İçinde KAR geçen kelimeler

İçinde KAR geçen kelimeler 7593 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

kar aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. kar anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde KAR geçen kelimeler

25 harfli

(bir şeyi) açığa çıkarmak, (birine) yukarıdan bakmak, (birini) çileden çıkarmak, (birini) yalancı çıkarmak, (birinin) leşini çıkarmak, (birinin) maskarası olmak, (bu işe) Rufailer karışır, ağzından baklayı çıkarmak, akaryakıt tüketim vergisi, alıcı yitircesi karşılığı, anulus fibrokartilagineus, arterya karotikobazilaris, baklayı ağzından çıkarmak, belirsizlik altında karar, beşparmaklı-karakurbağası, beyaz karaciğer hastalığı, Birlik çıkarına aykırılık, bu sıcağa kar mı dayanır?, burnuna karıncalar dolmak, çivi çıkar ama yeri kalır, dağarcığındakini çıkarmak, ...

24 harfli

(...) aşağı (...) yukarı, (bir şeyde) karar bulmak, (birini) karşısına almak, (birini) maskaraya almak, acele işe şeytan karışır, açığa çıkarıcı faktörler, ağır basar, yeğni kalkar, ailevi karaciğer yangısı, ak akçe kara gün içindir, akarsuyun aşındırma gücü, akarsuyun sürükleme gücü, altın karşılığı borçalma, arterya karotis eksterna, arterya karotis kommunis, asit mukopolisakkaritler, at izi it izine karışmak, belirlilik altında karar, benzeşim yoluyle çıkarım, beylik fırın has çıkarır, bıyıklı baştankaragiller, bir yakadan baş çıkarmak, ...

23 harfli

(birinde) dil bir karış, (birini) açığa çıkarmak, adenoid kistik karsinom, ağartılı balgam çıkarma, akciğer karsinomatozisi, alt değirmen güçlü akar, amortisman karşılıkları, Ankara anlaşması (1926), Ankara anlaşması (1963), ar yılı değil, kâr yılı, arabasını düze çıkarmak, aromatik hidrokarbonlar, arterya karotis interna, artikulasyo radyokarpea, ateş düştüğü yeri yakar, az ateş çok odunu yakar, bağırsak adenokarsinomu, bakteriyel endokarditis, başına karalar bağlamak, belge karşılığı öndelik, besisel kemikçe karşıtı, ...

22 harfli

(bir işe) adı karışmak, (birinin) kârı olmamak, (birinin) yüzüne karşı, 9-10 Ağustos Kararları, akarsu-buzul biçimleri, akaryakıt tüketim fonu, akbant kuyruklu kartal, asetil-CoA karboksilaz, asimetrik karbon atomu, av hayvanları (karada), balık karaciğer ezmesi, bazal hücreli karsinom, beyin üçüncü karıncığı, bilgisayarlı karartıcı, birincil karın boşluğu, büyük kara başlı martı, büyük kara-başlı martı, cim karnında bir nokta, çevrim karşıtı hareket, çıkarma vinci makarası, Çin karaciğer kelebeği, ...

21 harfli

(birine) dil çıkarmak, (birine) karşı durmak, (birine) karşı gelmek, adını ...-ye çıkarmak, ağ bağdaştırıcı kartı, ak yanaklı baştankara, akarsuyun taşıma gücü, Andonyan sahtekârlığı, anomerik karbon atomu, aşınma payı karşılığı, Avustralya karatavuğu, başlangıç karsinojeni, başsız-karınsız (döl), bataklık baştankarası, bayağı kara kurbağası, bazik kurşun karbonat, belge karşılığı kredi, belge karşılığı ödeme, belirteç duyarlı kart, bir kararda bir Allah, birinci karın boşluğu, ...

20 harfli

(birine) kara çalmak, 10 Ağustos Kararları, AB ortak karar usulü, adenokistik karsinom, ağaç kemiren karınca, akarca su, (akar su), akarı kokarı olmamak, akarsu pislik tutmaz, aklı bokuna karışmak, aktif kârlılık oranı, Ankara meydan savaşı, aşağı yukarı yürümek, ayak akarcası bilimi, baba/anne bir kardeş, bacı kardeş evliliği, bayağı karakurbağası, bekâr gözü, kör gözü, beklem çıkaran işlev, bestiriğini çıkarmak, beş aşağı beş yukarı, bikaresel üç terimli, ...

19 harfli

4 Ağustos Kararları, aç elini kora sokar, adam içine karışmak, Afyonkarahisarlılık, agraf çıkarma pensi, akaryakıt istasyonu, akciğer askariozisi, aklından çıkarmamak, al aşağı vur yukarı, alaca karanlık şiir, alnının kara yazısı, alt karın sinir ağı, altı karış beberuhi, altkarşıtlık yasası, anamala eklenen kâr, antimuskarinik ilaç, arı kızdıranı sokar, asetil karnitin HCL, bağırcıl kara yangı, balık karaciğer unu, balık kartalıgiller, ...

18 harfli

ak kuyruklu kartal, ak-kuyruklu kartal, akarsu aşındırması, akı ak karası kara, akla karayı seçmek, aklını karıştırmak, alnına kara sürmek, ana kara sahanlığı, anjiyokardiyografi, arayüz kart yuvası, arkasını çıkartmak, aşağılık karmaşası, balık baştan kokar, balıkkartalıgiller, banka karşılıkları, başına iş çıkarmak, baştan kara gitmek, bekârlık sultanlık, belirti karşıtlığı, bellek karışıklığı, beyin karıncıkları, ...

