İçinde LAM geçen kelimeler

İçinde LAM geçen kelimeler 8059 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

lam aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. lam anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde LAM geçen kelimeler

25 harfli

(birini) teneşir paklamak, arkasından atlı kovalamak, aşırı saldırgan fiyatlama, bağırsak kaplamalı tablet, basamaklı taşlama yöntemi, bedensel yapı sınıflaması, belirtisiz isim tamlaması, bir selam bin hatır yapar, birikimli toplam sınaması, bütçe sınırlaması doğrusu, çekirdek bağlama enerjisi, çikolata kaplamalı tablet, değerlemede ortalama eder, denetim masası uygulaması, deoksi-adenozil-kobalamin, Devlet Planlama Teşkilatı, dış ticaret kısıtlamaları, doğrudan erişimli saklama, elektrikli kaplama çekici, elektriksiz nikel kaplama, elini veren kolunu alamaz, ...

24 harfli

ağa düşürücü reklamcılık, ağlamakla yâr ele girmez, akral yalama dermatitisi, alttoplamsal küme işlevi, anlamsız doğruluk değeri, art zamanlı anlam bilimi, atlama ipi (sıçrama ipi), başını bir yere bağlamak, Bayesçi model ortalaması, belirtili isim tamlaması, bir baltaya sap olamamak, bireysel alan kotalaması, birleşik olarak anlamsız, bulamaçsal kızıl damarlı, burnunun direği sızlamak, can damarından yakalamak, coğrafya boylamı, boylam, Cutter sınıflama yöntemi, cüstelemek, (custalamak), çinko kaplama çelik boru, çinko kaplama demir boru, ...

23 harfli

(birine) kavuk sallamak, (birinin) anası ağlamak, (her şeye) baş sallamak, açık gözenekli cilalama, aktif temelli pazarlama, Anastomous lamelligerus, Aphyosemion flamentosum, ardından atlı kovalamak, aylık ortalama sıcaklık, Bacon sınıflama yöntemi, bağırsak bağlama deneyi, bağlamsal yüklem tanımı, Balamuthia mandrillaris, başına karalar bağlamak, başlık bağlama proteini, belirtisiz ad tamlaması, bilgi saklama yoğunluğu, birden patlamalı kapçık, cezaları toplama kuralı, cümle tamamlama (testi), çarpım ilingesel dolamı, ...

22 harfli

(birini) gafil avlamak, açıklama seslendirmesi, ağ ortamı reklamcılığı, ağlama duvarına dönmek, ağzını dilini bağlamak, akıl hocalığı taslamak, alınganlık sabuklaması, Anastomus lamelligerus, anlamlı sayamak yitimi, arkasını sağlama almak, Auswitch toplama kampı, bağlamsal eklem tanımı, bağlamsal işlev tanımı, balık yumurtlama alanı, başlama duruşu (çıkış), başlama vuruşu projesi, belirtili ad tamlaması, biçim tamamlama ölçeri, birlikte anlamlı deyim, bulamaçsal kızıl damar, burulma yaylı askılama, ...

21 harfli

açık kangal tavlaması, ağırlıklama katsayısı, altmışaltıya bağlamak, alttoplamsal gönderim, anlamdaş ~ eş anlamlı, anlamsızlık tiyatrosu, ayarlama devingenleri, başlama düzenleyicisi, bilgisayara uyarlamak, biryapımlı karbonlama, bitkinlik sabuklaması, bölütleyici tanımlama, bulamaçlı kızıl damar, cücüksel doku aşılamı, çoğaltılamayan mallar, çokbilmişlik taslamak, dans düzeni notlaması, dar anlamda para arzı, dışa patlamalı abanık, dışalım sınırlamaları, dışıl dolaysız toplam, ...

20 harfli

Abel toplama yöntemi, açık (gergin) atlama, açıklama müzekkeresi, adezyo intertalamika, agraf uygulama pensi, akli başuna toplamak, aktarılamayan haklar, alım satım patlaması, alın damarı çatlamış, Allah selamet versin, anlamlandırılabilmek, anlamsızlaştırabilme, antijen bağlama yeri, apışçıl üdük ağızlam, asit hamurla paklama, asitli derin dağlama, aşırı balık stoklama, ayarlama eşitsizliği, ayrımsal kataloglama, bağlantılı sınıflama, başçıl özlekli dolam, ...

19 harfli

alalama renklenmesi, alt Darboux toplamı, alt dönüşül tavlama, alternat uygulaması, alüminyumla sırlama, anakent tasarlaması, anıklama çımkırtımı, anlam bayağılaşması, anlamlandırılabilme, anlamlılık sınaması, anlamsızlaştırılmak, arayıp da bulamamak, Aulopus filamentous, Avrupa Parlamentosu, ayrıntılı sınıflama, bağlam değiştirmesi, bağlamsal ad tanımı, Barbus filamentosus, Barış Uygulama Gücü, basamaklı sayıtlama, Beer-Lambert yasası, ...

18 harfli

abanıkta soluklama, açık uçlu kiralama, açıklama örnekçesi, açınıkta soluklama, açkılama tekerleği, adlandırma bağlamı, ağırlıklı ortalama, ağlamak para etmez, ahretlik yoklaması, akli başa toplamak, alev gibi parlamak, alfabetik sıralama, algılama gecikmesi, algılama sağırlığı, allameicihan olmak, allamelik taslamak, alttoplamsal işlev, anlamdaşlar bilimi, anlamlandırabilmek, anlamsızlaşabilmek, anlamsızlaştırılma, ...

