İçinde KAY geçen kelimeler

İçinde KAY geçen kelimeler 2255 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

kay aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. kay anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde KAY geçen kelimeler

25 harfli

asılı takla (öne, arkaya), baş kayusu, (başı kayusu), cadı kazanı gibi kaynamak, çerçeve kayması mutasyonu, çevrimiçi kayıt sihirbazı, çıngıraklı deve kaybolmaz, doğal kaynaklar ekonomisi, düşük florlu kaya fosfatı, el kazanıyla aş kaynatmak, eş dağıtımlı nokta kaynak, fena veya kusurlu kaynama, hikâye gereklik şart kipi, insan kaynakları yönetimi, Jevons kayıtsızlık yasası, kayan aralıkta dalgalanma, kaynağa dönük endüstriler, kaynağa yönelik sanayiler, kaynama noktası yükselimi, kıkırdaklı kaynaşım kesim, kırmızı kayıtlı akreditif, kıtaların kayması teorisi, ...

24 harfli

(birinin) kaydını silmek, doğal mineral kaynakları, dört benekli kaya balığı, el kayası, (avuç kayası), el kazanıyla aş kaynamaz, gelecek zamanın hikâyesi, karesel kayıp fonksiyonu, karmaşık kaynaklı akarsu, kaya ucu kemikzar yalımı, kaya uçmazsa dere dolmaz, kayaç örneği çözümlemesi, kayıksı-aşıkçıl bağlamaç, kaynağında kesilen vergi, kaytan yakısı uygulaması, kendi başına kayıt silme, kurtarma kaydetme kümesi, paranın değer kaybetmesi, ruhsal kaynaklı bozukluk, sistem kayıt veri tabanı, sistem program kayıtları, sivri kuyruk kaya balığı, ...

23 harfli

(birini) sarakaya almak, (birinin) kanı kaynamak, aktüalitesini kaybetmek, başlu başı kayusu olmak, bindirmeli kaynak yapma, elektrikli kaynak yapma, entrikaya kurban gitmek, hepatohücresel kaynaşma, ışık kaynaklı gölgeleme, istem eğrisinin kayması, işletmelerin kaynaşması, kayar karartıcı düğmesi, kayıtlı işgücü piyasası, kaynağa dönük sanayiler, kayzer-flayşer dolamacı, markayı kütükten silmek, nokta kaynaklı kirlenme, optimum kaynak dağılımı, örneksel film kaydedici, sert lehim kaynaklaması, solunuma bağlı kayıplar, ...

22 harfli

(birine) kanı kaynamak, (birini) kayışa çekmek, aralıklı dikiş kaynağı, bakalım (veya bakayım), bilekçil kayıksı kemik, bireysel istem kayması, bireysel talep kayması, bitkisel kaynaklı ilaç, büyük kaya sıvacı kuşu, çelik kayışlı taşıyıcı, derinlemesine kaydırma, devingen kaynak ayırma, dışsal dış kaynaklanma, eksen kaydırma çizgisi, ençok kayırılma koşulu, geniş zamanın hikâyesi, geriye kaydırma işleci, gıda kaynaklı hastalık, hikâye birleşik zamanı, hikâye dilek şart kipi, içsel rejim kaydırması, ...

21 harfli

ad kayıt istek paketi, ağır kazan geç kaynar, aklına mukayyet olmak, araya kaynayıp gitmek, aritmetiksel kaydırma, ayak bilekçil kayıkça, dış püskürük kayaçlar, dışkaynaklı enflasyon, eniyi kaynak dağılımı, geri dönüşlü kaynakça, hırkayı başına çekmek, içsel dış kaynaklanma, kayar noktalı çerçeve, kaygalı genbinit yolu, kayıksı-aşıkçıl oynak, kayışlı boru anahtarı, kayışlı taşıyıcı yolu, kaymak verme derecesi, kaymaksal ağız yalımı, kaynak bekleme durumu, kaynaklanabilir çelik, ...

