İçinde MI geçen kelimeler

İçinde MI geçen kelimeler 5308 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde MI geçen kelimeler

25 harfli

(birinin) hışmına uğramak, abecesayısal damga takımı, açınıklarda renk almaşımı, adım (veya adımını) atmak, akciğer damar şavk yazımı, alellerin ayrışımı ilkesi, atımı yer (... atımı yer), başlangıç faktör donanımı, bedelsiz sermaye artırımı, beldekçil (tıbbî kavramı), birikimli sıklık dağılımı, birleşik Poisson dağılımı, bu sıcağa kar mı dayanır?, bürmeç-yürek çevre yalımı, bütünleyici benlik kuramı, çöpelcansal kan ağılanımı, çözünürlük çarpımı sabiti, dağıtılmış gecikme modeli, damarsal-öyke şavk yazımı, dayak cennetten çıkmıştır, dinsel gözdeğme sağaltımı, ...

24 harfli

(yatın) boyun içi yalımı, ağarmaçsal yaygır yalımı, akımmıknatıssaI birimler, Avrupa Kalkınma Programı, barış için atom programı, basılmış yazılı yapıtlar, bedelli sermaye artırımı, biçimleyici bilgi kuramı, bilinen ölçümler yordamı, birimin bağımlı ayrışımı, birleşik sıklık dağılımı, coğrafya boylamı, boylam, çoklu doymamış yağ asidi, çoközekli gelişme kuramı, dağıtılmamış kâr payları, daldırılmış alt manifold, dallanmış karbon zinciri, Danimarka kırmızı sığırı, davranışsal firma kuramı, delikli mıknatıslı kuşak, dışalım güvence programı, ...

23 harfli

Aftalion'un para kuramı, akımmıknatıssal irkilim, algoritmik bilgi kuramı, alış giderleri sayışımı, Allah övmüş de yaratmış, alüminyum-bakır alaşımı, Astrom-Bohlin yaklaşımı, aşırı kemik yoğunlaşımı, Avrupa kırmızı örümceği, ayak yardımıyla avcılık, bağak içi yaygın yalımı, bağırsak-tutamak yalımı, bağlamsal yüklem tanımı, bedelsiz hisse dağılımı, belitsel kümeler kuramı, beşeri sermaye yatırımı, bilinen kümeler yordamı, birimin düzgün ayrışımı, birincil gelir dağılımı, boşalmış paries ungulae, “bouché-hustin” yoldamı, ...

22 harfli

ağ ortamı reklamcılığı, akçalı hakkın aktarımı, alnında yazılmış olmak, an sapıklığı varsayımı, aşınımsal pelit yalımı, aşırı yaşlanmış alaşım, ateş almaya mı geldin?, atmık kın görüntüyazım, ayrılmamış kromozomlar, ayrılmış kitap dermesi, az günün adamı olmamak, bademcik-yudak yalımıı, bağak derin kat yalımı, bağırsak-bumbar yalımı, bağlamsal eklem tanımı, bağlamsal işlev tanımı, bedelli hisse dağıtımı, Belarus kırmızı sığırı, Belçika kırmızı sığırı, Belmont kırmızı sığırı, beyin-beyin-zar yalımı, ...

21 harfli

abecesel damga takımı, ağrılı meme burtarımı, ahır gübresi (yanmış), altmışaltıya bağlamak, alüminyumlanmış çelik, artı mıknatıssal ucay, aşırı tasarruf kuramı, aşırı üretim bunalımı, ayakyolu akçal yalımı, az doymamış yağ asidi, badak ak çevre yalımı, badak badaküsü yalımı, bağırsak bağır yalımı, bant imi (mıknatıslı), bant izgesi bağlaşımı, bastırılmış enflasyon, bebenek kesip ayırımı, beklenen gelir kuramı, benlik duygu yatırımı, beyin ince zar yalımı, “bezold” tümük yalımı, ...