17 harfli

abecesel sıralama, açılma sıralaması, ağ ortamı reklamı, ağzını yansılamak, ağzını yanşalamak, ağzını yavşalamak, akaçlama galerisi, akşam boccalaması, aktif bağışıklama, akyuvar yıvgalamı, al-kaplama süreci, alelade pazarlama, anamalcı planlama, anlam çözümlemesi, anlam genişlemesi, anlam kötüleşmesi, anlam örneksemesi, anlambilim hatası, anlamdaş deyimler, anlamlandırabilme, anlamlılık düzeyi, ...

16 harfli

abalama gabalama, açıklama belgesi, açıklama cümlesi, açıklama vektörü, açıklama yöntemi, açımlamalı basım, adını bağışlamak, Afrika lamantini, agulama basamağı, ağlayıp sızlamak, ahireti boylamak, akrobatik atlama, alam taram olmak, alan sınırlaması, algılama teorisi, alkaliIi dağlama, allamak pullamak, altın yaldızlama, anlam aykırılığı, anlam benzerliği, anlam dereceleri, ...

15 harfli

açıklama çoğulu, açıklama yapmak, açıklama yazısı, açkılama cebiri, afyonu patlamak, ağalık taslamak, ağız yanışlamak, ağız yanşalamak, ağız yassılamak, ağlamaklı olmak, ağlamsı ağlamsı, ağzını bağlamak, ağzını koklamak, ağzını toplamak, aile planlaması, alametifarikalı, alan kotalaması, Alaska malamutu, alfa çarpanlama, allame kesilmek, alttan ışıklama, ...

14 harfli

(lamda) ölçütü, açık yargılama, adıl tamlaması, adına imzalama, ağız yaşalamak, ağlamalı olmak, ağzım sallamak, ahenk sağlamak, aklama belgesi, alaman çıplağı, alamana ağları, alaminüt yemek, alanlama fiili, alaşım kaplama, alazlama olmak, alazlı kaplama, alazlı tavlama, alkış toplamak, amilen koklama, anlam bilimsel, anlam çıkarmak, ...

13 harfli

açılı kaplama, ad sıralaması, adımlı atlama, ağırlama günü, ağız koklamak, ağız sallamak, ağız yaslamak, ağız yoklamak, ağlama duvarı, ağlamış yüzlü, ağlamsı olmak, aklam-ı sitte, alaman gaşığı, alaman kınası, alamangumpili, alamankazması, alametifarika, Alamut Kalesi, alay bağlamak, aleykum selam, alg patlaması, ...

12 harfli

ad tamlaması, ağaç kaplama, ağaç yaslama, ağız avlamak, ağızlıklamak, ağustoslamak, ahd bağlamak, alan bağlamı, alev lambası, aleykömselam, aleykümselam, allam sellem, allameicihan, altasıralama, ambalajlamak, amonyaklamak, anahtarlamak, and saklamak, anguşuklamak, anlam bilimi, anlam birimi, ...

11 harfli

açık oylama, açıklamalık, ad bağlamak, afarızlamak, aforozlamak, afuruzlamak, ağırlıklama, ağlamasımak, ağlamsınmak, ahırlamadık, akkor lamba, al bağlamak, alamana ağı, alamançarkı, alamerdinli, alaşımlamak, alavuzlamak, alıntılamak, alilaminler, altışarlama, altyazılama, ...

10 harfli

abcallamak, Abdüsselâm, açıklamalı, afaralamak, afkırlamak, aforozlama, afsanlamak, afsunlamak, afyonlamak, ağlamaklar, ağlamsamak, ağlazlamak, ağmanlamak, ağrın alam, ağşamlamak, ağşarlamak, ahbunlamak, ahpunlamak, ahşamlamak, ak paklama, akortlamak, ...

9 harfli

aballamak, abanlamak, abcalamak, abohlamak, abuhlamah, abuklamak, abutlamak, acaplamak, acarlamak, acéblamak, acıklamak, açarlamak, açıklamak, açımlamak, açkılamak, adağlamah, adahlamah, adaklamak, adımlamak, adlamalık, afallamak, ...

8 harfli

aarlamak, abalamah, abalamak, abalamut, abohlama, abuklama, acılamak, açıklama, açımlama, açkılama, adaklama, adalamak, adımlama, afalamak, afallama, aglamsuh, agulamak, ağaçlama, ağalamak, ağarlama, ağılamak, ...

7 harfli

acablam, acılama, açılama, adlamak, agalama, aglamak, agulama, ağılama, ağlamak, ağlamsı, ağlamuk, ahlamak, aklamak, alalama, alamadı, alamana, alamanı, alamaşa, alambaç, alambaş, alamedi, ...

6 harfli

adlama, ağlama, ahlama, aklama, alamaç, alamah, alamak, alaman, alamaş, alamat, alamet, alamık, alamit, alampa, alamuh, alamuk, Alamut, allama, allame, anlama, aşılam, ...

5 harfli

adlam, aklam, alama, allam, anlam, balam, dilam, dolam, ellam, éylam, flama, galam, hulam, i`lâm, ihlam, islâm, kalam, kelam, laman, lamba, lâmcı, ...

4 harfli

ilam, lama, lame, lami, olam, ulam

3 harfli

lam

Kelime Ara