İçinde KOM geçen kelimeler

İçinde KOM geçen kelimeler 722 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

kom aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. kom anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde KOM geçen kelimeler

25 harfli

Avrupa Ekonomik Komisyonu, botriyoid rabdomiyosarkom, çinko metiyonin kompleksi, deniz kuvvetleri komutanı, Ekonomik ve Sosyal Komite, İktisadi ve Sosyal Komite, jukstaglomerülar kompleks, kompleks sayının eşleniği, komplement bağlanma testi, komşu ağ yönlendiricileri, komünizmin ikinci aşaması, konservatif rekombinasyon, koşa komak, (koşa koymak), NADH-Q redüktaz kompleksi, sinaptonemal kompleks, SC, yemek borusu osteosarkomu

24 harfli

Afrika İktisat Komisyonu, arterya karotis kommunis, Avrupa Birliği komisyonu, dermatitis kombussiyonis, dutu komak, (tutu komak), kırmızı burunlu komedyen, kompresif optik nöropati, komşu iti komşuya ürümez, nervus peroneus kommunis, sanayi kompleksi analizi, sayılabilir kompakt uzay, tendo kalkaneus kommunis, vena interossea kommunis

23 harfli

arterya ilyaka kommunis, Atom Enerjisi Komisyonu, baş komak, (baş koymak), Crillon Oteli Komisyonu, kanatlı trikomoniyazisi, komplementer baz dizisi, komşuyu kıskanma etkisi, konkomittant bağışıklık, ota salmak, (ota komak), parmağını ağzında komak, pars kommissurospinalis

22 harfli

(birini) komalık etmek, AB uzlaştırma komitesi, B kompleks vitaminleri, BM Alt Bölge Komisyonu, BM Irak Özel Komisyonu, dekompresyon hastalığı, el arkasını yere komak, embriyonel adenosarkom, Esmarchkompresyon tüpü, fizyolojik kompartıman, kompenzasyon derinliği, kompetetif antagonizma, komploya kurban gitmek, rekombinasyon frekansı, skombroit zehirlenmesi, trikomonozis vajinalis, yayakomak, (yazakomak)

21 harfli

AB genişleme komiseri, AB teknoloji komiseri, artikulasyo komposita, ayakta komak (koymak), bağlayıcı kompleksler, göreceli kompakt küme, kahramanlık komedyası, kompetatif inhibisyon, komplementasyon testi, parosteal osteosarkom, yüksek spin kompleksi

20 harfli

aktiflenmiş kompleks, anatomia komparativa, arka komşu derinliği, borsa komisyonculuğu, çevresel komplekslik, dizisel kompakt uzay, doğrusal kombinasyon, düşük spin kompleksi, Eisenmengerkompleksi, ilkel komünal sistem, ilkel komünal toplum, integumentum kommune, kombine müstahzarlar, kompartıman sendromu, kompensasyon noktası, kompleman sistemi, C, komplo kurbanı olmak, kurt komşusunu yemez, meatus nazi komminus, mitoz rekombinasyonu, nitrojenaz kompleksi, ...

19 harfli

adi komandit şirket, akciğer kompliyansı, anti-komintern pakt, antitrikomonal ilaç, başını ortaya komak, böbrek adenosarkomu, emir komuta zinciri, Gıda Kodu Komisyonu, granülositik sarkom, gümrük komisyoncusu, kombine verimli ırk, kommissura labiorum, komparatif patoloji, komplementer sistem, komprador burjuvazi, kompresyo intestini, kompresyon atrofisi, komşuluklar süzgeci, komünite süksesyonu, muskulus kompleksus, postravmatik sarkom, ...

18 harfli

AB eğitim komiseri, AB sağlık komiseri, ad hoc komisyonlar, aşağılık kompleksi, Boğazlar Komisyonu, borsa komisyoncusu, büyükler komedyası, dev hücreli sarkom, eski antik komedya, eski klasik komedi, kapalı kompozisyon, karakter komedyası, kombine seleksiyon, komiser yardımcısı, kompleks besi yeri, komplekse kapılmak, komplement sistemi, komşu bütünler açı, komşuluklar tabanı, komşuluklar takımı, komünist manifesto, ...

17 harfli

... üzerine komak, AB Daimi Komitesi, AB tarım komiseri, andını yere komak, atellan komedyası, attelan komedyası, başını yere komak, birincil kompleks, borsa komiserliği, Bölgeler Komitesi, büyükler komedisi, dolantı komedyası, entrika komedyası, ev alma, komşu al, ikiyanlı komşuluk, kayısı kompostosu, komandit ortaklık, komanditer şirket, komika innamorata, kompak bilgisayar, kompakt fonksiyon, ...

