İçinde KATI geçen kelimeler

İçinde KATI geçen kelimeler 458 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

katı aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. katı anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde KATI geçen kelimeler

25 harfli

aşırı doymuş katı çözelti, emek gücüne katılım oranı, katır kuyruğu gibi kalmak, sıvı -katı kromatografisi, yönetime katılmayan ortak

24 harfli

kalay-demir alaşımı katı, kataleptik ölüm katılığı, katıraksal kızıl damarlı, katışımsal illngebilgisi, katıyuvarlı yatak çeliği, yumrulu beyin katılanımı

23 harfli

iş gücüne katılma oranı, katışık tekir gö-rürlük, kızıl damar katıraklığı, orta katı kiraya vermek

22 harfli

anamala katılan kazanç, (bir şeyi) katık etmek, Çöl Fırtınası harekatı, çözünmüş katı maddeler, göz ev -dış katılakçıl, işgücüne katılım oranı, işgücüne katılma oranı, katı durağanlık koşulu, katılaştırma işlemleri, katıraksal kızıl damar, katısal yazıtlı derice, yarıkatılımlı üstlence

21 harfli

alkalik ölüm katılığı, davaya katılma istemi, göz ev -iç-katılakçıl, kâra katılımlı tahvil, katı dorum doğabilimi, katıla katıla ağlamak, katılma intifa senedi, katıraklı kızıl damar, uyarıcı katılan silaj, üstzaman katı dizgesi, yüksek yinelenim katı

20 harfli

alçak yinelenim katı, asidik ölüm katılığı, Barbarossa harekatı, Çöl Tilkisi Harekâtı, davuş katılgasızlığı, davuş katışımsızlığı, güç katımı yoklaması, kâr katılımlı tahvil, katı dışsal değişken, katı yağlı kalaylama, katıla katıla gülmek, katılak çevre yalımı, katılaşımsal kulakça, katır tepmişe dönmek, katıyuvarlı fıçılama, koç katımı fırtınası, koç katımı yemlemesi, toplam katı maddeler

19 harfli

doymuş katı çözelti, katı hal doğabilimi, katı kuzu hastalığı, katı madde embolisi, katı saf rastsallık, katılaşma sıcaklığı, katılımcı demokrasi, katılma kâr payları, katıman üstü yalımı, katıman-akmık yalım, kılıç kına katılmak, kızılaltı duyarkatı, paya katılma istemi

18 harfli

antlaşmaya katılma, ara yinelenim katı, enflasyon katılığı, göbek katırak debe, katı durağan süreç, katı vejetaryenizm, katı yağ tabancası, katı-hal tepkimesi, katılaksal-kıyısal, katılık sezemezlik, katılma reaksiyonu, katında yeri olmak, katışık tekircelik, kullanıcı katılımı, torba iplicik katı, uzay açı, katı açı

17 harfli

askıda katı madde, benzoil katılması, dengeli katılaşma, donatmaya katılma, havalandırma katı, hesaba katılmamak, izlenceye katılan, katı kalpli olmak, katı karbonlayıcı, katı pek söylemek, katılaşma aralığı, katılaşma noktası, katılımlar sayısı, katılma tepkimesi, katıman deliklemi, katıman gediklemi, katışık ögecikler, katıyuvarlı yatak, mutlak katı sunum, mutlak katı talep, örtmenin katılığı, ...

16 harfli

Adana Mutabakatı, çıkarma harekâtı, doğrusal katışım, dolgulu katılama, gizemsel katılım, kalay oksit katı, kan katılur kavm, karılup katılmak, kaskatı kesilmek, katı örtü özdeği, katı uzambilgisi, katı yağ giderme, katı yem maddesi, katıdan özütleme, katılaşma eğrisi, katılgan harfler, katılımlı gözlem, katılımsız deney, katılma sayışımı, katılmalı gözlem, katılmsız gözlem, ...

15 harfli

alt mukoza katı, ana taşıma katı, Atilla harekâtı, beze katılaşımı, dönel katı oyut, kamusal katılım, katı durağanlık, katı elektrolit, katı karbonlama, katı vejetaryen, katı yağ basacı, katı yağ memesi, katı yüreklilik, katıklı çökelek, katıksız onarım, katıksız yaşama, katılak çevrece, katılama fırını, katılama ortamı, katılım belgesi, katılımlı denek, ...

14 harfli

alüminyum katı, barış harekatı, damar katılığı, davaya katılan, davaya katılma, deri altı katı, deri-altı katı, eklem katılığı, fiyat katılığı, göñül katılığı, karnı katılmak, katı dışsallık, katı kalplilik, katı yağ sürme, katıksız hapis, katılaksal ten, katılmalı dava, katılmaz oylum, katıman üstcül, katıraklı debe, kredi katılımı, ...

13 harfli

ayak katılağı, işçi katılımı, karnıkatılmak, kaskatı olmak, katı yakıtlar, katıç peyniri, katıklı çorba, katıklı çurba, katıklı ekmek, katıklı pilav, katılaştırmak, katılgan doku, katıman delim, katıman kesim, katıman yalım, katımlı dizey, katır boncuğu, katır çiğdemi, katırak-laşım, katışık metal, katışıksızlık, ...

12 harfli

Aşağıkatıklı, Aşağıkatırlı, birikme katı, çıkarma katı, em katıklamı, Gerişkatırcı, kâra katılma, katı çözelti, katı devinim, katı durağan, katı göñüllü, katı hareket, katı içeriği, katı yumurta, katı yürekli, katıcıl eğri, katık böreği, katıkçorbası, katılabilmek, katılaştırım, katılaştırma, ...

11 harfli

akıncı katı, bilinç katı, bodrum katı, buzsul katı, inek katırı, karık katık, karış katış, katı aranım, katı asıltı, katı dutmak, katı eğrisi, katı kalpli, katı n-küre, katıksızlık, katıl ağacı, katılabilme, katılıverme, katın kırma, katır inadı, katır oyunu, katırgulağı, ...

10 harfli

bağrı katı, bahçe katı, dilim katı, giriş katı, gövde katı, katı cisim, katı demür, katı döner, katı durum, katı istem, katı kürek, katı sunum, katı talep, katı yakıt, katı yuvak, katı yüzlü, katıklamak, katıklı aş, katıksımak, katıksızca, katılaşmak, ...

9 harfli

ahcıkatık, akcakatık, akçakatık, bağrıkatı, çatı katı, iğen katı, kakatıraş, katı evre, katı katı, katı oyut, katı örtü, katıgelen, katıklama, katıklıaş, katılaklı, katılamak, katılaşık, katılaşım, katılaşır, katılaşma, katılımcı, ...

8 harfli

ak katık, balkatık, katı açı, katı arz, katı gün, katı hal, katı pek, katı söz, katı taş, katı ten, katı yağ, katı zar, katıkara, katıklaş, katıksız, katılama, katılmak, katılmış, katıltma, katımlık, katıncak, ...

7 harfli

akkatık, çarkatı, kaskatı, katıcak, katıcıl, katıgak, Katıhan, katıklı, katıksı, katılaç, katılan, katılık, katılım, katılış, katılma, katımak, katıman, katıncı, katıngı, katınık, katınkı, ...

6 harfli

katıla

5 harfli

katığ, katıh, katık, katıl, katım, katın, katıp, katır, katıt

4 harfli

katı

Kelime Ara