İçinde KATE geçen kelimeler

İçinde KATE geçen kelimeler 73 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde KATE geçen kelimeler

24 harfli

birinci kategoriden uzay, Kate Greenaway madalyası, yapay tohumlama kateteri

23 harfli

ikinci kategoriden uzay, pirokatekol dimetileter, suni tohumlama kateteri

22 harfli

Baire kategori teoremi, kategori ekseni ölçeği, kategori izomorfizması

21 harfli

kategorik değişkenler, meze (mezo) firkateyn

20 harfli

Kate Greenaway ödülü, öntoplamsal kategori

19 harfli

izomorf kategoriler, kategorik imperatif, meşakkate katlanmak, nazarıdikkate almak

18 harfli

kategorik modeller

17 harfli

dolu alt kategori, kategorik veriler

16 harfli

Hırkatepesidelik, kategori etiketi, kategorik önerme

15 harfli

Abel kategorisi, kategori ekseni, katelden kalmak, mesafe katetmek

14 harfli

ayrık kategori, büyük kategori, Foley kateteri, katekolaminler, kateterizasyon

13 harfli

dikkate almak, dikkate şayan, dual kategori, in-line skate

12 harfli

alt kategori, cat kategori, Ens kategori, grp kategori, katedebilmek, set kategori, Top kategori, zıt kategori

11 harfli

Ab kategori, katedebilme, katekolamin, katepsinler, katetometre, pirekateşin

10 harfli

kategorize, muvakkaten

9 harfli

fırkateyn, firkateyn, hakikaten, Hırkatepe, kategorik

8 harfli

akateksi, hakkaten, hilkaten, katedral, kategori, katenari, katepsin, katering, katetmek

7 harfli

alkaten, firkate, iskaten, kateter, katetme

5 harfli

kater, katet

Kelime Ara