İçinde KAS geçen kelimeler

İçinde KAS geçen kelimeler 1304 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

kas aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. kas anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde KAS geçen kelimeler

25 harfli

(bir şeyin) arkası gelmek, arkasından atlı kovalamak, bağlantısızlık politikası, bakteriyel identifikasyon, daraltıcı para politikası, dejeneratif kas hastalığı, EUR.1 dolaşım sertifikası, gerçek para kasası etkisi, idareimaslahat politikası, orman asması, ufak akasma, Reagan iktisat politikası, selektif kredi politikası, yarı korumalı replikasyon, yemek borusu duplikasyonu

24 harfli

arkasından teneke çalmak, arkasını (birine) vermek, başının gözünün sadakası, eşhacimli kasılma evresi, fosfolipit çift tabakası, genelleştirilmiş başkası, gevşek maliye politikası, izometrik kasılma evresi, Karayip Kalkınma Bankası, merkez bankası avansları, merkez bankası kredileri, nernst difüzyon tabakası, para politikası araçları, parsayı başkası toplamak, resiprokal translokasyon, sıkı gelirler politikası, tulumba basma politikası, Türkiye Kalkınma Bankası

23 harfli

AB ulaştırma politikası, açık semalar politikası, Afrika Kalkınma Bankası, Batı Afrika Takas Odası, boş sandalye politikası, Böl ve Yönet Politikası, enzootik kas distrofisi, eozinofilik kas yangısı, gerçekçi kur politikası, hıyarcıksı kasık yarığı, ihracat ithalat bankası, kalp kası dejenerasyonu, kas hücresi stoplazması, kascıl ilerlek bücürlük, kasıtlı giriş engelleri, kasmarsal benekli kezik, makroiktisat politikası, önüne arkasına bakmadan, röntgen kaseti tutucusu, seçici kredi politikası, sıkı harcama politikası, ...

22 harfli

AB bölgesel politikası, AB kalkınma politikası, arkasını sağlama almak, Avrupa Yatırım Bankası, başkası adına davranan, başkası adına davranma, başkası üzerinde denge, canlandırma politikası, Chamberlain Politikası, dekalsifikasyon sıvısı, Devlet Yatırım Bankası, dış ticaret politikası, el arkasını yere komak, fabrikasız imalatçılar, gevşek para politikası, göz bebeği büzücü kası, halkasal fosforilâsyon, hassas ayar politikası, hunumsu-hunumsal “kas”, indikasyo profilaktika, indikasyo simptomatika, ...

21 harfli

AB akdeniz politikası, açık bütçe politikası, açık pazar politikası, Arap Kalkınma Bankası, arkasından sürüklemek, Asya Kalkınma Bankası, Avrupa Merkez Bankası, baldırcıl ikiz kaslar, Büyük Sopa Politikası, cakasından geçilmemek, dengeli translokasyon, döviz takas anlaşması, dudak tekrecil (kası), fetüsün mumifikasyonu, işlendirme politikası, kas teli hiperplazisi, kasık-çüğresel kavlıç, kasılımsız (sayrılık), kasılma giderici ilaç, kasımpatı yüzlü köpek, kasıtsız giriş engeli, ...

20 harfli

(birine) kastı olmak, AB enerji politikası, AB kültür politikası, AB sağlık politikası, açık kapı politikası, antitröst politikası, arkası yere gelmemek, arkasını getirememek, borgu çekiçsel (kas), çember kilit halkası, elektronik yazarkasa, emek gücü politikası, epitel kas hücreleri, hematik mumifikasyon, ince ayar politikası, indikasyo palliativa, iskelet kası triyadı, karkas konformasyonu, kas gerilme refleksi, kasnaküstü yalpalama, kastellani sayrılığı, ...

19 harfli

ağırlık sertifikası, baş parmak kasılımı, başın art eğik kası, bel gözü kası alanı, Belediyeler Bankası, beyaz kas hastalığı, borç-sermaye takası, boru-çekiççil (kas), çene-dudaksal (kas), çiğneme kası siniri, çok birimli düz kas, dakikası dakikasına, dalgıcık-yesi (kas), demarkasyon bölgesi, dış halkasal sistem, dilcik iç çevre kas, dilcik-yudakçıl kas, dolaşım sertifikası, Dünya Bankası Grubu, Emlâk Kredi Bankası, epitel kas gözeleri, ...

18 harfli

açıklık politikası, Akdeniz politikası, arkasını çıkartmak, Asya Takas Birliği, at arkasına gelmek, ayak-kanat halkası, bankacılıkta takas, basımcının markası, başın ön eğik kası, çember yan halkası, dalgıcık-dil (kas), daniskasını yapmak, dislokasyo abomazi, düşme kapak makası, ekonomi politikası, elektrik fabrikası, eş hacimli kasılma, fakoemülsifikasyon, fetal mumifikasyon, genişleme patikası, ısıktan kasılırlık, ...

