İçinde KARM geçen kelimeler

İçinde KARM geçen kelimeler 511 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde KARM geçen kelimeler

25 harfli

(bir şeyi) açığa çıkarmak, (birini) çileden çıkarmak, (birini) yalancı çıkarmak, (birinin) leşini çıkarmak, ağzından baklayı çıkarmak, baklayı ağzından çıkarmak, dağarcığındakini çıkarmak, hemen hemen karmaşık yapı, ıcığını cıcığını çıkarmak, karmaşık anlamlı tanımlık, karmaşık sayının eşleniği, karmaşık Stirling formülü, örgen eksikliği karmaşası

24 harfli

bir yakadan baş çıkarmak, durumdan vazife çıkarmak, dünyanın tadını çıkarmak, ekmeğini taştan çıkarmak, gözden gönülden çıkarmak, karmaşık kaynaklı akarsu, karmaşık sayılarda bölme

23 harfli

(birini) açığa çıkarmak, ağartılı balgam çıkarma, arabasını düze çıkarmak, cep harçlığını çıkarmak, çamurdan çekip çıkarmak, gönlünü pazara çıkarmak, karma ölçekleme yordamı, karmaşık sayının modülu, karmaşık veya çifte ton, keçesini sudan çıkarmak, sanki karmaşık manifold

22 harfli

çıkarma vinci makarası, durumdan ders çıkarmak, fazla mal göz çıkarmaz, fetvayişerife çıkarmak, işten çıkarma ödencesi, karma çıkarımcı yordam, karma kipli etki alanı, karma kullanım bölgesi, karma piyasa ekonomisi, karmaşık değerli işlev, karmaşık diziler uzayı, karmaşık doğrusal uzay, karmaşık katmanlı uzay, karmaşık sayılar alanı, karmaşık sayılar oyutu, karmaşık yapıcı ikilem, karmaşık yıkıcı ikilem, kendine hisse çıkarmak

21 harfli

(birine) dil çıkarmak, adını ...-ye çıkarmak, boynuz çıkarma aygıtı, günah çıkarma hücresi, karmanyolaya getirmek, karmaşık vektör uzayı, keçeyi sudan çıkarmak, konsantre yem karması, kuyudan adam çıkarmak, ramp ışığına çıkarmak, sıkıp suyunu çıkarmak, sonuç çıkarma yordamı, yapıtı satışa çıkarma

20 harfli

bestiriğini çıkarmak, çevresel karmaşıklık, deveyi düze çıkarmak, elden çıkarma değeri, etkinleşmiş karmaşık, fitne fesat çıkarmak, karma etkensel deney, paçavrasını çıkarmak, para çıkarma bankası, pöstekisini çıkarmak, tekeden süt çıkarmak, yatılılıktan çıkarma, yüzünü kara çıkarmak

19 harfli

agraf çıkarma pensi, aklından çıkarmamak, çıkarma yapımcılığı, dergi çıkarma hakkı, eksiltmeye çıkarmak, eşer beşer çıkarmak, hayatından çıkarmak, iş çıkarma yeteneği, işten çıkarma oranı, karman çorman etmek, karman çorman olmak, para çıkarma tekeli, sanki karmaşık yapı, sürtünmeyle çıkarma, ticari karma yemler, yeniden mal çıkarma, zorla çekip çıkarma

18 harfli

aşağılık karmaşası, başına iş çıkarmak, cırhıdını çıkarmak, cırkıdını çıkarmak, çarhıdını çıkarmak, çıkarma yüksekliği, çocukluk karmaşası, dıdıbılak çıkarmak, hadımlık karmaşası, kamburunu çıkarmak, karmakarışık etmek, karmakarışık olmak, karmaşık fiil(ler), karmaşıklık kuramı, kepselini çıkarmak, kopyasını çıkarmak, lezzetini çıkarmak, makaradan çıkarmak, malign karma tümör, mıncığını çıkarmak, ses çıkarma aygıtı, ...

17 harfli

Antwerp çıkarması, cacığını çıkarmak, cıcığını çıkarmak, cinkalak çıkarmak, dedikodu çıkarmak, değişik karmıkçıl, devreden çıkarmak, dırdıbık çıkarmah, ekmeğini çıkarmak, Elektra karmaşası, fıçırını çıkarmak, ikicilik çıkarmak, istavroz çıkarmak, işleyim karmaşığı, Jacosta karmaşası, karmaşıklaştırmak, kızılcuh çıkarmak, mahcup çıkarmamak, mezardan çıkarmak, nitelik karmaşası, nüfusunu çıkarmak, ...