17 harfli

24 Ocak Kararları, 5 Nisan Kararları, 7 Eylül Kararları, akarien sayrılığı, akkuyruklu kartal, akort kararlılığı, aluminyum karbidi, Ankara Antlaşması, Antwerp çıkarması, armut yaprakarısı, artikulasyo karpi, avuç içi yukarıda, ayarlanmış R-kare, azotlu karbonlama, azzık karıştırmak, badem yaprakarısı, başabaştan yukarı, baştan kara etmek, Bayesçi çıkarsama, berilyum karbonat, bikaresel denklem, ...

16 harfli

acığını çıkarmak, acısını çıkarmak, açığını çıkarmak, açılma - kararma, Afyonkarahisarlı, ahret kardeşliği, ak karınlı sağan, ak-karınlı sağan, akarına bırakmak, akaroit reçinesi, akıldan çıkarmak, Akkaraman koyunu, alındı karakteri, aliminyum karbür, aluminyum karbür, amonyum karbonat, ana çevrim kartı, Anadolu karabaşı, Ankara hastalığı, anlam karşıtlığı, apokrin karsinom, ...

15 harfli

32 Sayılı Karar, açı - karşı açı, ağ arayüz kartı, ağzı kara olmak, akar su korkusu, akarodermatitis, akarsu oyulgusu, akarsu santrali, akkarınlı sağan, akşam karanlığı, alın kara damar, altın karşılığı, ana çıkar iyesi, anı karışıklığı, aradan çıkarmak, ardıl çıkarsama, asiner karsinom, asinöz karsinom, askıya çıkarmak, aslına bakarsan, Aşağıkaracaören, ...

14 harfli

Acheson kararı, adını çıkarmak, Afyonkarahisar, ağaç karıncası, ağı karşılayan, ahkâm çıkarmak, akarca keskisi, akarsu kavşağı, akarsu teknesi, akaryakıtçılık, akkarın ebabil, alaca karanlık, alakart Avrupa, alaşım karbürü, Ankara çiğdemi, Ankara koşması, Ankara tavşanı, anlam çıkarmak, antarktik kara, antikarsinojen, arada çıkarmak, ...

13 harfli

adenokarsinom, ağbat karabat, ağusal karşıt, ahret kardeşi, akarsu bilimi, akarsu çığırı, akarsu kıyısı, akarsu ortamı, akarsu sekisi, akarsubilgisî, Akçaykaracalı, aklı karışmak, aktan karadan, alacakaranlık, alkara kılçık, alkara kılçuk, altıkardeşler, ana karmaşası, anakara üzümü, anilin karası, anizokaryozis, ...

12 harfli

açma makarna, adi ıskarmoz, aga çıkarmak, ağzı karalık, ak akarcacıl, aka çıkarmak, akar balsara, akar edinmek, akarca kesit, akarı bekeri, akaridiyazis, akaryakıtlar, akkarıncalar, alfa karoten, alıcı makara, altın kartal, antep karası, apokarotenal, arama kararı, arı akarları, asefalokardi, ...

11 harfli

ad çıkarmak, adres kartı, af çıkarmak, ağaç karası, ağı karşıtı, ağu karşıtı, ağzı yokarı, Ağzıkarahan, ahlı karalı, ak akarcalı, akar akıllı, akar mallar, akarolojist, akarotoksik, akarsu ağzı, akarsu gibi, akarsu yükü, akaryakıtçı, akı karşıdı, akıllı kart, akış yukarı, ...

10 harfli

acı karpuz, aç karnına, ağı karası, Ağzıkaraca, akar amber, akar bakar, akar gokar, akar hokar, akar takar, akar-bakar, akarinozis, akarsu ağı, akrokarpus, alacakarga, alt karşıt, alt kartil, altı karış, altıkardeş, ana makara, ankarataşı, ara kararı, ...

9 harfli

açık kart, açîk kara, ağzı kara, aharbakar, Ahmetkara, ak akarca, akardiyus, akariozis, akarofobi, akaroloji, akaryakıt, akıl kârı, akkaraman, akkarınca, aksakarca, ala karga, alaca kar, Alpkartal, alt karın, Altınakar, altkarşıt, ...

8 harfli

acı kara, Ağzıkara, akaralık, Akarbaşı, akarcalı, Akardere, akarısta, akaridan, akarisit, akartmak, Akartuna, Akartürk, alabakar, alakaran, alakarga, alakarlı, albikare, alcıkarı, alkarısı, Altıkara, altkarın, ...

7 harfli

acıkara, akar su, akarcık, Akarçay, akariaz, akarina, Akarköy, akarkum, akarlar, akarmak, akaroit, Akarsel, akaryan, ala kar, alakara, alakart, alımkar, alikarı, alkarna, anakart, apokarp, ...

6 harfli

akarap, akarca, akardi, akaret, akarid, akarit, akarpa, akarsu, alkara, ankara, Arkarı, aşıkar, aşikâr, bakara, bakare, balkar, barkar, bekâra, békâro, brokar, bukara, ...

5 harfli

Akkar, aşkar, bakar, bekar, bikar, cakar, çakar, çıkar, Çokar, çukar, dekar, dikar, efkâr, eskar, hakar, hukar, ıskar, ıvkar, ızkar, inkâr, jakar, ...

4 harfli

akar, kara, kare, karı, kari, kark, karo, kars, kart, karu, karz, okar, skar

3 harfli

kar

Kelime Ara