20 harfli

akma ve kayma kuramı, bağımlı akım kaynağı, basınç kaynağı yapma, başkalaşmış kayaçlar, başlangıç kaynaşması, başvuru kaynakçaları, bir kazanda kaynamak, bitkisel kaynantılar, can kaygısına düşmek, çekirdeksel kaynaşım, çiftçi kayıt sistemi, direnç kaynağı yapma, doğal fosfor kaynağı, eritme kaynağı yapma, fıkır fıkır kaynamak, fiilde zaman kayması, gövdeyi arkaya bükme, hikâye birleşik kipi, kayan parite sistemi, kayda bağlı dışsatım, kaydırılmış krediler, ...

19 harfli

(kemik) kaynaştırgı, aklına turp sıkayım, ana önyükleme kaydı, bağırsak kayıntıcıl, bağırsak kaynaşması, basınçlı su kaynağı, benekli kaya balığı, borç-özkaynak oranı, çekirdek kaynaşması, çevrinmeli kaydırma, çizgili kaya balığı, davranış kayıt fişi, dengesini kaybetmek, destekleyici kaynak, dikiş kaynağı yapma, dövme kaynağı yapma, eko kaybı artifaktı, eleştirili kaynakça, fiziksel yapı kaydı, ilham kaynağı olmak, imamkayığına binmek, ...

18 harfli

ablukayı kaldırmak, abuzamzak kayabaşı, açılı kötü kaynama, ağır kayba uğramak, alın kaynağı yapma, arka arkaya vermek, ayrılabilir kaynak, birim kayıt dizini, borsaya kayıt olma, derinlik kayaçları, dosya kayıt kesimi, gaz karbon kaynağı, göğüs zar kaynaşım, hıkâyeleme türleri, hikâye şimdikiliği, için için kaynamak, İstanbul kaymakamı, kayan ayrım tabanı, kayan iplik modeli, kayan nokta biçimi, kayan nokta birimi, ...

17 harfli

açınık kaynaşması, ark kaynağı yapma, arka plana kaymak, asitane kaymakamı, ateş kaynaştırımı, ayağını kaydırmak, ayrımsal kaynakça, bağlantısız kaygı, başı kayısı olmak, başkalaşmış kayaç, beyaz kaya balığı, bindirmeli kaynak, büyük kaya balığı, cama kaynayan tel, çapraşık kaydırma, derin kaynaklı su, evrensel kaynakça, farklılaşma kaybı, fosfor kaynakları, gaz kaynağı yapma, ihtiyat kaydı ile, ...

16 harfli

aşağıya kaydırma, bakır kaynakları, bankaya yatırmak, barsak kayıntısı, başın kayu etmek, başları kaynaşık, bataklık kaymanı, cümfur kaynatmak, çekin kaynaşması, çevre kaynakları, çinko kaynakları, çölmek kaynatmak, demir kaynakları, denizşakayıkları, dönüş günü kaydı, dönüşlü kaydırma, düven kayarlamak, düzey kaydırması, ekinsel kaynaşım, eksantrik kayışı, elektrik kaynağı, ...

15 harfli

ablukayı yarmak, alkali kayaçlar, antijenik kayma, Aşağıkayalıdere, aşağıya kaydır!, ateş kaynaklamı, bahsi kaybetmek, basamak kayması, başı kayu olmak, birincil kaynak, Compton kayması, çerçeve kayması, çevrimiçi kayıt, Çiftliksarıkaya, dış kaynaklanma, dışsal kayıplar, doğal kaynaklar, doğu kayınağacı, dolaşım kaynağı, Doppler kayması, fış fış kayıkçı, ...

14 harfli

abrukaya almak, akkaya bülbülü, arada kaynamak, arkadan arkaya, Aşağıkesmekaya, Aşağıkızılkaya, basınç kayması, benlik kaygısı, beyni kaynamak, büklüm kayması, bülez kaynaşım, cukkayı yutmak, çatlak kaynağı, çereş kaynatma, çevresel kayıp, demirbaş kaydı, deniz şakayıkı, direnç kaynağı, düşey kaydırma, düşey kaynaşma, ekonomik kayıp, ...

