlık yasası, barışa karşı suçlar, baş dönmesi karşıtı, burgaç-teke karşıtı, çoklu karşılaştırma, dengiyle karşılamak, diş karşılamsızlığı, dosta düşmana karşı, faiz karşılama gücü, güneşe karşı işemek, içiriksel karşınten, ikili karşılaştırma, kalp kalbe karşıdır, kanlı ütrüm karşıtı, karşı iyon tabakası, karşı karşıya olmak, karşıdeğişkin gerey, karşıdeğişkin izleç, karşıdeğişkin türev, karşıdeğişkin yöney, karşılaştırma zarfı, ...

18 harfli

banka karşılıkları, belirti karşıtlığı, bulaşım karşıncısı, bulaşım karşıtlamı, bulaşım karşıtları, hazırlık karşılığı, her ihtimale karşı, karşı zaman vuruşu, karşılaştırabilmek, karşılığı bendedir, karşılıklı aktarma, karşılıklı güvence, karşılıklı içleşim, Karşılıklı irginti, Karşılıklı irgitim, karşılıklı irkilim, karşılıklı sayışım, karşılıklı ticaret, karşılıklı-koşullu, karşıolum yasaları, karşısına dikilmek, ...

17 harfli

bunasalık karşıtı, ekin karşılaşması, güvence karşılığı, irinlenin karşıtı, karşı çıkma hakkı, karşılanım ilkesi, karşılaştırabilme, karşılaştırma eki, karşılayan ilerde, karşılık inancası, karşılıklı açılar, Karşılıklı aşınma, karşılıksız kredi, karşılıksız sayca, karşınlık bağlacı, karşıt anlamlılar, karşıt anlamlılık, karşıt denklemler, karşıtlar birliği, karşıtlık cümlesi, karşıtsız sayışım, ...

16 harfli

anlam karşıtlığı, azgınlık karşıdı, dönel karşılaşma, emekli karşılığı, geniş karşılamak, ivedi karşıtlama, kapı karşı komşu, karşı açı çekimi, karşı gereklenim, karşı koyucu güç, karşı satın alma, karşıdan karşıya, karşılama ilkesi, karşılama töreni, karşılaştırılmak, karşılaştırımsal, karşılık fonları, karşılıklı göçme, karşılıklı kredi, karşılıklı sapkı, karşılıklı zamir, ...

15 harfli

açı - karşı açı, altın karşılığı, bakım karşılığı, Batı Karşıtlığı, burguca karşıtı, eğeksel karşıtı, göverge karşıtı, gözlerine karşu, kamçağı karşıtı, karşı cinsellik, karşı önermeler, karşı yarışmacı, karşılanabilmek, karşılaşabilmek, karşılaştırılma, karşılaştırmacı, karşılaştırmalı, karşılayabilmek, karşılık ilkesi, karşılık vermek, karşılıklı açım, ...

14 harfli

ağı karşılayan, burgaç karşısı, domucu karşıtı, ele güne karşı, erek karşılığı, etki karşılamı, göynük karşıtı, ısıtma karşıtı, iyi karşılamak, karşı döllenme, karşı parçacık, karşıdengeleme, karşılama izni, karşılanabilme, karşılaşabilme, karşılaştırıcı, karşılaştırmak, karşılayabilme, Karşılık somun, karşılık verme, karşılıklı çek, ...

13 harfli

ağusal karşıt, azgın karşıdı, çiçek karşıtı, çürüm karşıtı, damla karşıtı, ekşim karşıtı, em karşılayan, Karşı ağırlık, Karşı dilekçe, karşı düşürüm, karşı günerek, karşı güvence, karşı karşıya, karşı kırılım, karşı nötrino, karşı saldırı, karşı sayışım, karşı ticaret, karşı yarışçı, karşıdavranış, karşıköpürücü, ...

12 harfli

ekşi karşıtı, gözüne karşu, ısım karşıtı, ingi karşıtı, inme karşıtı, Karşı basınç, karşı çekici, karşı çekiçi, karşı çıkmak, karşı devrim, karşı düşmek, karşı koymak, karşı nötron, karşı proton, karşı somunu, karşıköpürme, karşılaşmacı, karşılıklıca, karşıt durum, karşıt duygu, karşıt emlem, ...

11 harfli

ağı karşıtı, ağu karşıtı, akı karşıdı, karşambalık, karşı delik, karşı gelim, karşı gelme, karşı gerim, karşı görüş, karşı konum, karşı kütle, karşı madde, karşı olmak, karşı örnek, karşı takım, karşı vurum, karşıbasınç, karşıçekici, Karşıdöngel, karşılanmak, karşılaşmak, ...

10 harfli

alt karşıt, karşı açım, karşı akın, karşı dava, karşı edim, karşı erek, karşı olum, karşıastel, karşıcılık, karşıdurma, Karşıgeçit, Karşıkonak, karşılamak, karşılanım, karşılanış, karşılanma, karşılaşık, karşılaşma, karşılatkı, karşılayan, karşılayış, ...

9 harfli

altkarşıt, karşı açı, karşı sav, karşı yan, karşıberi, Karşıkent, karşılama, karşıleyi, karşın em, karşınlık, karşıtlam, karşıtlık, Karşıyaka, karşu (I)

8 harfli

kapkarşu, karşacık, karşı oy, karşıban, karşıgün, Karşıköy, Karşılar, karşılıh, karşılık, karşıncı, karşınlı, karşıtçı, karşıtlı, karşıtuç, karşuluk

7 harfli

karşıcı, karşıtı

6 harfli

karşak, karşın, karşıt

5 harfli

karşı, karşi

Kelime Ara