20 harfli

açıklanmamış değişim, açıklanmamış kalıntı, ağartısal zar yalımı, akçıllaşmış (toprak), akımmıknatıssal izge, akma ve kayma kuramı, alacaklılar sayışımı, alın damarı çatlamış, ana mıknatıslı kuşak, asal olmıyan sayılar, aşınma payı sayışımı, aşırı yaşlanmış yapı, Avrupa İmar Programı, ayak tarağı yapışımı, ayazlandırılmış rakı, ayrık panel tasarımı, azıştırma fışkırtımı, bağırsak dışı yalımı, bağırsak yoğunlaşımı, bağlantı zaman aşımı, bağlı bölük tasarımı, ...

19 harfli

AB gençlik programı, adî uzatılmış kesir, adlandırılmış geçit, akman altı kanarımı, alışılmamış olaylar, alt Darboux toplamı, anıklama çımkırtımı, artık mıknatıslanım, asal sayılar kuramı, aydınlatma donatımı, ayrı mıknatıslı ses, badak üstcün yalımı, bağıntılılık kuramı, bağır gözere artımı, bağırsak ağızlatımı, bağlamsal ad tanımı, “barraquer” kıldamı, basınç duyu azalımı, baş parmak kasılımı, benekli bağa yalımı, beremsi deri yalımı, ...

18 harfli

AB ariane programı, açıklanmamış sapma, açıklanmamış yapıt, açılımın katsayısı, adımını attırmamak, adımını geri atmak, adlandırma bağlamı, akşamı akşam etmek, alizarin kırmızısı, alt-üşek tozlanımı, ar damarı çatlamış, araştırma tasarımı, artık değer kuramı, arttırım kullanımı, aşırı açındırılmış, aşırı ısınmış yapı, aşırı yürek basımı, ateşleme kıvılcımı, atmık kın keseklem, aydınlatılmış olur, aydınlatılmış onam, ...

17 harfli

açındırılmış film, adımını tek atmak, ağ ortamı reklamı, ağrı duyu azalımı, ak yuvar çoğalımı, akça sayılmış kul, akyuvar yıvgalamı, alıcılar sayışımı, alüminyum alaşımı, antagonizm kuramı, Arnavut kaldırımı, asitane kaymakamı, atanmış büyükelçi, ateş kaynaştırımı, ateşleme donanımı, ayak ağşak yalımı, ayarlanmış R-kare, aynılık varsayımı, bağak dumanlanımı, bağır yoğunlaşımı, bağırsak daralımı, ...

16 harfli

(bir işin) adamı, acyo faiz kuramı, açıklanmış sapma, açıklanmış yapıt, ağ yapımında tur, ak yuvar azalımı, akciğer dolaşımı, akrabalık kuramı, akşamı zor etmek, amaçlılık kuramı, Amerikan yardımı, anî gama ışınımı, anilin ağılanımı, aracı borçlanımı, Argand diyagramı, arıtılmış yağlar, arnavutkaldırımı, artı üşer salımı, artlarımı sürmek, aşırı damızlanım, atımına düşürmek, ...

15 harfli

abanır almaşımı, Accoloy alaşımı, ak damar yalımı, ak yulun yalımı, ak yuvar sayımı, akımmıknatıslık, akyuvar azalımı, alıcılar çayımı, alışılmış masal, alniko mıknatıs, Alp sarısalkımı, alt damızçıl el, anahat dağılımı, anamal kaçınımı, anamal sayışımı, anlamına gelmek, aracılık kuramı, aradişli takımı, arayüz tanıtımı, arınık almaşımı, arıtma sayışımı, ...

14 harfli

A, B, C basımı, acımık torbası, açtırma ağzımı, adanmış bellek, ADFGLS yordamı, adlaşmış sıfat, ağaç kamışçını, akkan dolaşımı, akyuvar artımı, alanlar kuramı, alev kırmızısı, alfa varsayımı, alışılmamışlık, Allah´ın adamı, alnico alaşımı, alyuvar yapımı, aracı sayışımı, araduru kuramı, aramıknatıssal, ateş kırmızısı, atlanmış resim, ...

