İçinde KAV geçen kelimeler

İçinde KAV geçen kelimeler 1061 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

kav aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. kav anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde KAV geçen kelimeler

25 harfli

beldekçil (tıbbî kavramı), ekskavasyo rektogenitalis, görümgü (terimin kavramı), kavukçul-bağırsakçıl debe, kavum sublinguale apikale, kavuşmaz yansız kestirici, omurgacıl (tıbbî kavramı), ostium vena kava kaudalis, sulkus vena kava kaudalis, yorgan gitti, kavga bitti

24 harfli

baklagil kavuz ve kabuğu, başında kavak yeli esmek, ekskavasyo pubovesikalis, kavuşmaz etkin kestirici, kavuşmaz ölçünlü yanılgı, muskulus iskiokavernozus, ortalama kavuk yarıklığı, sarı kavak, (saru kavak), üretranın kavernöz cismi

23 harfli

(birine) kavuk sallamak, ekskavasyo pararektalis, Jezerskosokavska koyunu, kavgada yumruk sayılmaz, kavrama ayaklık boşluğu, kendi yağıyla kavrulmak, korpus kavernozum penis, tekyönlü kavrama göbeği, yattın-kavuk ağızlatımı

22 harfli

Aynalıkavak antlaşması, bağırsak kavuk kavlıcı, boğaz içinde kavga var, büyük kavak tekeböceği, kavrulmuş mısır ezmesi

21 harfli

alttan kavrayan dişli, çiftağırşaklı kavrama, kalıplı mukavva kukla, kasık-çüğresel kavlıç, kavalcıl ters (belgi), kavrama ayırma yatağı, kavukçul kasık debesi, kavuksal uyluk debesi, kavun kökeninde büyür, sinus venarum kavarum

20 harfli

açıklığa kavuşturmak, balık kavağa çıkınca, beşinci yutak kavisi, bumbarsal kavuşturum, çokağırşaklı kavrama, dördüncü yutak kavsi, elçim elçim kavramak, gün anasına kavuşmak, kaval kemiği gövdesi, kavgacı siyam balığı, kavrama ağırşak yayı, kavramlaştırma öğesi, kavum oris propriyum, kavum subaraknoidale, kavuşur su yosunları, portakava anastomozu, sinus interkavernozi, Siyam kavgacı balığı, tekağırşaklı kavrama, tül kuyruklu kavgacı, vena kava kranyyalis, ...

19 harfli

abızamzak çamkavak, bokuyla kavga etmek, buğdaygil kavuzları, ikinci yutak kavisi, kaval yulun-soğanca, kaval-budalgı görüm, kaval-budalgı yalım, kavanoz dipli dünya, kavitas glenoidalis, kavşıksız, (kavşık), kavuşur suyosunları, kavuzsal hırıltılar, kuru kavrulmuş soya, Küba kavanoz balığı, Mevla'sına kavuşmak, mukavemeti kırılmak, nakliyye mukavelesi, nöromüsküler kavşak, sidik kavuğu yalımı, üçüncü yutak kavisi

18 harfli

ayıya kaval çalmak, bir kav bir çakmak, bozuk başı kavgası, bumbar kavuşturumu, çılkava, (çalkafa), çifte kavrulmuşluk, gün anaya kavuşmak, iki kardeş kavgası, kaval gırtlak açım, kavela traş kalemi, Kavraçlı kazaratar, kavram örneksemesi, kavrama kanırtmacı, kavsara- türkçedir, kavsaraya getirmek, kavuk didirginliği, kavuk serpi debesi, kavunbaşlı ötleğen, kavuşmaz olağanlık, nöroefektör kavşak, okçullamsı kavşağı, ...

17 harfli

Allah kavuştursun, altkavuşma konumu, “béclard” kavlıcı, dalkavukluk etmek, demiryolu kavşağı, el ayağa kavuşmak, foramen vena kava, hıyarcıksı kavlıç, kanun dışı lokavt, kav mantarıgiller, kavlıcımsı irince, kavramsal açıklık, kavramsal kuruluş, kavramsal öğrenme, kavuk burtarımcıl, kavum sublinguale, kavurmak (yemler), kavuşmaz etkinlik, korpus kavernozum, mukavele ayıpları, tunç kavanoz sesi, ...

16 harfli

avcu kavun olmak, bağırsak kavlıcı, bastık kavurması, Bozkır kavimleri, döl yolu kavlıcı, gögüssel kavsara, göz yaşı kavşağı, irinlenik kavlıç, kakavanlık etmek, kan katılur kavm, kaval yuluncacıl, kavalyelik etmek, kavelalı eklenti, kavlükarar etmek, kavmantarıgiller, kavram çekirdeği, kavram karmaşası, kavrama ağırşağı, kavrama ayaklığı, kavuk ağızlatımı, kavuk kan basımı, ...

