İçinde LİNE geçen kelimeler

İçinde LİNE geçen kelimeler 181 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde LİNE geçen kelimeler

25 harfli

Amphimerus pseudofelineus, Leptinotarsa decemlineata, sonlu boyutlu lineer uzay

24 harfli

bilinen ölçümler yordamı, Brachydanio albolineatus, Brutonagamaglobulinemisi, eline yüzüne bulaştırmak, Lineweaver-Burk eşitliği, tezkeresini eline vermek

23 harfli

(birinin) diline düşmek, bilinen kümeler yordamı, eline ayağına üşenmemek, linea intertrokanterika

22 harfli

(birinin) eline kalmak, anahtarı beline takmak, bilinebilme yöneticisi, eline eteğine sarılmak, hamiline yazılı tahvil, linear IgA dermatozisi, lineer bağımsız sistem, simetrik bilineer form

21 harfli

ana baba eline bakmak, Brevibacterium linens, diline pelesenk etmek, diline sirke sarımsak, Elaphe quatuorlineata, hiperimmünglobülinemi, iti an, taşı eline al, linea intercondilaris, lineer bağımlı sistem, Opisthorchis felineus, pabucunu eline vermek, Pelomyxa carolinensis, Tyrannus carolinensis

20 harfli

diline biber sürerim, Klinefelter sendromu, linea alba hastalığı, yalancı kolinesteraz

19 harfli

antikolinerjik ilaç, Contia decemlineata, çoklineer fonksiyon, diline dil yitmemek, diline düğüm düşmek, diline kira istemek, diline sağlam olmak, eline ayağına çabuk, eline eteğine doğru, eline fırsat geçmek, gerçek kolinesteraz, Hexagenia bilineata, hipogamaglobulinemi, kolinerjik sinirler, linea m. trisipitis

18 harfli

asetilkolinesteraz, eli eline değmemek, emeline alet etmek, geline gelin olmak, hiperproinsülinemi, Hypoderma lineatus, Lacerta trilineata, linea milohiyoidea, linear projeksiyon, nonlineer operator, Rasbora trilineata

17 harfli

... hâline gelmek, diline virt etmek, eline tutuşturmak, linea alba dikişi, linea anorektalis, linea m. poplitei, linea semilunaris, lineae transversa, lineer izomorfizm

16 harfli

agamaglobulinemi, crystalline tone, disipline girmek, elin eline almak, gammaglobülinemi, hiperglobulinemi, hiperglobülinemi, linea anokutanea, linea temporalis, linea terminalis, lineer fonksiyon, lineer kongrüans, miyazis linearis, siciline işlemek, yolu eline almak

15 harfli

aldı sazı eline, eceline susamak, eğneline dönmek, el eline bakası, eyneline dönmek, hâline bakmamak, hiperinsülinemi, makabline şamil

14 harfli

bilinemezcilik, cehline çekmek, çoklineer form, delinebilirlik, eline götürmek, hiperprolinemi, hipoinsülinemi, ikilineer form, kara molinezya, kolinesteraz I, laline yaramak, lineer bileşim, lineer denklem, Malineseköpeği, Trigla lineata

13 harfli

bilineer form, diline sağlık, eline yıkamak, in-line skate, jellineck imi, linea arkuata, linea oblikua, linear yaprak, proinsülinemi, yeline gitmek

12 harfli

bellinebebek, bilinebilmek, bilinegelmek, bilinemezlik, delinebilmek, eline bakmak, eline düşmek, eline geçmek, ilinek fiili, kolinesteraz, linea glutea, silinebilmek

11 harfli

bilinebilme, bilinegelme, bilinemezci, delinebilme, eline almak, eline çabuk, gelinelması, gelinertesi, lineer prop, lineer skor, matrilineal, patrilineal, silinebilme, sitrulinemi

10 harfli

demiyeline, eline ağır, insülinemi, işgüvêlîne, kolinerjik, leylinehar, linea alba, linea nuhe, linea nuke

9 harfli

beliñemek, bilinemez, disipline, ilineksel, linemarin, pipe-line, polinemik, prolinemi, silinecek

8 harfli

deadline, gelineli, off-line

7 harfli

bilinen, ireline, on-line

6 harfli

diline, giline, ilinek, kiline, lineer, maline, süline

5 harfli

linea, linen, linet

Kelime Ara