İçinde KUY geçen kelimeler

İçinde KUY geçen kelimeler 654 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

kuy aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. kuy anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde KUY geçen kelimeler

25 harfli

(birinin) kuyusunu kazmak, çay kenarında kuyu kazmak, heteroserk kuyruk yüzgeci, homoserkal kuyruk yüzgeci, katır kuyruğu gibi kalmak, kuyruğu tava sapma dönmek, kuyruklu yıldız çekirdeği, toprak renkli kuyrukkakan, uzun kuyruklu balıkgiller, uzunkuyruklu-maymungiller, yansızlıkta kuşkuya düşme, yazım kuyruklayıcı süreci, yele ve kuyruk distrofisi

24 harfli

ak kuyruk sokumlu ebabil, beyaz tepeli kuyrukkakan, kara kulaklı kuyrukkakan, kara-kulaklı kuyrukkakan, kuyrukluyıldız çekirdeği, kuyruksuz iki yaşamlılar, sivri kuyruk kaya balığı, uzun kuyruklu baştankara, uzun-kuyruklu baştankara, uzunkuyruklu-balıkgiller, uzunkuyruklumaymungiller, yılanın kuyruğuna basmak

23 harfli

difiserk kuyruk yüzgeci, düzensiz kuyruklugiller, düzensiz-kuyruklugiller, eğreti kuyruk tez kopar, homoserk kuyruk yüzgeci, kedilerin yağlı kuyruğu, kuyruk sokumu sinirleri, kuyruklu iki yaşamlılar, sivri kuyruklu makropod, uzunkuyruklu-baştankara, uzunkuyruklubalıkgiller, yelpaze kuyruklu bülbül, yuvalı çubukkod okuyucu

22 harfli

akbant kuyruklu kartal, dananın kuyruğu kopmak, dikensiz tilki kuyruğu, gallet kuyusuna gitmek, ipek kuyruk kuşugiller, ipek-kuyruk-kuşugiller, kuyruk sokumu omurları, kuyrukluyıldız kuyruğu, kuyu duvarlandırılması, takırdayan kuyrukkakan, zemzem kuyusuna işemek

21 harfli

ak sırtlı kuyrukkakan, arslan kuyruklu makak, dikenli akrep kuyruğu, domuz kuyruklu maymun, domuz-kuyruklu maymun, gizli kuyruklu tinamu, gizli-kuyruklu tinamu, ipek-kuyrukkuşugiller, kara sırt kuyrukkakan, kısa kuyruk hastalığı, kuyruklanmış yazdırma, kuyruklu yarasagiller, kuyrukluyıldız aylası, kuyu fırın eşitlemesi, kuyudan adam çıkarmak, sıçan kuyruklu maggot, sığır kuyruğu (bitki), siyah kuyruklu çırçır, tek kuyruklu p değeri, uzun kuyruklu kolibri, uzun-kuyruklu kolibri, ...

20 harfli

ak kuyruklu kız kuşu, aslan kuyruklu makak, aslan-kuyruklu makak, burgu kuyusu basıncı, burgu kuyusu bölgesi, dik kuyruklu ötleğen, diken kuyruklu agama, diken-kuyruklu agama, dokuya eşdeğer madde, iğne ile kuyu kazmak, kırlangıçkuyruğu diş, kısa kuyruklu maymun, kısa-kuyruklu maymun, kısrak kuyruğugiller, kuyruk alt sinir ağı, kuyruk sokumu kemiği, kuyruk üst sinir ağı, kuyruklu yıldız başı, kuyruklu yıldız saçı, kuyruksallayangiller, kuyruksallıyangiller, ...

19 harfli

at kuyruğu nöritisi, benekli kazıkkuyruk, bokuyla kavga etmek, dağ kuyruksallayanı, derin uykuya dalmak, ebedî uykuya dalmak, eşeğin kuyruğu gibi, farekuyruğu testere, havalandırma kuyusu, kaydı kuydu olmamak, kılkuyruk bağırtlak, kızılca kuyrukkakan, kuyruklu kelebekler, kuyruklu kurbağagil, kuyrukluyıldız başı, kuyrukluyıldız saçı, kuyruksokumu kemiği, kuyuntu (Doğaçlama), optik damga okuyucu, sarı kuyruksallayan, sarıkuyruk istavrit, ...

18 harfli

adam taşıma kuyusu, ak kuyruk sallayan, ak kuyruklu kartal, ak kuyruklu soreks, ak-kuyruklu kartal, ak-kuyruklu soreks, artezyen kuyu suyu, bahçe kızılkuyruğu, basınçlı su kuyusu, bataklık atkuyruğu, dikenkuyrukluagama, elektronik okuyucu, halıdokuyan çiçeği, kırmızı lir kuyruk, kuyruk ucu nekrozu, kuyrukluyıldız, ky, Nijerya lir kuyruk, püskül kuyruklular, Sığırkuyruğugiller, tilkikuyruğugiller, uzun kuyruklu kedi, ...

17 harfli

ak kuyruksallayan, akkuyruk sallıyan, akkuyruklu kartal, alaca kuyrukkakan, burgu kuyusu suyu, çekiver kuyruğunu, güdük kuyruklular, hava çıkış kuyusu, hava giriş kuyusu, ipek kuyrukgiller, kaya kuyrukkakanı, kırlangıç kuyruğu, kuyruğu titretmek, kuyruklu buyrultu, kuyruklu çamurluk, kuyruksu kabarcık, Kuyulu temelatımı, püskülkuyruklular, sıçrarkuyruklular, tül kuyruklu beta

16 harfli

araştırma kuyusu, atkuyruğu yağmak, ayın kuyun etmek, çatal kuyruk yem, çayır it kuyruğu, çöl kuyrukkakanı, ipek kuyruk kuşu, ipek-kuyruk kuşu, kara kızılkuyruk, kılıçkuyruklular, kılkuyruk balığı, kılkuyruk ördeği, kırlangıçkuyruğu, kısa kuyruklular, korkuya kapılmak, kuyruğunu kısmak, kuyruk sinirleri, kuyruklar kuramı, kuyruklu kelebek, kuyruklu kurbağa, kuyruklu tromboz, ...

