İçinde KOP geçen kelimeler

İçinde KOP geçen kelimeler 510 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

kop aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. kop anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde KOP geçen kelimeler

25 harfli

içinden bir şeyler kopmak, ip inceldiği yerden kopar, Juerst ebulyoskopi cihazı, koroner atardamar kopması, Tamm-Horsfallmukoproteini, yan muhafazakâr kopyalama

24 harfli

asit mukopolisakkaritler, çok yöneticili kopyalama, gama ışın spektroskopisi

23 harfli

çıbanın başını koparmak, dizin kopyalama aracısı, eğreti kuyruk tez kopar, inceldiği yerden kopmak, infrared spektroskopisi, kabuk kopyalama kancası, mikoplazma hastalıkları, paraziter bronkopnömoni, slid-lamb biyomikroskop, süperikonoskop (ışıtaç), torakopagus parazitikus, traktus kortikopontinus

22 harfli

dananın kuyruğu kopmak, kızılca kıyamet kopmak, Knemidokoptes gallinae, moleküler spektroskopi, sarkoplazma retikulumu, sarkoplâzmik retikulum, süperikonoskop (alıcı)

21 harfli

eski eser kopyacılığı, gelişigüzel kopolimer, kahkaha tufanı kopmak, membranlı fonendeskop, spektroskopik entropi

20 harfli

çekip koparma kırığı, diseksiyon mikroskop, flüoresan mikroskopi, gerilim kopma deneyi, helikopter hastalığı, Knemidokoptes mutans, mikoplazma mastitisi, mukopolisakkaridozis

19 harfli

alkış tufanı kopmak, atomik spektroskopi, çok kopyalı plâzmit, dizginleri koparmak, endoskopi cihazları, kardiyojenik sinkop, kıyametler koparmak, respiratorik sinkop, sinkop kardiyatonik, sinkop respiratorik

18 harfli

elektron mikroskop, elektron-mikroskop, endoskopik biyopsi, endoskopik muayene, görüntü ikonoskopu, ikonoskop (ışıtaç), kedi panlökopenisi, kopyasını çıkarmak, kriyoskopik yöntem, önbellekteki kopya, özofagal steteskop, stroboskopi etkisi, trihterfonendeskop, tuttuğunu koparmak, uterus endoskopisi, vajina endoskopisi, yanlış kopya olayı, yaygır kopuklanımı

17 harfli

bursa kopulatriks, floroskopik ekran, glikopolisakkarit, higroskopik madde, ikonoskop (alıcı), kıyamet mi kopar?, sefalotorakopagus, senkoptik solunum, stereoskopik çift, stroboskop etkisi

16 harfli

bacakları kopmak, bronkopnömonitis, cayırtı koparmak, doğup koptuk yer, elektronik kopya, glikoproteinozis, gönlünden kopmak, helikopter pisti, Kopernik krateri, kopyalama kökeni, kültür kopyalama, Lökopoietik doku, mukopolisakkarit, telerezektoskopi, vaveyla koparmak, yaygara koparmak

15 harfli

atanmamış kopya, aynalı teleskop, feryat koparmak, kalarda koparda, kardiyak senkop, keravnoskopeyon, kop oynak yalım, kopça koyvermek, kopmuş menderes, kopya mürekkebi, kopyalayabilmek, kopyalayapıştır, lenger koparmak, pandomim kopmak, papara koparmak, radyosteroskopi, sinkop kardiyak, Skopelos koyunu, şamata koparmak, teleskopik seri, toksik lökopeni, ...

14 harfli

bakteriyoskopi, başpiskoposluk, büklüm kopması, havuç koparıcı, higroskopik su, higroskopiklik, ipini koparmak, kelle koparmak, kıyamet kopmak, kolları kopmak, kopma gerilimi, kopma uzunluğu, kopolimerleşme, “kopp” yelpiği, kopya ayarları, kopya koruması, kopyacı ressam, kopyalayabilme, kuskunu kopmak, öbek kopyalama, P glikoprotein, ...

13 harfli

abdominoskopi, ağıt koparmak, biyomikroskop, bronkopnömoni, çekin kopması, davar kopmuğu, fotofloroskop, fotokopicilik, halat kopması, izin koparmak, kayış kopması, Knemidokoptes, kopa başlamak, koparıp atmak, kopartabilmek, kopma çarpanı, kopma dayancı, kopma noktası, kopma uzaması, kopmuş büklüm, kopya defteri, ...

12 harfli

alkış kopmak, amikroskopik, basılı kopya, baş koparmak, daktiloskopi, demirkoparan, farengoskopi, fığla kopmak, glikoprotein, glukoprotein, glükoprotein, gönlü kopmak, histeroskopi, ipi koparmak, kardiyoskopi, koparabilmek, koparınılmak, koparıvermek, kopartabilme, koparttırmak, kopcasıkırık, ...

11 harfli

at koparmak, başpiskopos, bronkoskopi, çalıkoparan, ebulyoskopi, ebüliyoskop, elektroskop, epidiyaskop, farengoskop, fonendeskop, galvanoskop, gastroskopi, glikopeptit, goniyoskopi, hematoskopi, hidroskopik, higroskopik, kaleydoskop, kardiyoskop, kas kopması, katopraskop, ...

10 harfli

anjiyoskop, apikoplast, artroskopi, Aşağıkopuz, bronkoskop, ebülyoskop, ekoparazit, endoskopik, eti kopmak, fiğ kopmak, floroskopi, fotokopici, fundoskopi, gastroskop, goniyoskop, helikopter, hidroskopi, içi kopmak, kalkopirit, Kazkoparan, kolposkopi, ...

9 harfli

ana kopya, artroskop, ekopraksi, endoskopi, farmakope, ferroskop, fikoplâst, fundoskop, gallankop, geldikkop, glikopeni, higroskop, ikaroskop, ikonoskop, kallemkop, kallenkop, kopa kopa, kopabilme, koparatif, kopardmak, koparılma, ...

8 harfli

baroskop, endoskop, fenokopi, fotokopi, fotoskop, it kopuk, jiroskop, kopanaki, koparmak, kopartma, kopcasız, kopçasız, kopetmek, koprofaj, koprozoa, kopukluk, kopuksuz, kopunmak, kopuşmak, Kopuzlar, lökopati, ...

7 harfli

art kop, çalakop, çinekop, episkop, fenokop, gânakop, genekop, Koparal, koparan, koparış, koparma, kopçalı, kopepod, koperid, kopkoyu, kopuklu, kopuntu, kopuzcu, Kopuzlu, kopümek, kopyacı, ...

6 harfli

arakop, çalkop, kopali, kopana, kopara, kopçak, kopçal, kopçek, kopçık, kopçur, kopdon, kopdun, kopeli, Kopköy, kopmak, kopmuk, koppal, koppik, kopsak, koptar, koptor, ...

5 harfli

kopaç, kopak, kopal, kopan, kopay, kopca, kopça, Kopçu, kopek, kopel, koper, kopey, kopil, kopli, koplü, kopma, kopoh, kopoy, kopri, kopro, kopru, ...

4 harfli

kopa, kopı, kopo, skop

3 harfli

kop

Kelime Ara