17 harfli

AB göç politikası, akasya yaprakbiti, aktif para kasası, altın sertifikası, antikasını bilmek, Arap-Türk Bankası, arkasına götürmek, arkasından koşmak, arkasını bırakmak, atmosfer tabakası, bahşiş politikası, başın bükücü kası, beyaz kas telleri, biyomagnifikasyon, cimnastik kasnağı, çok taraflı takas, D-gliserikasitemi, göz kasları uyumu, Gravesand halkası, gümrük politikası, hipaksiyal kaslar, ...

16 harfli

aleuron tabakası, arkasını dayamak, bifurkasyo trake, bütçe politikası, canına kastetmek, damak-yutak kası, damarlı-kaslı ur, depo sertifikası, dış kas tabakası, DNA replikasyonu, epibranşiyal kas, fiyat politikası, halkasız bileşik, içorgan düz kası, işitme yolu kası, izotonik kasılma, Kafkas kurbağası, Kafkas semenderi, Kafkasya köknarı, kalp kası diyadı, karkas kalıntısı, ...

15 harfli

bağırsak makası, Bağlama plakası, baldır ikizkası, bastırık (kası), Berlin Ablukası, bobalara çıkası, boyun deri kası, Büyükaslıhanlar, cakasını bozmak, dekalsifikasyon, deklasifikasyon, denitrifikasyon, depresör kaslar, detoksifikasyon, düz kas hücresi, el arkası yerde, el eline bakası, elektrifikasyon, emisyon bankası, epibraşiyal kas, faiz kur makası, ...

14 harfli

alakasızcasına, alt seskasları, araba falakası, ard çarpık kas, arkası alınmak, arkası olmamak, arkasın yepmek, arkasına almak, arkasını almak, bağırsakaskısı, başlık halkası, beti ve arkası, bezesel kas ur, büyüme halkası, calkasan olmak, çift başlı kas, damar tabakası, davun çıkasıca, devlet bankası, disneyfikasyon, dölyatağı kası, ...

13 harfli

adem kasidesi, ağız mızıkası, Ahrar Fırkası, amonifikasyon, amplifikasyon, arayış makası, ard kıyık kas, ard verev kas, Artin halkası, aşırı kasılım, aynalı kasnak, baba çıkasıca, baldırcıl kas, başkası adına, beyt-ül-kasit, bilgi bankası, boba çıkasıca, Boole halkası, boya tabakası, burun halkası, canı çıkasıca, ...

12 harfli

abdüktör kas, akasya zamkı, alat kasamat, arkası yarın, arkası yufka, aylak kasnak, baca şapkası, bahçe makası, bakır makası, beden sakası, beldem (kas), beyin makası, bobaçıkasıca, bonifikasyon, boş kas sesi, Cemel vakası, çift halkası, çiftfalakası, çiğneme kası, dekor arkası, deri kas uru, ...

11 harfli

adüktör kas, ağaç makası, ağız şakası, akasya biti, akkase ebru, alakasızlık, arkası sıra, asmaç (kas), at kasidesi, av kasidesi, Avhatyakası, ayak arkası, baba çıkası, Bahçeyakası, bir başkası, borç takası, calkasanlık, çatı makası, çizgili kas, dakikasında, dil kasları, ...

10 harfli

adipikasit, alakasızca, alat kasat, aplikasyon, arkası pek, arkasınmak, arkasızlık, at kasnısı, bifurkasyo, büzmeç kas, çelik kasa, damak kası, defekasyon, delta kası, dikiş kası, dil şakası, diş makası, dodekastil, Elmayakası, endikasyon, hakaslamak, ...

9 harfli

baştokası, beyaz kas, çatal kas, el şakası, falakasız, gemi kasa, glikasyon, göğüskası, Hacıkasım, itsel kas, kafkasçıl, kalb kası, kalp kası, Karakasım, kas iççil, kasa çeki, kasa fişi, kasa varı, kasabacık, kasaburuk, kasacılık, ...

8 harfli

Adakasım, alakasız, Alkasnak, amikasin, ankaslek, ankastan, ankastre, arkasıra, Bulkasım, calkasan, çift kas, dekaster, dekastil, dikasyum, elmakası, halkasız, hırkasız, hol kasa, iri kasa, kas doku, kas gücü, ...

7 harfli

alkasan, andikas, arkasız, bakasya, başkası, cakasız, daşkasa, düz kas, Hakasça, kas içi, kas kas, kasadar, kasafan, kasalak, kasalan, kasalık, kasalma, kasaltı, kasaltu, kasamba, kasanan, ...

6 harfli

akasma, Akasoy, akasya, düzkas, harkas, inikâs, karkas, kasaba, kasacı, kasalı, kasara, kasava, kasbak, kasbar, kasefe, kasgır, kasgur, kasğaç, kasıli, kasınç, kasınk, ...

5 harfli

ankas, avkas, bakas, bekas, bikas, dıkas, enkas, Hakas, inkas, kasab, kasak, Kasal, kasan, kasap, kasar, kasef, kasek, kasem, kâsen, kaser, kaset, ...

4 harfli

kasa, kasd, kase, kası, kâsi, kask, kast, kasu

3 harfli

kas

Kelime Ara