İçinde KOLL geçen kelimeler

İçinde KOLL geçen kelimeler 157 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde KOLL geçen kelimeler

25 harfli

bütilalkoller, bütanoller, vena kollateralis ulnaris

24 harfli

(birine) kollarını açmak, çift kollu boru yivaçarı, kollarının arasına almak, nervus transversus kolli, vena kollateralis mediya

23 harfli

kardiyovasküler kollaps, kolleksiyo sero-sanguin, muskulus kutaneus kolli, uzun kollu maymungiller

22 harfli

çokdeğerlikli alkoller, kolloit ozmotik basınç, ligamenta kollateralia, uzunkollu-maymungiller

21 harfli

kolloidal süspansiyon, muskulus longus kolli, uzunkollumaymungiller

20 harfli

iki-değerli alkoller, kollektif totemcilik, kollikuasyon nekrozu, kollikulus rostralis, kollikulus seminalis, kolloit kireçlenmesi

19 harfli

kollikulus kaudalis, kollokasyon noktası, kollokasyon yöntemi, kollum vezika fella, polihidrik alkoller

18 harfli

çift kollu anahtar, gri Kolli sendromu, Kollektif ortaklık, toprak kolloitleri

17 harfli

çift kollu pinter, dallayıp kollamah, eşit kollu terazi, kollajen iplikler, kollajenaz ülseri, kolloidal tanecik

16 harfli

alkolle çökeltme, appendises kolli, belediye kolluğu, dolaşım kollapsı, dörtkollu öğecik, gırtlak kollapsı, karakolluk olmak, kollajen yangısı, kollapsus dönemi, kollodyum pamuğu, kolloit cisimcik, kollum mandibula, tek kollu pinter

15 harfli

alkollü içkiler, çokkollu talkım, kollajen öncüsü, kolları sıvamak, kolloidal metal, kollojen lifler, parabol kolları, şeker alkolleri, üç kollu terazi

14 harfli

eğitsel kollar, ikincil kollar, kollajenoblast, kollajenolitik, kolları kopmak, kolleteral bez, kolluk bekçisi, kolluk kuvveti, kollum skapula, sekiz-kollular, trake kollapsı, zaman kollamak

13 harfli

kolla asılmak, kollajen beni, kollayabilmek, kolloidal jel, kolloit guatr, kolloit gümüş, kollu kolunca, kollum humeri, kollum mallei, muskuli kolli, tropokollagen

12 harfli

içindenkollu, karpuz kollu, kollagen tel, kollajen lif, kollajenosit, kollateralis, kollayabilme, kollayıcılık, kollu mumluk, kollu sıkmaç, kollum kosta, rant kollama, yarı kolloit

11 harfli

aynalıkollu, kolleteryum, kollu alıcı, kollu divit, kollum tali, prokollagen, prokollajen, ramus kolli, tortikollis

10 harfli

alkollemek, alkollülük, elli kollu, Karakollar, karakolluk, kollagenaz, kollajenaz, kollamamak, kollenkima, kolloblâst, kollumakas, kollutuvar, yalınkollu

9 harfli

alkolleme, katakollu, kollanmak, kollaşmak, kollayıcı, kollodyon, kolloidal, Kolludere

8 harfli

alkoller, çokkollu, İkikollu, kaşkollü, kollagen, kollajen, kollamak, kollanma, kollayış, kolleter, kolloyid, yan-koll

7 harfli

alkollü, kollabe, kollama, kollaps, kolloit, kolluca

6 harfli

kollap, kollar, kollık, kollik, kollir, kollis, kolluk, kollum

5 harfli

kollı, kolli, kollo, kollu

Kelime Ara