15 harfli

badem kavuzları, bireysel kavram, çifte kavrulmuş, deneysel kavram, eğecil-kavalcıl, eşhızlı kavrama, Hollanda kavağı, Karapınarkavağı, karın kavraması, karışık kavrama, kaval-kangalcıl, kavanoz üfürüğü, kavrama kayması, kavrama noktası, kavramlaştırmak, kavramsal istem, kavramsal talep, kavranılamazlık, kavrulmuş madde, kavuk burtarımı, kavuk et tomuru, ...

14 harfli

ağız kavaflığı, akarsu kavşağı, arpa kavuzları, askılık kavram, çapraz kavrama, dalkavuklaşmak, dızzık kavlıcı, gemici kavgası, göbekli kavşak, kardeş kavgası, karnı kavramak, kasıp kavurmak, kavak attırmak, kavak kelebeği, Kavaklıçiftlik, kavala bardağı, kavelalı çatkı, kavernöz cisim, kavga çıkarmak, kavga kaşağısı, kavga kütlemek, ...

13 harfli

bektaşikavuğu, boğaz kavgası, Büyükbeşkavak, çifte kavuklu, dalkavuklaşma, dirsek kavalı, ekmek kavgası, gün kavuşması, hayat kavgası, İbrahimkavağı, iş mukavelesi, kalem kavgası, Kanada kavağı, kangal kavesi, kanuni lokavt, kapak kavşağı, kava sendromu, kavak kaplama, kavak melhemi, kavaklıkoltuk, kaval (belge), ...

12 harfli

ağız kavgası, alakavun otu, Aşağıkavacık, Barutkavuran, Büyükavulcuk, Büyükkavaklı, büyükkavuklu, çitili kavun, döner kavşak, garğa kavunu, gün kavuşmak, kanadakavağı, kara kavurma, karın kavuğu, kavak dikmek, kavak durmak, kavak elması, kavak inciri, Kavaklıboğaz, Kavaklıorman, Kavaklıpınar, ...

11 harfli

abıyakavlak, acı kavrama, ağaç kavunu, ağız kavafı, alt kavuşum, Başarakavak, çalık kavak, çatal kavak, çene kavafı, çift kavzak, dalkavukluk, dil kavgası, düz kavrama, ekskavasyon, kaba kavsak, kav mantarı, kavaik asit, kavak atmak, kavak sürtü, Kavakayazma, Kavaklıdere, ...

10 harfli

acı kavruk, ağaçkavunu, akca kavak, akça kavak, altkavuşum, Aydınkavak, Ballıkavak, Çevrekavak, çıkavarmak, Çiftekavak, Çukurkavak, dağ kavağı, dalkavukça, Dallıkavak, Doğankavak, ekskavasyo, ekskavatör, gönü kavun, Gümüşkavak, Hisarkavak, ilânkavığı, ...

9 harfli

acı kavak, acı kavun, akçakavak, Beykavağı, bozkavara, dış kavuz, dış kavza, Eğrikavak, Erenkavak, Eskikavak, İçlikaval, İncekavak, karakavak, karakavuk, Karakavuz, karakavza, kartkavut, kavaf işi, Kavakalan, Kavakbaşı, Kavakçalı, ...

8 harfli

adikavya, Başkavak, Belkavak, Beşkavak, cakkavaz, çalkavur, çalkavuş, çaykavuş, dalkavuç, dalkavuk, dişkavuz, dünekavı, Gürkavak, hakavati, Haskavak, iç kavuz, İkikavak, il kavmi, kankavur, karkavuk, karkavut, ...

7 harfli

akavdal, akkavak, ankavut, ayakavı, bılkavu, cakkavı, cakkavu, cılkava, cılkavu, çalkava, dekavun, halkavi, içkavuz, kakavan, kankava, Kavacık, kavakçı, Kavaklı, kavalak, kavalca, kavalcı, ...

6 harfli

bakavu, bukavu, cakkav, cinkav, kavadi, kavain, kavait, kavala, kavale, kavana, kavara, kavare, kavata, kavcar, kavcir, kavçar, Kavçın, kavdan, kavela, kavern, kaveya, ...

5 harfli

kavaf, kavah, kavak, kaval, kâvan, kavar, kavas, kavaş, kavat, kavaz, kavea, kavel, kavga, kavık, kavıt, kavız, kavil, kavim, kavis, kaviz, kavka, ...

4 harfli

kava, kave, kavı, kavi, kâvl

3 harfli

kav

Kelime Ara