İçinde KOA geçen kelimeler

İçinde KOA geçen kelimeler 49 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

koa aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. koa anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde KOA geçen kelimeler

24 harfli

Altıncı Koalisyon savaşı, Beşinci Koalisyon Savaşı, Birinci Koalisyon Savaşı

22 harfli

kullanım koagulopatisi

21 harfli

tüketim koagülopatisi

20 harfli

defekt koagulopatisi, oral antikoagülanlar, siklofotokoagülasyon

19 harfli

koagülasyon nekrozu

18 harfli

aorta koarktasyonu, koagüle proteinler, koalisyon hükûmeti

16 harfli

kriyokoagülasyon

15 harfli

antikoagülasyon, koagülan faktör

14 harfli

hiperkoagulemi, koaglütinasyon, koagülaz testi, psikoanaleptik

13 harfli

antikoagûlant, antikoagülant, hipokoagulemi, koaretat pupa, mukoarteritis

12 harfli

antikoagülan, koagfilasyon

11 harfli

koagulasyon, koagülasyon, koagülopati, koarktasyon, psikoanaliz

10 harfli

koagulator, koagülosit

9 harfli

koagülant, koaksiyon, koalisyon

8 harfli

Çinkoakı, koagulas, koagülaz, koagülüm, koanosit

7 harfli

koaptör

6 harfli

koajel

5 harfli

koala, koana, koata, koati

4 harfli

KOAH

3 harfli

koa

Kelime Ara