13 harfli

... atımı yer, 1929 bunalımı, adanmış sayfa, adanmış vakıt, ağ zar yalımı, ağız mızıkası, ağlamış yüzlü, ak zar yalımı, akarsu ortamı, alımını almah, alımını almak, altmışdörtlük, ararot kamışı, aşırı ısınmış, at dişi mısır, atları batmış, atmık diriksi, Avrupa İslamı, ayrılmış uzay, bağa ayrılımı, bağa yarılımı, ...

12 harfli

acımış (yağ), açık kırmızı, ad yazdırımı, adamına göre, Adler kuramı, ağsal yalımı, ahiret adamı, aile salkımı, akçal yalımı, akımı kapama, akıntılanmış, alan bağlamı, alfa ışınımı, alıcı takımı, alışılmışlık, arap şalgamı, aşağa kalmış, Aşağıkalamış, Aşağıkamışlı, aşı programı, atmık kanalı, ...

11 harfli

A, B basımı, ağmık tomur, alan kuramı, alaz armırt, alımı geniş, alışılmamış, allah adamı, Alp kıvrımı, araç takımı, arınmış yer, asılmışadam, ateş basımı, avuç sağımı, ayah tahımı, ayak basımı, ayak dahımı, ayak tamışu, ayı şalgamı, baftatakımı, bağa yalımı, bağak açımı, ...

10 harfli

adı batmış, ağızlaşmış, akça armıt, akü takımı, alansalımı, alışmışlık, altmışaltı, altmışarlı, altmışıncı, ara salımı, arı takımı, arınmışlık, armıt gakı, armıtlamak, Aşağıkamış, atanmışlık, atmık oluk, avkalanmış, ayaktakımı, ayardılmış, ayartılmış, ...

9 harfli

acı hamır, adamıksız, ağ takımı, ağ yalımı, ağa imamı, ağulanmış, ahur hamı, akmın oku, alışılmış, altmışlık, amı dünya, anadın mı, aratarımı, arıtmısız, arparmıdı, Aslandamı, aş karımı, atmıklama, atmıklamm, atmışyedî, ayak damı, ...

8 harfli

A takımı, acamılık, acımıklı, adamıklı, adamılık, Ağaççamı, ağmık ur, akakdamı, akcarmıt, akşamına, Alakamış, altmışar, altmışlı, alzaymır, amızikli, angılmış, arı damı, armıdiye, aşamılan, aşırtmık, aşlanmış, ...

7 harfli

achamır, açılmış, adamıça, adanmış, ağrımık, ahşamın, akçamık, akyamır, alınmış, alışmış, Alidamı, anılmış, anın mı, arınmış, aş damı, Atadamı, Atalmış, atanmış, Avlamış, azalımı, azmırta, ...

6 harfli

acamık, acımığ, acımıh, acımık, acimık, adamık, Adamış, alamık, Almıla, altmış, amıdın, aşamın, aşdamı, bamıya, Batmış, Baymış, camılı, cıhmır, cılmık, cırmıh, cırmık, ...

5 harfli

acamı, ahmın, akmık, akmın, almık, amıca, amıke, amışk, armıd, armıt, atmık, atmış, bâsmı, camıs, camış, camız, cımık, cımıt, cımız, comış, comız, ...

4 harfli

amıh, amıj, amık, amış, amıt, ammı, camı, çamı, dımı, gımı, gimı, hamı, humı, ımık, ımız, mıçı, mıga, mığı, mıho, mılç, mılı, ...

3 harfli

EMI, MIC, mıf, mığ, mıh, mık, mın, MIP, mır, mız

2 harfli

Kelime Ara