İçinde KUS geçen kelimeler

İçinde KUS geçen kelimeler 630 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

kus aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. kus anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde KUS geçen kelimeler

25 harfli

duktus limfatikus dekster, endokard yastık kusurları, fena veya kusurlu kaynama, kristal başkalaşım dokusu, meatus akustikus internus, muskulus bronkoözofagikus, muskulus hiyoepiglottikus, muskulus oblikus aurikula, muskulus oblikus dorsalis, nervus karotikus internus, nervus şiplanknikus mayor, nervus şiplanknikus minor, persiste urakus ligamenti, pleksus intermezenterikus, porus akustikus eksternus, sulkus vena kava kaudalis, taşkın granülasyon dokusu, trunkus vagalis ventralis

24 harfli

arkus dentalis inferiyor, arkus dentalis superiyor, arkus palmaris profundus, deri kırılganlığı kusuru, düzensiz sıkı bağ dokusu, kulakçık bölme kusurları, muskulus brakiosefalikus, muskulus sternosefalikus, nervus iliohipogastrikus, nervus şiplanknikus imus, nükleus suprakiazmatikus, pedikulus arkus vertebra, persiste sağ arkus aorta, porus akustikus internus, Streptokokkus agalaksiya, sulkus intertuberkularis, sulkus ruminoretikularis, traktus mamillotalamikus, trunkus korporis kallozi, trunkus vagalis dorsalis

23 harfli

ağzının kokusunu çekmek, akustik artış artifaktı, akustik gölge artifaktı, altın leğene kan kusmak, diskus intervertebralis, düzenli sıkı bağ dokusu, elastik kıkırdak dokusu, hiyalin kıkırdak dokusu, kalıcı urakus ligamenti, Kusmaull-Maierhastalığı, kusurlu epitel gelişimi, muntazam sık bağ dokusu, nervus torasikus longus, sakkus sekus ventrikuli, sinus oblikus perikardi, sulkus korporis kallozi, sulkus vena umbilikalis, torakopagus parazitikus, trunkus brakiosefalikus, trunkus kostoservikalis, tubuloalveol mukus bezi

22 harfli

(birine) kan kusturmak, ağır gebelik kusmaları, hürmette kusur etmemek, kalıcı sağ arkus aorta, lemniskus trigeminalis, mukus retensiyon kisti, safralı kusma sendromu, sulkus intermammariyus, traktus spinotalamikus, trunkus vagosimpatikus, uykusu başına sıçramak, yara izi telcil dokusu

21 harfli

arkus palatofaringeus, elektro akustik gitar, funikulus spermatikus, kahverengi yağ dokusu, karıncık bölme kusuru, kusur bildirme süresi, kusurlu doku gelişimi, lamina arkus vertebra, muskulus antitragikus, prosessus zigomatikus, Sulkus dorsalis penis, sulkus ektomarginalis, telli kıkırdak dokusu, tilki uykusuna vermek, tilki uykusuna yatmak, trunkus lingofasyalis

20 harfli

coşkusal aşırı tepki, durdurulmaz kusmalar, “kussmaul” belirtisi, muskulus digastrikus, muskulus zigomatikus, nervus hipogastrikus, nükleus subtalamikus, nükleus supraoptikus, pleksus miyenterikus, pleksus pankreatikus, prosessus tentorikus, retiküler bağ dokusu, su biriktirme dokusu, sulkus hipotalamikus, sulkus m. brakiyalis, telli-kıkırdakdokusu, trunkus intestinalis

19 harfli

akustik ses bilgisi, arkus palatoglossus, barut kokusu gelmek, biçimsizlik korkusu, bronkus prinsipalis, coşkusal bağımlılık, diskus embriyonalis, diskus interkalatus, diskus nervi optisi, duktus pankreatikus, gök gürleme korkusu, iskelet kası dokusu, lemniskus lateralis, lemniskus mediyalis, limfonodus ovarikus, nervus masseterikus, paries labirintikus, pleksus prostatikus, resessus elliptikus, sulkus ekstensoryus, sulkus obturatoryus, ...

18 harfli

açın uykusu gelmez, akustik ses bilimi, angulus işiyadikus, diskus artikularis, folikulus ovarikus, granülasyon dokusu, kapalı yer korkusu, kul kusursuz olmaz, kusturucu tartarat, kusurlu kemikleşme, nervus zigomatikus, pleksus kardiyakus, pleksus timpanikus, pleksus ureterikus, ramus masseterikus, ramus pankreatikus, sakkus konjunktiva, sulkus endorinalis, trunkus pulmonalis, trunkus simpatikus, uykusu derin olmak, ...

17 harfli

akustik bas gitar, anulus timpanikus, arkus zigomatikus, bronkus trakealis, coşkusal davranış, coşkusal güvenlik, coşkusal olgunluk, coşkusal saplanım, ekinokokkus kisti, gönderimin kusuru, kalıtsal kusurlar, Kusmaullhastalığı, margo mezovarikus, muskulus tragikus, nervus iskiadikus, nervus oftalmikus, nervus timpanikus, nükleus torasikus, pleksus enterikus, pleksus hepatikus, ramus zigomatikus, ...