13 harfli

adım kaydırma, Afyon kaymağı, ağızcıl kaygı, akıtma kayışı, anlam kayması, arkaya kalmak, Asarcıkkayalı, asfalt kayağı, Aşağıkarakaya, Aşağıkayabaşı, Aşağısarıkaya, Avrupa kayını, ayırma kayışı, azı kaytansız, bankaya hücum, beşeri kaynak, bilakayduşart, buzul kaynağı, cıldır kaymak, cukaya çıkmak, Çankaya Köşkü, ...

12 harfli

açılış kaydı, alın kaynağı, arkaya geçme, arkaya takla, arkayı dönme, Aşağıkayacık, aşırma kayış, ataşı kaymak, bağlam kaydı, bakayorurken, bellek kaybı, bilinç kaybı, boğmuk kayım, Buğulukaynak, çember kayık, çok kaynaklı, damar kayacı, Değirmenkaya, dış kaynaklı, dipsiz kayaç, dövük kaymak, ...

11 harfli

ak kayaçlar, akın kayası, alınkaynağı, ark kaynağı, arka arkaya, arkaya adım, arz kayması, ataş kaymak, ateş kayığı, avuç kayası, başı kayusu, Bölücekkaya, Büyükkayalı, Büyükkayapa, çakıl kayaç, çekerkayışı, çeki kayışı, çene kayışı, çift kayışı, çiğ kaymağı, dağ kayması, ...

10 harfli

ağır kayıp, Akçakaynak, akınkayası, Alamakayış, Alkayaoğlu, arışkayışı, Arslankaya, Avlağıkaya, ayın kayın, azman kaya, bakayazmak, Bıyıkaydın, Bostankaya, Bulgurkaya, buz kayığı, Büyükayrık, canlı kaya, Cumakayalı, Çakmakkaya, çalkayacak, Çengelkayı, ...

9 harfli

adıkaynak, ağ kayığı, akkayacık, Alacakaya, Altınkaya, Altunkaya, ana kayıt, Ardıçkaya, asıl kaya, Aşağıkaya, Aşağıkayı, Aydınkaya, azmankaya, Bademkaya, Bağlıkaya, Bahçekaya, bakayazma, Balkayası, balkaymak, Balkaynak, Balkaynar, ...

8 harfli

abrıkaya, Ağcakaya, Ağılkaya, Ağırkaya, Akçakaya, Akkaynak, Akkayrak, akkayşak, Anıtkaya, Asmakaya, Babakaya, beş kaya, buzkaydı, Büyükayı, cam kaya, Çalıkaya, çalkayış, çınkayaz, damkayık, Dinçkaya, domkaylı, ...

7 harfli

Akaydın, Alakaya, anakaya, Arıkaya, arkayüz, Balkaya, Başkaya, Belkaya, Beşkaya, Binkaya, Bozkaya, Bozokay, bukayrı, büyükay, Cankaya, çalkaya, Çankaya, Çatkaya, Çaykaya, Dalkaya, Dalokay, ...

6 harfli

akkaya, Alkaya, bakaya, Berkay, Burkay, cınkay, çalkay, Erkaya, Erokay, hekâya, hekâye, hekâyi, hikâye, Işıkay, inkaya, Kayaca, kayacı, Kayaer, Kayalı, kayapa, kayasa, ...

5 harfli

Arkay, Bukay, Bükay, çokay, Dikay, Gökay, İlkay, kayaç, kayaf, kayah, kayak, kayan, kayar, Kayaş, kayat, kaycı, kayçı, kayda, kayde, kayer, kayfa, ...

4 harfli

akay, kaya, kayd, kayı, kayt, kayu, Okay

3 harfli

kay

Kelime Ara