15 harfli

artezyen kuyusu, at sivrikuyruğu, atkuyruğugiller, Baltacıkuyucağı, boz kuyrukkakan, çayır atkuyruğu, dabırcaklı kuyu, ekran okuyucusu, ev kızılkuyruğu, ev-kızılkuyruğu, ipek-kuyrukkuşu, itin kuyruğunda, kamçı kuyruklar, kuyruk miyazisi, kuyruk omurları, kuyruk sallamak, kuyruklu dirsek, kuyruklu piyano, kuyruklu sarraf, kuyruklu yarasa, kuyruklu yıldız, ...

14 harfli

al kuyrukkakan, aralan kuyruğu, arslan kuyruğu, çembersel kuyu, çıkarma kuyusu, dev at kuyruğu, dolgu içkuyusu, ekşitme kuyusu, Halifekuyucağı, kamçı kuyrukça, Karaağaçkuyusu, kısrak kuyruğu, korkuya kesmek, kuşkuya düşmek, kuyruğa girmek, kuyruğa koymak, kuyruğu dikmek, kuyruk bezleri, kuyruk bulamak, kuyruk ışıtacı, kuyruk sapması, ...

13 harfli

askuya çıkmak, Aşağıkarakuyu, at kuyrukları, atkuyruğu otu, Baklankuyucak, batman kuyruk, belge okuyucu, Büyükkarakuyu, çıktı kuyruğu, deneme kuyusu, düğün okuyucu, keler kuyruğu, kısa kuyruklu, kıvrık kuyruk, köpek kuyruğu, köprü kuyruğu, kuyruğa almak, kuyruk çekmek, kuyruk doğumu, kuyruk halatı, kuyruk kapağı, ...

12 harfli

Arslankuyusu, aslankuyruğu, Aşağıbozkuyu, Aşağıkuyucak, batırma kuyu, Burçkarakuyu, burgu kuyusu, çatal kuyruk, dokuyabilmek, domuzkuyruğu, fare kuyruğu, gayya kuyusu, harf kuyruğu, kamçı kuyruk, kart okuyucu, katırkuyruğu, kepçe kuyruk, kılıç kuyruk, kireç kuyusu, köpekkuyruğu, kuyluşturmak, ...

11 harfli

Aşağıkuyulu, ateş kuyruk, çatalkuyruk, Çınarlıkuyu, Denizkuyusu, dokuyabilme, dokuyuculuk, düzme kuyan, farekuyruğu, göz kuyruğu, hava kuyusu, İncirlikuyu, kama kuyruk, kamçıkuyruk, Kamışlıkuyu, Kapaklıkuyu, kayıt kuyut, kedikuyruğu, kılıçkuyruk, Kızılcakuyu, kızılkuyruk, ...

10 harfli

Ahırlıkuyu, at kuyruğu, Balkuyumcu, Başkuyucak, Çalkuyucak, dinli kuyu, doğal kuyu, donma kuyu, Eriklikuyu, im okuyucu, Kadıkuyusu, kar kuyusu, Karacakuyu, karakuyruk, Keçikuyusu, kesme kuyu, kıl kuyruk, Kumkuyucak, kuşkuyruğu, kuyruğuölü, kuyruğuörü, ...

9 harfli

ak kuyruk, Arıkuyusu, atkuyruğu, Benlikuyu, bizkuyruk, Borukkuyu, Çiftekuyu, Çimenkuyu, Çukurkuyu, Damlakuyu, Demirkuyu, Derinkuyu, dikkuyruk, Dumlukuyu, eğik kuyu, Fatmakuyu, fıskuyruk, Gökçekuyu, Gözlükuyu, İskankuyu, itkuyruğu, ...

8 harfli

akkuyruk, ana kuyu, Derekuyu, dokuyucu, Eğrikuyu, İkizkuyu, Karakuyu, Kırkkuyu, Kocakuyu, kör kuyu, kuylamak, Kuymaklı, kuyröğlü, kuyrucuk, kuyrugli, kuyruğul, kuyruklu, Kuytucak, kuytuluk, Kuyualan, Kuyubaşı, ...

7 harfli

Acıkuyu, Akkuyaş, anakuyu, Başkuyu, Belkuyu, Beşkuyu, Bozkuyu, Çatkuyu, Çaykuyu, dokuyuş, Gökkuyu, Gürkuyu, iç kuyu, İkikuyu, Kilkuyu, Körkuyu, Kumkuyu, kuyacak, kuyızma, Kuyluca, kuyrölü, ...

6 harfli

Akkuyu, akuyuz, içkuyu, kuyguç, kuyiça, kuyluç, kuyluk, Kuylus, Kuyluş, kuymah, kuymak, kuymçi, kuyrıg, kuyroh, kuyruğ, kuyruk, kuytak, kuytal, kuytuk, kuytul, kuyucu, ...

5 harfli

kuyak, kuyan, Kuyaş, kuyaz, kuyıs, kuyis, kuyle, kuyli, kuylu, kuyma, kuynu, kuytu, kuyum

4 harfli

kuyi, kuyu, ukuy

3 harfli

kuy

Kelime Ara