İçinde LORE geçen kelimeler

İçinde LORE geçen kelimeler 53 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde LORE geçen kelimeler

25 harfli

ad valorem gümrük vergisi

23 harfli

floresan antikor deneyi, floresan izotiyosiyanat, floressein boyama testi

22 harfli

ad valorem sübvansiyon, hipokloremik alkalozis

21 harfli

floresan mikroskobisi, immünofloresan deneyi

19 harfli

floresan mikroskobu, floresans spektrumu, moleküler floresans, rezonans floresansı

18 harfli

floresans bantları, Granuloreticulosea

17 harfli

ad valorem tarife, deri eflorensleri

16 harfli

ad valorem vergi, atomik floresans, floresan antikor, Lorentz dönüşümü, “loreta” kıldamı

15 harfli

floresans madde, Lorenz eşitliği

14 harfli

floresan lamba, immünofloresan, kloretilen, VC, Nellore koyunu

13 harfli

Lorentz formu, Lorentz grubu, Lorenz eğrisi, trikloretanol, trikloretilen

12 harfli

hiperkloremi, mekloretamin, oksiflorenon, otofloresans

11 harfli

floresanlık, hipokloremi, metakloreyn, pilorektomi, trikloretan

10 harfli

efloresans, floressein, klorenkima, kolorektal, lorentiyum

9 harfli

floresans, loretinat

8 harfli

floresan, pimelore, siyalore

7 harfli

kloremi, loretin

Kelime Ara