İçinde KR geçen kelimeler

İçinde KR geçen kelimeler 2494 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde KR geçen kelimeler

25 harfli

antimikrobiyal kemoterapi, apertura pelvis kranyalis, arterya sakralis mediyana, borçlu cari hesap kredisi, Bürokratik Siyaset Modeli, fakültatif heterokromatin, fossa glandula lakrimalis, fossa lakrimalis eksterna, gayrikabilirücu akreditif, heksagonal kristal sistem, holoptik nekropsi yöntemi, kırmızı kayıtlı akreditif, kızgınlık senkronizasyonu, kredi dilimi politikaları, krista sagittalis interna, krista sakralis lateralis, kristal başkalaşım dokusu, kromotografik adsorpsiyon, kromsarısı, kurşun kromat, Kronecker—Capelli teoremi, kronik yüzeysel keratitis, ...

24 harfli

(birinin) fikrini çelmek, ABD-İran rehineler krizi, akral yalama dermatitisi, Allah tekrarına erdirsin, ambulakral kanal sistemi, devredilebilir akreditif, devrolunabilen akreditif, dışsatım kredi garantisi, dışsatım kredi güvencesi, dışsatım kredi sigortası, enterokromaffin hücreler, eritema kronikum migrans, faz. kontrast mikroskobu, forniks saksi lakrimalis, geri dönülemez akreditif, gözerecil yakrı orantısı, indirgenmiş diskriminant, kalsinozis sirkumskripta, kambiyo istikrar fonları, karaciğerde fokal nekroz, karanlık alan mikroskobu, ...

23 harfli

(birinin) fikrini almak, affinite kromatografisi, akral sakatlık sendromu, artikulasyo sakroilyaka, bankroftiyan filaryozis, beyarı, anaarı, kraliçe, bileşik ışık mikroskobu, bir yiyip bin şükretmek, birincil koruyucu ekran, dışalım karşılığı kredi, endokrinojen dermatitis, enteroendokrin hücreler, enterokromafin hücreler, fokal karaciğer nekrozu, ihracat kredi sigortası, ikinci kırdırım kredisi, ilerlek aykırı yakrılık, işleyimsel krom kaplama, karışık kristal oluşumu, kesimsel uyum kredileri, kliringli dolar kredisi, ...

22 harfli

akraba dışı yetiştirme, akridin turuncu boyası, alopesia sirkumskripta, asenkron hücre kültürü, ayrılmamış kromozomlar, böbrek medulla nekrozu, bürokratik diktatörlük, dağılma kromatografisi, Dalzell tamlık kriteri, demokratikleştirebilme, dermatitis nekrotikans, düzlemsel kromatografi, elüsyon kromatografisi, enfektif bulbar nekroz, fikri mülkiyet hakları, fokal pankreas yangısı, fossa saksi lakrimalis, Gannt ikramiye yöntemi, ikincil koruyucu ekran, inkremental para akışı, kabili devir akreditif, ...

21 harfli

ağız nekrobasillozisi, akronematik flagellum, akut pankreas nekrozu, al renkli şakrak kuşu, al-renkli şakrak kuşu, antimikrobik spektrum, asitlendirilmiş krema, astral mikrotüpçükler, Avrupa İstikrar Paktı, Balkan İstikrar Paktı, belge karşılığı kredi, böbrek kabuğu nekrozu, bölünebilir akreditif, Büyük Bulgar Krallığı, cayılabilir akreditif, cinsiyet kromozomları, dakriyosistorinostomi, dikenli akrep kuyruğu, dokunma duyarlı ekran, dönülebilir akreditif, dudak tekrecil (kası), ...

20 harfli

(birine) kredi açmak, acil ihtiyaç kredisi, akral kaşıntı nodülü, akrosentrik kromozom, akut tubulus nekrozu, apparatus lakrimalis, area kribroza sklera, arterya kremasterika, bağlaç tekrarlanması, balmumlu yakrımsı ur, bromkrezol menekşesi, bürokratik muhalefet, çekim kromatografisi, dalgalı faizli kredi, demokratikleşebilmek, demokratikleştirilme, destekleme kredileri, dirimbilimsel akraba, diseksiyon mikroskop, elektron mikroskobik, flüoresan mikroskobu, ...

19 harfli

akrabalı yetiştirme, akrozom kesecikleri, alfa2-makroglobulin, ameliyat mikroskobu, antimikrobiyal ajan, antimikrobiyal ilâç, Arnavutluk krallığı, arterya akromiyalis, babayanlı akrabalık, bağlı olmayan kredi, bazik kurşun kromat, Berlin duvarı krizi, beta2 mikroglobulin, birincil transkript, birliktelik kredisi, bivalan kromozomlar, demokratikleşebilme, demokratikleştirmek, dermatitis krustoza, dorsosakral vaziyet, dönülemez akreditif, ...

18 harfli

abambulakral bölge, adambulakral bölge, akredite büyükelçi, akrep zehirlenmesi, akromatik iğ iplik, akrozom reaksiyonu, ambulakral ayakçık, anayanlı akrabalık, arterya lakrimalis, aşırı üretim krizi, atasoylu akrabalık, bakır-krom kaplama, BM Genel Sekreteri, boş sandalye krizi, cari hesap kredisi, cinsiyet kromatini, cinsiyet kromozomu, çifte akreditasyon, çok yanlı krediler, demir-krom çizgesi, demir-krom dizgesi, ...

