İçinde LAMİ geçen kelimeler

İçinde LAMİ geçen kelimeler 173 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

lami aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. lami anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde LAMİ geçen kelimeler

25 harfli

deoksi-adenozil-kobalamin, lamina limitans anteriyor, trihidroksietilamin oleat

24 harfli

fosfatidiletanolamin, PE, lamina koroidokapillaris, lamina perforata nazalis, lamina septi telensefali, stria habenularis talami, traktus mamillotalamikus

23 harfli

karbonilamil reaksiyonu, lamina fibroretikularis, laminar kortikal nekroz, mekamilamin hidroklorür, naftilamin kahverengisi, nitrozohidroksilaminler, nüklei laterales talami, resessus interlaminares

22 harfli

epizootik klamidiyozis, Klamidya poliartritisi, lamina perpendikularis, traktus spinotalamikus

21 harfli

klamidiyal yavru atma, lamina arkus vertebra, lamina prevertebralis, lamina spiralis ossea, trietanolamin stearat

20 harfli

adezyo intertalamika, kanatlı klamidyozisi, Klamidya enfeksiyonu, lamina suprakoroidea, nükleus subtalamikus, sulkus hipotalamikus, suprakoroidal lâmina

19 harfli

beta kloroalkilamin, lamina episkleralis, lamina horizontalis, lamina pretrakealis, trietanolamin oleat, triklorotrietilamin

18 harfli

Carcharhinus lamia, diaseton akrilamit, lamina membranasea, lamina pariyetalis, nitrozodimetilamin, triizopropanolamin, trimetilamin oksit

17 harfli

çekirdek lâminası, hidroksikobalamin, hidroksokobalamin, lamina terminalis, lamina visseralis, nitrozodietilamin, trimetilamin azot

16 harfli

imidazoletilamin, isotripropilamin, lamina bazilaris, lamina femoralis, lamina orbitalis, lamina vaskuloza, nitrodimetilamin, retiküler lamina

15 harfli

lamina eksterna, lamina kribroza, lamina limitans, lamina profunda, metilmelaminler, siyanokobalamin, sülfanilamitler, trikloromelamin

14 harfli

alaminüt yemek, balamitşerbeti, flâmingogiller, katekolaminler, lamina bazalis, lamina fibrosa, lamina interna, lamina modioli, lamina propria, metilkobalamin, monoetanolamin, nükleer lâmina

13 harfli

Bufo calamita, feniletilamin, hidroksilamin, lamina lucida

12 harfli

asetazolamid, bazal lamina, Bufocalamita, klamidiyozis, lamina densa, lamina omazi, lamina tekti, lamina tragi, laminar akım, laminer akım, metakrilamid, sülfanilamid, sülfanilamit, telsi lâmina, triallilamin, tribütilamin, trimetilamin, zoksazolamin

11 harfli

alilaminler, delaminasyo, difenilamin, diklamideik, dimetilamin, hipotalamik, kalamistrum, katekolamin, klâmidospor, lamina alba, lamina nuhe, lamina nuke, lâmina rara, laminektomi, metazolamit, n-butilamin, Panislamizm, penisilamin, salisilamit, trietilamin

10 harfli

doksilamin, etanolamin, monoklâmit, naftilamin, neokalamin

9 harfli

bütilamin, fenilamin, İslamiyet, Klamidyoz, kobalamin, Lamiaceae, laminarin, laminarya, laminated, laminitis, lamivudin, Melamilik, metilamin, niyalamid, pirilamin, talamikus

8 harfli

alaminüt, flamingo, Klamidya, laminant, lâminler, ludlamit, pallamin, prolamin

7 harfli

Balamir, filâmin, kalamia, kalamin, kalamit, laminer, lâminin, melamin

6 harfli

alamit, İslami, Kelâmi, Lâmiha, lamina, lamise, Lâmiye, melami, selâmi

5 harfli

Lâmia, Lâmih, Lamiu

4 harfli

lami

Kelime Ara