İçinde LEY geçen kelimeler

İçinde LEY geçen kelimeler 1359 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ley aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ley anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde LEY geçen kelimeler

25 harfli

(birinin) aleyhine dönmek, akımölçümsel eşdeğerleyim, bölümleyici yüklem kümesi, bütünleyici benlik kuramı, dengeli sütsü temizleyici, düzelgeli ilerleyen tince, engelleyici fiyatlandırma, eşleşmeyi engelleyen ajan, hava basacı düzenleyicisi, HDEK yoladı betimleyicisi, heceleyerek okuma yöntemi, Lashley`in atlama tahtası, mahalleyi ayağa kaldırmak, tepretkisel söyleyemezlik, uyarlanabilir bekleyişler, üfleyici doğrama makinesi, üretilen çözümleyici küme

24 harfli

almaç engelleyicisi ilaç, almaşık çözümleyici küme, biçimleyici bilgi kuramı, bilgi yordam yükleyicisi, bölütleyici yapılaştırma, bulgu belgesini tümleyen, eden bulur, inleyen ölür, etki alanı denetleyicisi, fil dişi kuleye çekilmek, H1 almaç engelleyicileri, H2 almaç engelleyicileri, Hemmerle-Hartley formülü, ısınım işleysel eşdeğeri, iletkenlik eşdeğerleyimi, işleyimsel yapım yöntemi, kaleyi içinden fethetmek, karından söyleyen=karnaz, Lindley-Smith tahmincisi, niceleyicinin boş geçişi, niceleyicinin etki alanı, soğuk asitli temizleyici, ...

23 harfli

(bir iş) aceleye gelmek, (bir şey) aleyhe dönmek, Astley-Coper belirtkisi, davranışsal bekleyişler, düzenleyici birleştirim, genleyen soluman ergimi, İç Afrika evcil leyleği, iç-Afrika evcil leyleği, ihracat aleyhine eğilim, iletkisel söyleyemezlik, işleyimsel krom kaplama, kaplama ekleyici makine, kemikleyen faslak benek, oksitsizleyici atmosfer, otomatik dengeleyiciler, örgütlü işleyim bölgesi, özel oyun denetleyicisi, selamünaleyküm kör kadı, Süleymaniye medreseleri, süsleyici nikel kaplama, tikel-evetleyici önerme, ...

22 harfli

akışkanlar işleybilimi, belirleyici örnekbiçim, betimleyici sayımbilim, “broca” söyleyemezliği, Cooley-Prescott modeli, çırpınma önleyici ilaç, destekleyici oyuncular, düzenleyici sayışımlar, elektriksel işleybilim, gaz dolaşım önleyicisi, görümsel söyleyemezlik, günde ikileyen (gezik), günlük görüntüleyicisi, güvenlik belirleyicisi, irinleyensel pürtük ur, küçük işleyim, bölgesi, “leyden-mœbius” örneği, niceleyici değillemesi, öğreti düzenleyicileri, örneksel görüntüleyici, patlatma süreyleyicisi, ...

21 harfli

başlama düzenleyicisi, betimleyici araştırma, bölütleyici tanımlama, çoğunluk niceleyicisi, dolambaçlı kümeleyici, engelleyici pazarlama, halkbilim derleyicisi, immünojen belirleyici, karışım düzenleyicisi, leyleği havada görmek, leyleğin attığı yavru, niceleyicinin kapsamı, nitrürleyici atmosfer, özekkaçlı düzenleyici, pıhtılaşmayı önleyici, televizyon izleyicisi, topaklanmayı önleyici, üçte ikileyen (gezik), varoluşsal niceleyici, yankılanımlı eşleyici

20 harfli

alkalili temizleyici, Alman İşleyim Ölçünü, Astley-Coper benğisi, basınç düzenleyicisi, destekleyici izlence, dizileyici kesimleme, durduraç düzenleyici, düzenleyici hesaplar, düzenleyici kurumlar, eniyileyici tahminci, eyerleyip beyerlemek, ezberleyerek öğrenme, genlik çözümleyicisi, ileri gözetleyicilik, itizleyip petizlemek, izleyici araştırması, “leyden-mœbius” savı, oksitsizleyici ortam, Paley—Wiener teoremi, pano görüntüleyicisi, rasyonel bekleyişler, ...

19 harfli

anjiyolipoleyomiyom, asitlik düzenleyici, betik düzenleyicisi, biçimleyici görüşme, çözümleyici çizelge, dengeleyici anakent, denklem düzenleyici, destekleyici kaynak, düzenleyici sayışım, efendime söyleyeyim, eksiltili özetleyiş, evrensel niceleyici, gerileyici benzeşme, gerilim düzenleyici, hızlı görüntüleyici, ilerleyici benzeşme, ilerleyici yaşlanma, işleysel yararlılık, kayıt düzenleyicisi, kural dışı işleyici, kuru temizleyicilik, ...

18 harfli

açık gagalı leylek, açık-gagalı leylek, açılış yükleyicisi, aralık düzenleyici, aritmetik tümleyen, bekleyiş esnekliği, betimleyici etiket, betimleyici yordam, Bowley çözümlemesi, çanaklı kümeleyici, değilleyici önerme, denetim işleyicisi, denkleyici denetim, destekleyici bölge, destekleyici müzik, disk denetleyicisi, eğer gagalı leylek, eğer-gagalı leylek, göyündürgü önleyen, Hamzalısüleymaniye, hava düzenleyicisi, ...

