İçinde LİK geçen kelimeler

İçinde LİK geçen kelimeler 8173 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

lik aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. lik anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde LİK geçen kelimeler

25 harfli

anahat tehlike fonksiyonu, artan marjinal verimlilik, balçak (barçak, çelgilik), Bayesçi olabilirlik oranı, belirsizlik altında karar, benimsenir nitelik düzeyi, benzinli güvenlik ışıtacı, bildirmelik dışı engeller, bir saatlik deneme yarışı, birinci derecede likidite, Birleşik Arap Emirlikleri, Birlik çıkarına aykırılık, bütünleyici benlik kuramı, çapraz esneklik katsayısı, çekirdeksel tepkileşimlik, çelgilik (balçak, barçak), çift delikli köpek şeridi, çirlik dışı (sayrılıklar), çok yüksek dayançlı çelik, değişirlik bileşen modeli, değişirlik oranı sınaması, ...

24 harfli

(birine) gariplik basmak, A.A.A. benzerlik teoremi, bakışımlı çok işlemcilik, başvurmada öncelik hakkı, belirlilik altında karar, beylik fırın has çıkarır, bir iğne bir iplik olmak, birlikte değişken süreci, birlikte gidişim çizgisi, brüt birincil üretkenlik, bütçenin genellik ilkesi, büyük 8 mm`lik gösterici, cevmertlık, (cevmertlik), cimnastik birincilikleri, coğrafyasal gerekircilik, çağınca asitlik derecesi, çeyrekler arası genişlik, çıktı esneklik katsayısı, çinko kaplama çelik boru, dar dirlik, (tar dirlik), delikli mıknatıslı kuşak, ...

23 harfli

(birine) muziplik etmek, Anadolu Türk beylikleri, arterya brakiyosefalika, ateşlik yalıtkanı burnu, atmosfer kirlilikölçeri, aygıta özgün özellikler, belge karşılığı öndelik, bildirmelik görüşmeleri, bildirmelik indirimleri, bildirmelik yeğlemeleri, bileşik özellik yüklemi, bin bir delik otugiller, birli çelişirlik eklemi, birli geçerlilik eklemi, bütçe etkinlik denetimi, bütünsel birim esneklik, çevlik - çölük - çevlük, çeyrekliklerarası sapma, çocuğa yönelik sapıklık, çokdeğişirlilikli süreç, çokyönlü kişilik sayacı, ...

22 harfli

(birine) annelik etmek, açık denklik bağıntısı, adalet ve adaletsizlik, ağır gebelik kusmaları, akondroplastik cücelik, antihemofilik faktör A, antihemofilik faktör B, antihemofilik faktör C, antihemofilik globulin, antlaşmalı bildirmelik, antlaşmali bildirmelik, arterya ileosekokolika, arterya kolika dekstra, asılı metalik ağ tavan, asidofilik cisimcikler, aşırı sertleşmiş çelik, başlı başına dilsizlik, başta yeğinlik vurgusu, beyin-omurilik zarları, beyin-omurilik, sıvığı, bildirmelik yükseltimi, ...

21 harfli

ademi merkeziyetcilik, ademi merkeziyetçilik, akut omurilik yangısı, alkalik ölüm katılığı, alüminyumlanmış çelik, ammonotelik hayvanlar, anabolik reaksiyonlar, arterya kolika mediya, bakır giydirili çelik, bankalar birlikteliği, bazal metabolik değer, belirlilik kat sayısı, belirsizlik katsayısı, Bell-Howell delikleri, benlik duygu yatırımı, benzerlik dayanışması, beyin omurilik sıvısı, beyin-omurilik ekseni, beyin-omurilik sıvısı, bildirmelik ayrımları, bileşik gereklik kipi, ...

20 harfli

9`5 mm`lik gösterici, ademimerkeziyetçilik, akarsu pislik tutmaz, aktiflik giderilmesi, alkolik fermantasyon, anlıksal dengesizlik, antihemofilik faktör, ARCH tipi değişirlik, asetilsalisilik asit, ayaksılı devingenlik, belgelik araştırması, belirlilik katsayısı, benlik başarısızlığı, beyinsel-omuriliksel, biçimsel değişmezlik, bildirmelik indirimi, bilgisizlik derecesi, bilinçli belirsizlik, birimsel geçiricilik, birinci şahıs teklik, birinci teklik şahıs, ...

19 harfli

16 mm`lik gösterici, 35 mm`lik gösterici, AB gençlik programı, abdominal gerginlik, Akdeniz için birlik, alacağı temlîk eden, alüminohidrosilikat, arasal yetkinsizlik, arterya umbilikalis, artınsal iletkenlik, asit dirençli çelik, asitlik düzenleyici, Asya güvenlik paktı, at cüce iplik kurdu, ayırt edici özellik, ayrıntılı ödeneklik, bağlaşık özellikler, belirsiz değerlilik, benzerlik gönderimi, beyin-omurilik zarı, beyinsel gözeneklik, ...

18 harfli

8 mm`lik gösterici, açı-yükseklikölçer, adda öncelik hakkı, ağrılı dikelgenlik, ahretlik yoklaması, akciğer iplikkurdu, akçalı bildirmelik, akromatik iğ iplik, aktiflik katsayısı, aletlik - den hali, allamelik taslamak, antiemperyalistlik, anulus umbilikalis, argirofil iplikler, asimptotik eşitlik, askerlik ruhbilimi, askerlik yoklaması, ataklanım itkenlik, ateşlik göbek teli, ateşlik sızdırmazı, Avrupa merkezlilik, ...