17 harfli

akinetik kromozom, akraba yamyamlığı, akreditif lehdarı, akrobatik soytarı, akronematik kamçı, akseptans kredisi, aksesuar kromozom, allokronik türler, alveoler makrofaj, ambulakral sistem, angulus kranyalis, antidemokratiklik, apeks ossis sakri, apokrin salgılama, asentrik kromozom, Bankroft solucanı, bölgesel istikrar, Bükreş Antlaşması, dakriyosistografi, demokratik eğitim, demokratlaşabilme, ...

16 harfli

akrabalık adları, akrabalık kuramı, akrediter devlet, akridin boyaları, akrobatik atlama, amakrin hücreler, ambulakral bölge, apokrin karsinom, aşırı yakrılânım, Bankroft filarya, Barikatlar kralı, başlangıç ekranı, Birleşik Krallık, böbrek bükrümsel, branşiyokraniyum, bromokrezol moru, bulla lakrimalis, Bürokratik Model, çıkrıkçın ördeği, çok paralı kredi, demokratikleşmek, ...

15 harfli

akorde krediler, akraba evliliği, akredite devlet, akreditif amiri, akrilik aldehit, akrolein deneyi, ambulakral ayak, aşırı sekresyon, Balkan krizleri, cıva (I) kromat, çerçeve kredisi, dakriyoadenitis, dakriyosistitis, demokratikleşme, dendrokronoloji, deskriptif etik, dev kromozomlar, dönen akreditif, döner akreditif, Eflâtun krateri, ekran okuyucusu, ...

14 harfli

ağrılı yakrıca, akridin boyası, akrodermatitis, akrotrofik tip, aktif makrofaj, antidemokratik, antimikrobiyal, aşırı yakrılık, az yağlı krema, balmumlu yakrı, Bankroft kurdu, bokrat araları, bonkrekik asit, bürokratlaşmak, demokratlaşmak, dikrosöliyozis, dil akrabalığı, doku makrofajı, ekran koruyucu, ekran yaz tuşu, eksitosekretor, ...

13 harfli

AB 1965 krizi, adi akreditif, aerosol krema, akraba çıkmak, akraba diller, Akritas planı, alıcı kredisi, area kribroza, aristokratlık, Aşağıbakraçlı, banka kredisi, baryum kromat, belgeli kredi, bilgi kriteri, Biskra çıbanı, biyomikroskop, bizmut kromat, bokrat külahı, bölgesel kriz, bürokratlaşma, çakraz yapısı, ...

12 harfli

akbaba kralı, akraba olmak, akreditasyon, akrep yüreği, akrodekstrin, akromelanizm, ala sakralis, amikroskopik, antimikrobik, aristokratik, Berlin krizi, bokrat börkü, bromokriptin, call kredisi, diskriminant, donmuş kredi, ekskretoryus, ekzokrin bez, endokrin bez, enerji krizi, fakruzaruret, ...

11 harfli

A kromozomu, akrep zehri, akromatopsi, akromotrihi, akronematik, akrosiyanoz, ana kraliçe, anakreontik, apokrin bez, aristokrasi, arkriformis, artukraşmak, Aşağışakran, at akrobatı, B kromozomu, bağlı kredi, bazis krani, borç ikrârı, çıkrıkçılık, çöl şakrağı, demokratlık, ...

10 harfli

açık kredi, akraspedot, akrep gibi, akriflavin, akrobatlık, akrokarpus, akrokordon, akromegali, akropodyum, anakronizm, anî kritik, anizokromi, aristokrat, Asya krizi, avro kredi, aynî kredi, Blitzkrieg, borç krizi, bükrüm ayı, bürokratik, dakriyolit, ...

9 harfli

adenokrom, akrabalıh, akrabalık, Akramiler, akreditif, akrobatik, akromatik, akromatin, akromatoz, akromelik, akromiyon, Akropolis, amikrobik, aminakrin, anakronik, ara kredi, asinkroni, bürokrasi, Çakrazboz, Çakrazova, çıkrancık, ...

8 harfli

akranlık, akranyus, akrenner, akrepler, akresyon, akrobasi, akrolein, akropaki, akrostiş, akşakrak, alakrima, aliökrüz, amsakrin, artukrak, asenkron, bakracik, Bakraçlı, bekrilik, biyokrom, bürokrat, cıkramak, ...

7 harfli

akrania, akridin, akrilik, akrobat, akrolit, akronim, akropol, akrozin, akrozom, akrozon, apokrif, apokrin, bakrana, bükrüce, Çekrice, epikriz, feokrom, fıkracı, fıkrama, Fikriye, fulkrum, ...

6 harfli

akraba, akrıba, akrıbe, akrtın, akruba, bakraç, bakrak, bakreç, bekrel, bokraç, bukran, bükrüç, cekrek, cıkrak, cıkrık, çakrak, Çakraz, çakrım, çıkrık, çokrak, Çokran, ...

5 harfli

akrab, akraç, akral, akran, akrap, akraz, akren, akrep, akrol, akron, akros, akrut, ankri, bekri, bükre, bükrü, çakra, çıkra, ekran, Ekrem, ekrin, ...

4 harfli

akri, fakr, kral, krem, krep, kreş, kril, krit, kriz, krom, kron, kros, krus, okra, okre, ökre

3 harfli

TKR, YKr

2 harfli

Kr

Kelime Ara