16 harfli

acığını çıkarmak, acısını çıkarmak, açığını çıkarmak, akıldan çıkarmak, benlik karmaşası, cıdırık çıkarmak, curruga çıkarmak, çıkarma harekâtı, çıkarma kuruluşu, çıkarma makinesi, derisin çıkarmak, ecirini çıkarmak, fırından çıkarma, gönderü çıkarmak, hazzını çıkarmak, hıncını çıkarmak, işlevden çıkarma, kargaşa çıkarmak, karma bilgisayar, karma işletmeler, karma örnekbiçim, ...

15 harfli

aradan çıkarmak, askıya çıkarmak, başına çıkarmak, başını çıkarmak, baştan çıkarmak, beterine karmak, bokunu çıkarmak, canını çıkarmak, cıngal çıkarmak, cıngar çıkarmak, cınğar çıkarmak, cingar çıkarmak, cinini çıkarmak, çıkarma birliği, çıkarma işareti, çıkarma vergisi, çıkarma yordamı, çıkarmalı basım, çıkarmalı işlem, çınğar çıkarmak, çırpak çıkarmak, ...

14 harfli

adını çıkarmak, ahkâm çıkarmak, anlam çıkarmak, arada çıkarmak, asker çıkarmak, Avrupa Karması, baba karmaşası, balgam çıkarma, boynuz çıkarma, böcek çıkarmak, cırım çıkarmak, cinas çıkarmak, cirim çıkarmak, cücük çıkarmak, çıkarma gemisi, çıkarma halatı, çıkarma kafesi, çıkarma kuyusu, çıkarma verimi, çıkarmak etmek, çırak çıkarmak, ...

13 harfli

ana karmaşası, başa çıkarmak, bela çıkarmak, boşa çıkarmak, dünya karması, elden çıkarma, ferz çıkarmak, gıcığa karmak, gümüş çıkarma, icat çıkarmak, indigo karmen, işden çıkarma, işten çıkarma, karma ekonomi, karma tamlama, karman çarman, karman çorman, karman şorman, karmaşık emek, karmaşık fiil, karmaşık izge, ...

12 harfli

adi ıskarmoz, aga çıkarmak, aka çıkarmak, baş çıkarmak, Büyükarmutlu, çeş çıkarmak, çıkarma botu, çıkarma katı, çıkarma yeri, çil çıkarmak, dem çıkarmak, diş çıkarmak, haç çıkarmak, hır çıkarmak, karış karmak, karma açınık, karma başlık, karma buzsul, karma çarpım, karma eğitim, karma eşeyli, ...

11 harfli

ad çıkarmak, af çıkarmak, asetokarmin, baş çıkarma, gerü karmak, iş çıkarmak, K karmaşası, kabakarmudu, karma çekim, karma çizge, karma gerey, karma izlem, karma sergi, karma sinir, karma takım, karma tümör, karma vergi, karma yarış, karmak kolu, karmalanmak, karmasızlar, ...

10 harfli

harç karma, karkarması, karma etki, karma okul, karma tren, karmagüdel, karmakarış, karmakudal, karmalamak, karmanyola, karmasinir, mişkarmudu, söz karmak

9 harfli

barkarmak, karma aşı, karma bez, karma dil, karma fon, karma mal, karma ses, karma yem, karmaşmak, karmustin, Kırkarmut, kokarmeke, kutkarmak, sakarmeke, şafkarmak, şavkarmak, tamkarmak, yem karma

8 harfli

çakarmak, çıkarmak, çokarmağ, çokarmak, dökârmak, ıskarmoz, iskarmos, iskarmoz, karmâhor, karmalık, karmamak, karmaşık, karmaşma, yakarmak

7 harfli

akarmak, çıkarma, ıkarmak, karmaca, karmaşa, kukarma, yakarma, yokarma

6 harfli

karmaç, karmak, karman, karmaş, Karmen, karmıç, karmık, Karmış, karmin, karmuk

5 harfli

karma

Kelime Ara