İçinde KEV geçen kelimeler

İçinde KEV geçen kelimeler 147 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

kev aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. kev anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde KEV geçen kelimeler

24 harfli

Yanbağlı çokevreli motor

21 harfli

Tekevreli ardıl motor

19 harfli

çokevreli örnekleme

18 harfli

tutukevi tiyatrosu

14 harfli

kevpişe kalmak

13 harfli

kevkel çuvalı, Kevser Denizi

12 harfli

yağrın kevgi, yalaka kevgi

11 harfli

keveret ola, keviklenmek, keviksinmek, kevran guşu, kevrangıran, Kevser gibi, kürek kevgi

10 harfli

barkevikit, Büyükevren, Halkevleri, keven püzü, kevselemek, Küçükevren, mükevvenat, örnekevren, Türkevleri

9 harfli

abıkevser, çokevreli, dernekevi, inkevvela, Kevenağıl, kevet taş, kevirtmek, kevkirmek, kevsenmek, kevşeşmek, kevşetmek, Kevşirler, sağlıkevi

8 harfli

çiçekevi, Döşekevi, ekmekevi, erkekevi, Gedikevi, kayakevi, Kevenlik, kevgimsi, keviklik, kevirdek, kevirmek, kevrancı, kevşirik, kevşürük, kevüklük, konukevi, körkeven, Mükevven, soğukevi, Tekevler, tekevvün, ...

7 harfli

enkevel, halkevi, hevkeve, ilikevi, ilkevre, kevelci, Kevenli, keverge, keverze, kevidon, kevikci, kevikli, kevsenk, kevsere, uşakevi

6 harfli

çakevi, çirkev, ekevül, gökevi, kekevi, kevcik, keveke, keveme, kéveni, kevenk, keveşe, keveyh, kevgir, kevgür, keviyh, kevken, Kevkep, kevker, kevkez, kevkir, kevkür, ...

5 harfli

eskev, kevan, kevek, kevel, keven, kever, keves, kevgi, kevik, keviş, keviz, kevke, kevki, Kevnî, kevre, kevse, kevuk, kevüç, kevük, kevür, kevze, ...

4 harfli

kevi, kevl, kevr, kevs, kevş

3 harfli

kev

Kelime Ara