16 harfli

açık kompozisyon, armut kompostosu, Avrupa Komisyonu, Avrupa komünizmi, bağışık kompleks, biyotik komünite, bulvar komedyası, Castro Komünizmi, çilek kompostosu, DİS komut istemi, doğrulu komaçlar, dolantılı komedi, epsilon-komşuluk, fay kompartımanı, hükûmet komiseri, kapı karşı komşu, komanditer ortak, kommosyo serebri, kommunitif kırık, kompakt bağ doku, kompakt gönderim, ...

15 harfli

antikomünistlik, apikal kompleks, ayva kompostosu, baş yerde komak, beni baña komaz, birincil glokom, Boole komutları, borsa komisyonu, canı yoka komak, çoban komedyası, dönüşümsüz koma, durum komedyası, duygulu komedya, elma kompostosu, erik kompostosu, golgi kompleksi, hemanjiyosarkom, inkomplet kırık, kendözünü komak, komandit şirket, komandite ortak, ...

14 harfli

AB komiserleri, acıklı komedya, antikomplement, bale komedyası, baletli komedi, borsa komiseri, çoban komedisi, danslı komedya, dekompenzasyon, geñine komamak, ikincil glokom, kapı bir komşu, klasik komedya, kolayına komak, komadan çıkmak, kombalak atmak, kombine imâlat, kombine taşıma, kombine üretim, komedili opera, komikleştirmek, ...

13 harfli

acıklı komedi, ad hoc komite, alıkoma hakkı, antik komedya, apikompleksan, aşk komedyası, başkomutanlık, bronkomikozis, çullara komak, dañlaya komak, dekompozerler, dekompozisyon, dikkat komutu, ektokommensal, geçici komite, gen kompleksi, hafif komedya, hakkına komak, kale komutanı, karsinosarkom, kemik sarkomu, ...

12 harfli

akompanyatör, anjiyosarkom, antikomünist, antikomünizm, avrokomünizm, başına komak, dekompresyon, fikomisetler, geri komamak, ıra komedisi, içli komedya, islime komak, komanik asit, kombine trol, kombinezonlu, komik bulmak, kommensalizm, kompakt küme, kompakt uzay, kompenzasyon, komple kilit, ...

11 harfli

açmaz komak, akomodasyon, aktinomikom, aşağa komak, BM Komiseri, boyun komah, demür komak, dırca komak, döğün komak, döşek komak, fibrosarkom, fikomikozis, gönül komak, inkompletus, jinekomasti, karar komak, kombinasyon, kombs testi, komçamlamak, komensalizm, komik roman, ...

10 harfli

alt komite, ara komite, arda komak, başkomutan, Bile komak, brodifakom, diri komak, duta komak, gerü komak, gran komik, kapı komşu, koma etmek, komalaşmak, komanditer, komando er, kombinezon, komikleşme, komiserlik, komisyoncu, kommissura, komparatif, ...

9 harfli

alfa koma, asa komak, boş komak, dürekomak, eyer komu, komaltmak, komandite, kombüsyon, kome kome, komedyacı, komeseyen, kommensal, kompaktus, kompleman, kompliman, komprador, kompresör, komşu açı, komşu ses, komürtlek, komütatör, ...

8 harfli

çinkomsu, el komak, fokomeli, İyikomşu, katakomb, katakomp, komandit, komatula, kombalak, kombelik, kombulak, komedyen, komensal, komeseer, komiklik, komisyan, komisyon, komitacı, komitare, komlamak, kommunis, ...

7 harfli

glikomi, Gökomuz, hôkômet, hükomet, komalık, komando, kombili, kombina, kombine, komedon, komedya, komiser, komodin, komodor, komonis, kompile, kompost, kompoze, Kompral, kompres, komurlu, ...

6 harfli

glakom, glokom, komali, kombak, komçik, komedi, komita, komite, kommak, kommek, Kompas, komper, komple, komplo, komuta, sarkom, trikom

5 harfli

kokom, komak, koman, komar, komat, kombe, kombi, komeç, komen, komes, komik, komof, komos, komot, komsa, komsi, komsu, komşı, komşi, komşu, komuk, ...

4 harfli

koma, kome, komi, KOMT, komu

3 harfli

kom

Kelime Ara