İçinde KUA geçen kelimeler

İçinde KUA geçen kelimeler 92 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde KUA geçen kelimeler

25 harfli

Hermite kuadratür formülü, kuaterner, dörtlü bileşik, Lobatto kuadratür formülü, muskulus kuadratus plante, palatokuadratum kıkırdağı

24 harfli

skuamöz hücreli karsinom, tegmen ventrikuli kuarti

23 harfli

kuasi-doğrusal operatör, manyetik kuantum sayısı, tenya ventrikuli kuarti

22 harfli

akuaduktus mezensefali, Rado kuadratür formülü

21 harfli

kuasi-metrik topoloji

20 harfli

kollikuasyon nekrozu, kuadratik eşitsizlik, pulzus kuadrigeminus, spasyum interarkuale

19 harfli

kuadratik fonksiyon, kuatriseps refleksi, merkezli kuadrikler, ventrikulus kuartus

18 harfli

kuasi-Banach uzayı, rami interarkuales, skuama oksipitalis

17 harfli

akuatik organizma, iç kuantum sayısı, kuasi-metrik uzay, os sentrokuartale, skuamöz metaplazi

16 harfli

egzama skuamozum, nükleus arkuatus, skuama frontalis

15 harfli

arterya arkuata, lobus kuadratus, margo skuamozus, sutura skuamoza

14 harfli

kuarslı diorit, kuaterner yapı

13 harfli

akuatik yaşam, dumanlı kuars, kuartan sıtma, kuartik yüzey, kuasi-polinom, linea arkuata, linea oblikua, pars skuamoza

12 harfli

deskuamasyon, kuadrivalent, kuasi-metrik, mikroskuamos, zona arkuata

11 harfli

aeroakuatik, kuadrillion, kuadripleji, kuadrupedal, kuaterniyon, pembe kuars

10 harfli

akuaduktus, akuakültür, kuad vitam

9 harfli

akuaporin, kuadratum, prokuazon, skuamozus

8 harfli

akuamarş, akuarist, arkualis, arkuatus, kuadrant

7 harfli

akuatik, arkuare, kakuang, kuadrik, kuantum, kuarsit, kuartet, kuartil, skuamöz, turkuaz, türkuaz

6 harfli

ekuare, kuadri, kuaför, kuandu, mukuat, skuama, vukuat

5 harfli

kuant, kuark, kuars

4 harfli

akua, kuak

Kelime Ara