17 harfli

aleleyip asartmak, ampul temizleyici, baskıcı etkileyim, belirleyici kurgu, belirleyici madde, betimleyici çekim, büyüleyici «eğer», çerçeveleyebilmek, çeteleyi şaşırmak, çözümleyici kurgu, dalga işleybilimi, dengeleyici özdek, derleyici üreteci, destekleyici ışık, destekleyici kişi, dinleyici öğrenci, dizge çözümleyici, engelleyici nöron, enzim indükleyici, evetleyici önerme, galeyana getirmek, ...

16 harfli

alkilleyici ilaç, Astley-Coper imi, ateş düzenleyici, bağımsız işleyim, beliñleyü durmak, betimleyici etik, betimleyici uyum, büyüleyici önder, büyüleyici sanki, büyüleyici yetke, çerçeveleyebilme, çizinti önleyici, çözümleyici küme, damar leyomiyomu, dengeleyici soru, destekleyebilmek, dizginleyebilmek, dizginleyivermek, doğuşu yineleyiş, eğim düzenleyici, epleyip seplemek, ...

15 harfli

akım kerteleyen, aleyhinde olmak, anjiyoleyomiyom, ara resimleyici, arşivleyebilmek, belgeleyebilmek, belgeleyivermek, belirleyebilmek, belirleyivermek, besleyici yankı, besteleyebilmek, besteleyivermek, betimleyebilmek, betimleyivermek, bütünleyebilmek, Cayley sayıları, çekiçleyebilmek, çekiçleyivermek, çekimleyebilmek, çelmeleyebilmek, çeteleye dönmek, ...

14 harfli

ağır örenleyiş, alan düzleyici, aleyhine olmak, arşivleyebilme, ateşleyebilmek, ateşleyivermek, beğenecekleyin, belgeleyebilme, belgeleyiverme, belirleyebilme, belirleyiverme, bereleyebilmek, besleyici agar, besteleyebilme, besteleyiverme, betimleyebilme, betimleyiverme, Bowley analizi, bozuk söyleyiş, bütünleyebilme, büyüleyebilmek, ...

13 harfli

ağır sözleyiş, aleyhe dönmek, aleyhte olmak, aleyim zahman, aleykum selam, ateşleyebilme, ateşleyicilik, ateşleyiverme, bekleyebilmek, bekleyedurmak, bekleyekoymak, bekleyivermek, belleyebilmek, belleyivermek, bereleyebilme, besleyebilmek, Bowley çözümü, Bowley kuramı, Büyükgürleyen, büyüleyebilme, Cayley cebiri, ...

12 harfli

ağır işleyim, aleykömselam, aleykümselam, bekleyebilme, bekleyedurma, bekleyekoyma, bekleyiverme, belgitleyici, belleyebilme, belleyiverme, besleyebilme, besleyicilik, bileyebilmek, bileyivermek, çentikleyici, demleyebilme, demleyiverme, derleyebilme, derleyicilik, derleyiverme, destekleyici, ...

11 harfli

ada leyleği, ağırişleyim, aleyhtarlık, ana işleyim, arep heleyi, bekleyişler, belirleyici, betimleyici, biçimleyici, bileyebilme, bileyicilik, bileyiverme, binaenaleyh, bütünleyici, çengelleyiş, çerhifeleyh, Çin leylağı, çizikleyici, çözümleyici, değilleyici, denetleyici, ...

10 harfli

adaleyleği, akşamleyin, aleyiselam, annakleyin, ateşleyici, bayakleyin, belirleyiş, bencéléyin, bencileyin, betimleyiş, biley taşı, bileyazmak, bileylemek, bizcileyin, bizçileyin, büley taşı, büleylemek, bütünleyen, büyükleyin, çekimleyiş, çelmeleyiş, ...

9 harfli

ak leylek, ancileyin, besleyici, bileyazma, bileyleme, bileytaşı, bükeleyen, büyüleyim, büyüleyiş, çökeleyti, derleyici, deşeleyiş, dinleyici, dömbeleyh, dümbeleyh, düzleyici, erinleyin, erteleyim, erteleyin, erteleyiş, eselleyen, ...

8 harfli

akleylek, akleyvaz, aleyhtar, alleylem, bekleyiş, beleyken, beleykim, belleyen, belleyik, belleyiş, besleyen, besleyiş, bileyici, birgeley, bisleyeç, bisleyiç, bişleyeç, cılleyik, çimleyiş, çökeleyh, çöleymen, ...

7 harfli

aleyçik, aleyçin, avleyum, baleyki, beleyik, beleyin, beleyki, beleyse, bileyki, bütüley, cilleyi, deleyen, dibleyi, dileyiş, dipleye, dipleyi, elçeley, éleleyh, eleycek, eleyici, eleyise, ...

6 harfli

aleyiş, aleyli, beleyh, bileye, bileyh, Cayley, cileyh, çeleyi, çileyh, evleyh, feleyh, Halley, heleyh, huleyh, ileyen, işleyh, keleyh, kleydo, küleyh, layley, léleyh, ...

5 harfli

aleyh, aleyi, aleyo, cüley, doley, galey, goley, haley, kaley, koley, köley, Leyan, leydi, leyen, leyir, Leylâ, leyle, leyli, öleyn

4 harfli

aley, eley, iley, leyi

3 harfli

ley

Kelime Ara