İçinde KAYD geçen kelimeler

İçinde KAYD geçen kelimeler 144 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

kayd aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. kayd anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde KAYD geçen kelimeler

25 harfli

özek kayması (kaydırması)

24 harfli

(birinin) kaydını silmek, kurtarma kaydetme kümesi

23 harfli

örneksel film kaydedici

22 harfli

derinlemesine kaydırma, eksen kaydırma çizgisi, geriye kaydırma işleci, içsel rejim kaydırması

21 harfli

aritmetiksel kaydırma, optik geriye kaydırma, optik kaydırma çekimi, özdevinimli kaydetmek, yatay kaydırma çubuğu

20 harfli

kayda bağlı dışsatım, kaydırılmış krediler, özdevinimli kaydırma, yanlamasına kaydırma

19 harfli

ana önyükleme kaydı, çevrinmeli kaydırma, fiziksel yapı kaydı, kayda bağlı ihracat, kaydı kuydu olmamak, sınırlı basım kaydı, yeni adla kaydetmek

18 harfli

mantıksal kaydırma, optik öne kaydırma

17 harfli

ayağını kaydırmak, çapraşık kaydırma, ihtiyat kaydı ile, karakter kaydırma, kaydırma hareketi, yukarıya kaydırma

16 harfli

aşağıya kaydırma, dönüş günü kaydı, dönüşlü kaydırma, düzey kaydırması, farklı kaydetmek, kaydedici kamera, kaydettirebilmek, kaydını kayırmak, kaydırma arabası, kaydırma ticaret, kaydırma yazmacı, kaydırmalı çekim, köşegen kaydırma, paralel kaydırma, veri kaydedicisi, yapısal kaydırma, yukarıya kaydır!

15 harfli

aşağıya kaydır!, geriye kaydırma, kaydedilebilmek, kaydettirebilme, kaydırma askısı, kaydırma çubuğu, kaydırma işleci, kaydırma kutusu, ses kaydedicisi

14 harfli

demirbaş kaydı, düşey kaydırma, geriye kaydır!, kayda değerlik, kayda geçirmek, kaydedilebilme, kaydını düşmek, kaydını görmek, kaydını silmek, kıvıl kaydırım, koşut kaydırma, optik kaydırma

13 harfli

adım kaydırma, bilakayduşart, elle kaydırma, kaydedebilmek, kaydırabilmek, kaydırma rayı, odak kaydırma, sağa kaydırma, sola kaydırma, tavukkaydıran

12 harfli

açılış kaydı, bağlam kaydı, izleme kaydı, kaydak etmek, kaydedebilme, kaydettirmek, kaydıihtiyat, kaydın yimek, kaydırabilme, ketebe kaydı, öne kaydırma, sabıka kaydı, sağa kaydır!, sola kaydır!, su kaydırağı

11 harfli

kayda değer, kaydalanmak, kaydedilmek, kaydettirme, kaydırılmak, kaydırma ek, kaydırmalık, kaydi takas, nüfus kaydı, öne kaydır!

10 harfli

Bıyıkaydın, dizi kaydı, kaydalamak, kaydedilme, kaydelemek, kaydıhayat, kaydırılma, kaydırmacı, kaydırtmak, kaydi para, sima kaydı, sinekkaydı, sürü kaydı, veri kaydı

9 harfli

bir kayde, kaydedici, kaydetmek, kaydırmak, kaydırtma, kaydolmak

8 harfli

buzkaydı, kaydetme, kaydırak, kaydırım, kaydırış, kaydırma, kaydolma, kaydurba

7 harfli

Akaydın, kaydalı, kaydane, kaydiye, lakaydi

6 harfli

kaydan, kaydım, kaydur

5 harfli

kayda, kayde

4 harfli

kayd

Kelime Ara