16 harfli

akustik inceleme, arkus alveolaris, arkus terminalis, beyaz yağ dokusu, çift arkus aorta, duktus hepatikus, duktus koledokus, duktus torasikus, erinimce korkusu, esmer yağ dokusu, hiyatus aortikus, Kussmaul solunum, kusturucu toksin, kuşkusu kalmamak, lakus lakrimalis, muskulus ilyakus, müköz bağ dokusu, nervus işyadikus, nodus limfatikus, otalanma korkusu, paries karotikus, ...

15 harfli

akar su korkusu, arkus işyadikus, arkus tendineus, coşkusal toyluk, dönelge korkusu, duktus sistikus, edizlik korkusu, ilkbahar dokusu, kapanak tutkusu, kapanım korkusu, kıkırdak dokusu, konuşma korkusu, kötü ter kokusu, kusturgu-ötrükr, lobus torasikus, müterâfik kusûr, nervus frenikus, öfkesini kusmak, öğürümsüz kusum, özümleme dokusu, parıltı korkusu, ...

14 harfli

akustik etiket, anababa kokusu, apeks kuspidis, arkus kostalis, arkus vertebra, benekli kuskus, boşluk korkusu, coşkusal ortam, düz kas dokusu, gevşeme kusuru, karınca uykusu, kokuşma kokusu, kuskuna kuvvet, kuskunu çıkmak, kuskunu kopmak, kuskus çorbası, kusturucu ilaç, kusturum bilim, kusurlu oluşum, mekân akustiği, meydan korkusu, ...

13 harfli

akustik gitar, araba korkusu, arkus hemalis, coşkusal uyma, çalma korkusu, çiğit kuskusu, deniz korkusu, destek dokusu, epitel dokusu, gaflet uykusu, güneş korkusu, içyapı kusuru, kaçma kuşkusu, kalıcı urakus, kaynak kusuru, kokusal imler, kokusal marka, kokusu çıkmak, koltuk kokusu, kuskunu düşük, kuskus pilavı, ...

12 harfli

ağrı korkusu, alan korkusu, aponörotikus, ateş korkusu, besi dokusuz, besi korkusu, bikuspitalis, çene tutkusu, epigastrikus, epiglottikus, hava korkusu, ışık korkusu, iğne korkusu, kemik dokusu, kişi korkusu, korun dokusu, kriptoniskus, kusgun urmak, kuskusgiller, kusturabilme, kustürelemek, ...

11 harfli

açık urakus, ağı korkusu, ağız gokusu, ağız kokusu, arkus aorta, aşırı kusum, besi dokusu, can korkusu, coşkusuzluk, digastrikus, ekinokokkus, ensefalikus, fokuslanmak, ışı korkusu, kan korkusu, kara kusmuk, kent dokusu, kıl korkusu, koku kusuru, kondriyakus, korkusuzluk, ...

10 harfli

A-C kusuru, ağır kusur, asteriskus, bağ dokusu, besidokusu, dekussasyo, dekussatus, epiploikus, fokuslamak, fokuslanma, gen lokusu, güz dokusu, kan dokusu, kan kusumu, kardiyakus, kas dokusu, kış uykusu, kokusuzluk, korkusuzca, kusabilmek, kusayazmak, ...

9 harfli

akustikus, bağdokusu, bazilikus, bezdokusu, dekussare, elastikus, eliptikus, enterikus, fokuslama, gastrikus, glottikus, hepatikus, işyadikus, kan kusma, karotikus, kasdokusu, koledokus, kusabilme, kusayazma, Kuskuncuk, kuskunnük, ...

8 harfli

aortikus, Balkusan, cılkusuz, coşkusal, coşkusuz, dekussat, frenikus, fukuslar, iridikus, karpikus, korkusuz, kusaklık, kusetmek, kuskuluk, kuskunlu, kuskuslu, kuslamak, kusturan, kusturgu, kusturma, kusturuş, ...

7 harfli

akustik, antikus, bronkus, dokusan, dokusuz, flokkus, içkusur, ilyakus, kokusal, kokusuz, kolikus, konikus, kusağan, kusamba, kuseğen, kuskusa, kustüre, kusundu, kusuntu, kusurlu, oblikus, ...

6 harfli

diskus, fuskus, harkus, hirkus, kerkus, kusgun, kushun, kuskak, Kuskan, kuskun, kuskus, kuskut, kusmak, kusmek, kusmuk, kuspis, kustik, kusura, lokusa, makkus, otikus, ...

5 harfli

arkus, askus, bokus, dokus, fokus, inkus, kukus, kusag, kusağ, kusah, kusak, kusek, kusgu, kusgü, kusku, kusma, kusôr, kuspa, kustu, kusuk, kusum, ...

3 harfli

kus

Kelime Ara