İçinde KOT geçen kelimeler

İçinde KOT geçen kelimeler 343 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

kot aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. kot anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde KOT geçen kelimeler

25 harfli

ligamentum krikotiroideum, ters hiperbolik kotanjant, ters kotanjent fonksiyonu

24 harfli

bireysel alan kotalaması, dışsatımda tarife kotası, global miktar kotalaması, hiperestetik lökotrikiya

23 harfli

arkkotanjant fonksiyonu, büyük çiçekli yüksükotu, dışalımda tarife kotası, ekotropik retrovirüsler, ferdi miktar kotalaması, mastitis blastomikotika, mikotik akciğer yangısı, mikotik burun granülomu, mikotik işkembe yangısı, muskulus krikotiroideus, nervi karotikotimpanisi, tek bayt kotlama düzeni

22 harfli

Cyrtodactylus kotschyi, Dechery ‘nin otokoteri, global alan kotalaması, gümrük tarife kotaları, interkostal torakotomi, mikotik kornea yangısı, perioküler lökotrikiya

21 harfli

aktinomikotik misetom, ferdi alan kotalaması, maduromikotik misetom, mikotik kolon yangısı, narkotik analjezikler, nikotinik asit türevi, ramus krikotiyroideus

20 harfli

kortikotrof-lipotrof, kotiledoner plasenta, mikotik deri yangısı, mikotik mide yangısı, Newton-Kotes formülü, nikotin zehirlenmesi, ürikotelik hayvanlar

19 harfli

adrenokortikotropin, adrenokortikotrufin, benekli lökotrikiya, borsaya kote olması, stomatitis mikotika, şarap rengi kotinga

18 harfli

dikotomik dallanma, iki yönlü kotasyon, kortikotrop hormon, mikotik yavru atma, nikotinik reseptör, oksinikotinik asit, vena krikotiroidea

17 harfli

diğer kot sayfası, doğrudan kotasyon, ihtiyosarkotoksin, kortikotrof hücre, koryon kotiledonu, kotak bücürlenimi, mikrokotiledonlar, miktar kotalaması, narçiçeği kotinga

16 harfli

ağsı lökotrikiya, dolaylı kotasyon, indirek kotasyon, kota örneklemesi, kotanjant vektör, ömikotik misetom, pişirip kotarmak, uludağ-yüksükotu

15 harfli

alan kotalaması, ÇAGPU kotlaması, denetim kotları, dışsatım kotası, direkt kotasyon, ekotropik virüs, kızıl yüksükotu, klasik dikotomi, koküs, balıkotu, kot-dışı piyasa, kotlama bölgesi, mikotik misetom, mikotik pnömoni, mikotik rinitis, nikotinil alkol, üretim kotaları

14 harfli

dışalım kotası, ekinokokkotomi, ihracat kotası, ithal kotaları, kot-dışı pazar, kotak çevrecil, kotak kanaması, kotanjant uzay, kotlama ipliği, kotlu geometri, Küçükotlukbeli, mikotoksikozis, narkotik madde, nikotinik asit, nipokotik asit, onkotik basınç, psikotrop ilaç, sarı-yüksükotu, tarakotugiller, yalımsal kotan

13 harfli

aktinomikotik, antrakoterapi, batrakotoksin, bireysel kota, farmakoterapi, kortikotrofin, kortikotropin, kot-içi pazar, kota yönetimi, kotiledonitis, kotingagiller, Kriptokotiloz, monokotiledon, Mukota domuzu, narkotizasyon, polikotiledon, tahsisli kota, tarife kotası, taşlanmış kot, trikotajcılık, üdük-kotakçıl, ...

12 harfli

antipsikotik, Aşağıkotanlı, boykot etmek, elektrokoter, galvanokoter, havuz kotası, işi kotarmak, karaçerekotu, koledokotomi, kotak ağrısı, kotak yalımı, kotarabilmek, koterizasyon, kottaşlanmak, lökotrienler, oksinarkotin, yalım kotanı, yatın kotanı

11 harfli

antimikotik, boykotçuluk, Büyükotluca, Büyükoturak, dikotiledon, disk kotası, genetik kot, glikotaksis, global kota, helikotrema, kabarcıkotu, kortikotrof, kortikotrop, kotak çevre, kotarabilme, kôteklenmek, kotransport, kotuzlanmak, Küçükoturak, lökotrikiya, nikotinamit, ...

10 harfli

brokotriks, bronkotomi, ferdi kota, gelebekotu, kotak akım, kotarılmak, kote etmek, kotletpane, koto kaşık, kotonperle, kotuklamak, lastikotin, lökotaksis, mikotoksin, nikotayrin, nikotinizm, tetrakotil, torakotomi, trençkotlu, trikotajcı, trikotesen, ...

9 harfli

ballıkotu, dikotomik, efelekotu, genel kot, gözlükotu, hipokotil, ikili kot, keklikotu, kotalamak, Kotandüzü, kotarılma, kotiledon, lökotrien, mezokotil, narkotizm, sancakotu, somrukotu, tahdikotu, titrekotu, tükrükotu, yapışakot, ...

8 harfli

antrekot, antrikot, ayrıkotu, boykotaj, boykotçu, börekotu, çalkotça, çiçekotu, çörekotu, darakotu, dikotomi, diskotek, donakotu, dorakotu, epikotil, ibrikotu, kot kafa, kotakçıl, kotaklık, kotalama, kotanjan, ...

7 harfli

efekotu, eşekotu, korkota, kotakça, kotaksı, kotâmak, Kotancı, kotanlı, kotaran, kotarma, kotikçi, kotiloh, kotinin, kotirik, kotlama, kotürge, lokotip, lökotip, mikotik, nikotin, onkotik

6 harfli

apukot, boykot, dikota, ekotip, ekoton, ekotop, ıskota, iskota, karkot, kekoti, kokota, korkot, kotala, kotalı, kotara, kotarı, kotdaz, kotila, kotkot, kotlak, kotlan, ...

5 harfli

çikot, kokot, kotah, kotak, kotal, kotan, kotar, kotaş, kotaz, kotek, koter, kotes, kotey, kotik, kotip, kotit, kotka, kotof, kotol, koton, kotor, ...

4 harfli

kota, kote, koti, koto, kotü

3 harfli

kot

Kelime Ara