İçinde KOV geçen kelimeler

İçinde KOV geçen kelimeler 300 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

kov aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. kov anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde KOV geçen kelimeler

25 harfli

arkasından atlı kovalamak, elini arı kovanına sokmak, Markov geçiş rejim modeli, nekrotik servikovajinitis

24 harfli

arı bey olan kovana üşer, içerilmiş Markov zinciri, kara damarsal kovuklu ur, yel kovmak, (yel koğmak)

23 harfli

anasını eşek kovalasın!, ardından atlı kovalamak, arı kovanı gibi işlemek, Bunyakovski eşitsizliği, kovalent olmayan bağlar, kovuk damarcalı yağ uru

22 harfli

Epanechnikov çekirdeği, kovuk damarlı yakrı ur

21 harfli

dokuz köyden kovulmuş, koordine kovalent bağ, kovalent modifikasyon, kovalı buhar tutucusu

20 harfli

Gauss-Markov teoremi, kara gagalı yelkovan, kara-gagalı yelkovan, kovalı sağım sistemi, sarı gagalı yelkovan, sarı-gagalı yelkovan, Zelkova carpinifolia

19 harfli

çoklu Markov süreci, Gauss-Markov sonucu, kalkansı-kovamsıcıl, Markov geçiş modeli, Markov varış süreci, saklı Markov modeli, yelkovan kuşugiller, yüzükçül-kovamsıcıl

18 harfli

akciğerzarı kovuğu, Anischkovhücreleri, arka dingil kovanı, Markov eşitsizliği, polar kovalent bağ, yeniden kovuşturma

17 harfli

ceza kovuşturması, Gauss-Markov savı, kovalı yükseltici, kovaryans analizi, kovaryant funktor, kovaz burtarımlık, kovuşturma yapmak, yasal kovuşturucu

16 harfli

Cerenkov ışınımı, İlkoviç eşitliği, koltuk kovaltmak, kovaryant tensor, kovuklu damar ur, kovuşturma açmak, servikovajinitis, tavşan kovalamak, Vipera kaznakovi

15 harfli

böcek kovucular, buka-kovamsıcıl, kovalama yarışı, kovalent bağlar, kovaryant türev, kovdura kovdura, kristalli kovuk, Markov özelliği, Omurilik kovuğu, oturga-kovukçul, solungaç kovuğu, yönelteç kovanı

14 harfli

güreş kovalama, kovalayabilmek, kovamsı aracıl, kovancı ısranı, kovaz burtarım, kovaz keseklem, kovuşturmazlık, Markov teoremi, Markov zinciri, merdivenkovası, tekli kovalama, yelkovangilier, yelkovangiller

13 harfli

dingil kovanı, işten kovulma, kitret kovmak, kova çıkarmak, kovalayabilme, kovalı şalvar, kovan anahtar, kovdurabilmek, kovuk ışınımı, kovuklu büzük, Markov modeli, Markov süreci, Markov şeması, Sirkovirüsler

12 harfli

Aşağıkovacık, ayran kovanı, çatma kovmak, göğüs kovuğu, göğüs-kovuğu, gölge kovmak, kemer kovanı, koç kovurumu, koşum kovmak, kov kovlamak, kovalent bağ, kovalı tarak, kovan demiri, kovboy filmi, kovboy oyunu, kovdurabilme, onkovirüsler, Taşın kovası, uzama kovanı, yakıt kovası, yelkovan otu

11 harfli

assı kovmak, boru kovanı, dingilkovan, ekovirüsler, kazı kovası, Kocakovacık, kova gitmek, kova kamışı, Kovalıpınar, kovaştırmak, kovaz yapım, kovboyculuk, kovdriyozis, kovucu etki, kovuşturmak, muskovişist, sepet kovan

10 harfli

Akkovanlık, arı kovanı, Bölücekova, çöp kovası, gar kovmak, kara kovan, kov geçmek, kov sokmak, kov vermek, kova olmak, kovabilmek, kovaçlamak, kovalamaca, kovalanmak, kovalaşmak, kovalatmak, Kovancılar, kovanlamak, Kovanpınar, kovaşlamak, kovazlılık, ...

9 harfli

Arıkovanı, Beylikova, Devekovan, Gerenkova, karakovuk, Keklikova, kôv ermek, kov etmek, kovabilme, Kovaçayır, kovalamak, kovalanış, kovalanma, kovalatma, kovalayış, kovaltmak, kovan otu, Kovanağzı, Kovancılı, Kovankaya, Kovanoluk, ...

8 harfli

Balıkova, Bölükova, ekovirüs, garakova, Karakova, kokoviça, kovalama, Kovalıca, kovalkan, kovalmak, kovaltak, kovaltaz, kovancık, kovanlık, kovanotu, kovansal, kovazçıl, kovculuk, kovdurma, kovellin, kovermek, ...

7 harfli

Alakova, dekovil, Işıkova, kov çav, kovaçka, kovalak, kovalık, kovaltı, kovanca, Kovancı, Kovanlı, kovirüs, kovlama, Kovucak, kovucuk, Kovuçuk, Kovuklu, kovulma, kovuluş, kovuntu, kôvurma

6 harfli

Gökova, Kovalı, kovank, kovata, kovboy, kovçak, kovlan, kovmak, kovnaz, kovsak, kovsuk, kovşak, kovucu, kovzak, kovzat, sekovu, tilkov

5 harfli

akova, kovak, kovan, kovar, kovaz, kovcu, koven, kover, kovma, kovoz, kovuh, kovuk, kovuş, kovuz, kovük

4 harfli

kova, kovu

3 harfli

kov

Kelime Ara