17 harfli

abecesizlik oranı, açık yüreklilikle, açısal devinirlik, aluminosilikatlar, alüminyum silikat, Anglikan kilisesi, antidemokratiklik, antikapitalistlik, ateşlik yalıtkanı, Avrupamerkezcilik, bağlaçlı iyelikçi, baryum flosilikat, başçıl eğrilikler, belediyelik olmak, beleşçilik sorunu, belirli geçmişlik, belirtici nitelik, belitlenebilirlik, belli belirsizlik, benlik gerilemesi, benlik ikileşmesi, ...

16 harfli

17`5 mm`lik film, 8`75 mm`lik film, 9`5 mm`lik alıcı, acı delikanlılık, açıklanabilirlik, akçalı ödeneklik, aksiyal iplikçik, aktüel asitlilik, alacağın temliki, aldatıcı nitelik, alellik frekansı, algılanabilirlik, alt dörttebirlik, alt yüklenicilik, alternatifsizlik, altın yüreklilik, alveol delikleri, ampullar gebelik, anabolik steroit, ansiklopedicilik, ardıl değişirlik, ...

15 harfli

16 mm`lik alıcı, 16 mm`lik eşlem, 35 mm`lik alıcı, 35 mm`lik eşlem, 9`5 mm`lik film, abisal derinlik, acemilik çekmek, açık fikirlilik, açık yüreklilik, adam sendecilik, adı belirsizlik, ağızcıl kişilik, ağzı kenetlilik, ağzı kilitlilik, akrilik aldehit, aktif yemlikler, aktiflik eğrisi, aktin iplikçiği, alçalan ikinlik, alternatiflilik, anahtar özellik, ...

14 harfli

16 mm`lik film, 32 mm`lik film, 35 mm`lik film, 55 mm`lik film, 65 mm`lik film, 70 mm`lik film, 8 mm`lik alıcı, acemilik etmek, açık kalplilik, ağdık işleklik, ağzı gevşeklik, ahlaki tehlike, aksilik çıkmak, aldama gebelik, antral folikül, aracı etkinlik, arazbarbuselik, arızi işsizlik, art niyetlilik, asitlik değeri, askerlik dersi, ...

13 harfli

8 mm`lik film, açık işsizlik, açık seçiklik, adenilik asit, âdetgörmezlik, adli polislik, adli tabiplik, ağır eylemlik, akıl ermezlik, aksilik etmek, alkalik rigor, amfibolik yol, aminoglikozit, anabolik etki, ansal gerilik, ara cinsellik, ara eşeylilik, aranedencilik, aşırı etlilik, atadirimcilik, ateşleyicilik, ...

12 harfli

abdestsizlik, açık ellilik, açık öndelik, adaletsizlik, ağbeneklilik, ağzı çelikli, akademicilik, aklıevvellik, aklıselimlik, alaverecilik, albenisizlik, allik taması, altın terlik, altyükseklik, ana denetlik, antipatiklik, antisemitlik, ara iplikler, arabeskçilik, araeşeylilik, arı dirliklü, ...

11 harfli

abdestlilik, acembuselik, adaletlilik, afyonkeşlik, ağırellilik, ağzı peklik, ahenksizlik, akıldanelik, akliyecilik, aktörecilik, aktörelilik, alabilirlik, alfa heliks, Alikabaklar, Alikahyalar, aman verlik, ammonotelik, anaerkillik, analizcilik, ananesizlik, anarşistlik, ...

10 harfli

Abdülhalik, Abdülmelik, acelecilik, agresiflik, ahenklilik, aitlik eki, ak pelikan, Akma çelik, aleladelik, Altınkilik, amfoterlik, amiyanelik, analistlik, ananecilik, anketçilik, anormallik, antiheliks, aplikasyon, arı dirlik, arşivcilik, art seslik, ...

9 harfli

abdestlik, acayiplik, acentelik, ademcilik, aerofilik, afişçilik, ağabeylik, Ağzıdelik, ahestelik, ahiretlik, ahlakilik, Akçamelik, akılbalik, akromelik, aktüellik, alemcilik, Alikalkan, Aliküllek, allamelik, alüftelik, amfofilik, ...

8 harfli

abdeslik, abonelik, acemilik, afakilik, ahbinlik, ahretlik, aktiflik, alamelik, Alevilik, Alikahya, Alikelle, amelelik, amiyelik, amplikon, Anglikan, asabilik, asgellik, askerlik, asudelik, aşurelik, ataşelik, ...

7 harfli

abeslik, acillik, âcizlik, adillik, Ağçelik, ailelik, akrilik, aksilik, alikarı, Alikırı, Aliköse, Alikurt, âlimlik, alkalik, alkolik, almelik, amirlik, andilik, annelik, aratlik, aretlik, ...

6 harfli

adilik, aflike, agilik, ahilik, akglik, akilik, alikız, Aliköy, aplike, asilik, avelik, beğlik, beklik, belika, bellik, benlik, berlik, beslik, beşlik, beylik, bılika, ...

5 harfli

alika, aplik, belik, bılik, bilik, bölik, bulik, bulik, celik, cilik, çelik, çilik, çölik, dalik, delik, dilik, eclik, eğlik, ellik, emlik, enlik, ...

4 harfli

elik, ilik, klik, lika

3 harfli

lik

Kelime Ara